16 januari 2020 om 19.30 uur organiseert JCI Breda een quiz getiteld ‘Together we know – A get together quiz’ in het Mondiaal Centrum Breda, gelegen aan de Roland Holststraat 71 te Breda.

Logo MCB
Logo Saz-Koerden

Hulpactie voor vluchtelingen in Noord-Syrië en informatieavond over Koerden

Help hen met kleding en medicijnen

Van woensdag 30 oktober tot en met vrijdag 1 november a.s. organiseert stichting Saz-Koerden in samenwerking met het Mondiaal Centrum Breda een hulpactie voor vluchtelingen in het noorden van Syrië. Wil je hen helpen? Doneer goede, schone winterkleding, Er is vooral een tekort aan heren- en kinderkleding. Ook dekens zijn zeer welkom!
Heb je geen spullen om te doneren maar wil je wel graag helpen? Van je financiële bijdrage worden medicijnen gekocht ( zoals paracetamol) en je draagt bij aan de transportkosten.

Op woensdag, donderdag en vrijdag kun je tussen 10.00 uur en 17.00 uur kleding en dekens brengen naar het Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71, 4819 HP Breda. Een financiële bijdrage kan worden overgemaakt naar stichting Saz-Koerden, rekeningnummer NL23 RBRB 077 823 93 49 o.v.v. hulpactie Noord-Syrië.

De stichting Saz-koerden heeft naast de ondersteuning van goed doelen ook tot doel het bevorderen van de integratie, participatie en zelfredzaamheid van Koerdische vrouwen in Nederland door educatie, ondersteuning, begeleiding en advies
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk en beschikt over (ANBI) status. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers die daarvoor geen vergoeding ontvangen.

Daarnaast organiseert het Mondiaal Centrum in samenwerking met Stichting Saz/Koerden een informatieavond met een powerpointpresentatie over de Koerden, over de toekomst van Koerdistan en hoe de Koerden verwikkeld zijn in de oorlog in Syrië.
Op dinsdag 19 november om 19.30 uur zal Prof. dr. Joost Jongerden, die veel onderzoek onder Koerden gedaan heeft en verbonden is aan de Universiteit van Wageningen achtergrondinformatie geven.
Meer informatie zie ons lezingen programma

Vredesduif Breda-noord

Ondanks het zeer warme weer waren er zeker 120 mensen naar het Groenendijkplein in Breda-Noord, waar de Vredesduif staat, gekomen om de eerste viering en herdenking van de afschaffing van de slavernij in Breda bij te wonen. Het was een veelkleurig publiek en veelkleurige sprekers.

Philip Oronsaye, afkomstig uit Nigeria heette iedereen welkom, waarna de uit Suriname afkomstige groep Moksi Lobi een openingsnummer uitvoerde. Daarna was Mevrouw Ashna Beinaar uit Amsterdam , die de relatie Breda en slavernij uitlegde, waarbij zij met name inging op de geschiedenis van de ex-gouverneur van Suriname Wigbold Crommeling die Huize Assendelft in de Nieuwstraat, waar nu hotel Nassau staat, opkocht en 3 slaven meebracht uit Suriname. Verder vertelde ze dat de Vrede van Breda ook betekende het begin van de kolonisatie en dus ook van de slavernij in Suriname. Nederland schafte de slavernij zeer laat af, pas op 1 juli 1863 en toen duurde het nog tien jaar voordat de slaven vrij waren, omdat de eigenaars van de plantages vrijgekocht moesten worden.

Namens de gemeente legde wethouder Daan Quaars een bloemstuk bij de Vredesduif om al de slaven die geleden hadden te herdenken. en juichte het initiatief van de verschillende organisaties toe zoals Amnesty International, Stichting Hart voor Breda-Noord, Jara, Stichting Marokkaanse jongeren, Augustinusparochie, Mondiaal Centrum, Raffy en Lale, waardoor het ook breed gedragen werd. Verschillende buurtbewoners spraken over het thema zoals Anna Wijnen over Bolivia, Roy Emanuels over het belang van de opvoeding en onderwijs in het thema, William Akaffu over Ghana.
Tenslotte sprak ook de voorzitter van de wijkraad Breda-Noord Leo van den Berg lovende woorden over het initiatief.

De Viering werd verder opgeluisterd door prachtige liederen van Anouschka Stulting en Germaine en tot slot nog indrukwekkende muziek van Moksi Lobi.

De initiatiefnemers zijn voornemens om een Stichting op te richten in navolging van Tilburg en Rotterdam, zodat het thema ook meer aandacht krijgt in het onderwijs en er volgend jaar nog meer mensen komen.

Broeders van Huijbergen in Breda

(1866-1876; 1890-2013)

De Broeders van Huijbergen waren meer dan 130 jaar werkzaam in Breda. Zij betrokken hen eerste huis in 1866 in de St. Jansstraat en hielpen plebaan Stoop bij de oprichting van de eerste Katholieke jongensschool in Breda. In 2013 vertrokken de laatste broeders uit de Roland Holststraat en voegde zich bij de broedergemeenschap in Hijbergen.

Lambertusschool

Lambertusschool in de Keizerstraat

Enkele monumentale gebouwen, zoals de Franciscuskweekschool aan het Dr. Ingenhouszplein, de sociale werkplaats Don Bosco in de Oranjeboomstraat, de St. Jansschool voor speciaal onderwijs in de Verbeetenstraat met aangrenzend broederhuis in de Don Boscostraat, evenals het broederhuis met aangrenzende schoolgebouwen aan de Roland Holststraat getuigen nog van hun aanwezigheid. Een deel van de scholen waar zij de initiatiefnemers van waren is o.a. opgenomen in de Markenhage aan de Emerstraat.

Hun activiteiten bleven niet beperkt tot binnen de schoolmuren. Het ging hen om een zo goed mogelijke ontplooiing van de jeugd, en daartoe behoorde sport, muziek, vakantiewerk, toneel en zang, maar ook godsdienst. Er zou heel wat over te vertellen zijn maar we hebben vooral gekeken naar de motivatie en de levenshouding waar deze inzet uit voort kwam.

Patronaat Barbaraparochie

Patronaat van de St. Barbaraparochie

Als broeders werd hun leven bepaald door de belangrijke beloften die bekend zijn als geloften van armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid. Het zijn oude woorden waarvan de betekenis schuil kan gaan achter al het ruis dat ze oproepen. Toch blijft de inhoud van deze beloften verrassend actueel als je armoede kunt beleven als: je zelfvertrouwen steeds meer baseren op wat je bent en steeds minder op het hebt of doet. En gehoorzaamheid als: steeds beter leren luisteren zonder gevangen te blijven in je eigen sympathieën, vooroordelen en mening. En zuiverheid als een groeiproces naar een steeds meer belangeloze liefde, en daarmee de ander en alles wat echt waar is, steeds meer tot zijn recht laten komen.

Met hun levenshouding die door deze merkstenen gemarkeerd wordt staan de broeders in een eeuwenoude, internationale en interculturele traditie van mensen die op zoek zijn naar wat echt en duurzaam goed is.

school Leuvenaarstraat

School aan Leuvenaarstraat

De meest nabije traditie voor hen is de Katholieke traditie van Woestijnvaders, Monniken, bedelordes zoals de Franciscanen, Jezuïeten tot Vincentius en Don Bosco met hun liefdewerken. Ook binnen deze Katholieke traditie zijn weer diverse invalshoeken te beleven. De broeders waren gericht op concrete behoefte van de jeugd, en kwamen daar professioneel aan tegemoet door hun onderwijs en opvoeding. Dit werk was voor hen aan de binnenkant liefdewerk. Zij kwamen in beweging omdat ze geloofden dat deze mensen / kinderen belangrijk zijn in Gods ogen en daarom een menswaardige toekomst verdienen.

Wil je God, die een bron van liefde is, in je leven zijn gang laten gaan dan zul je hem de vrijheid moeten geven. Oude woorden zoals “onthechting”, “deemoed” en “versterving” hebben in de kern van de zaak met deze vrijheid te maken.

St. Lambertusscholen

St. Lambertusscholen

Misschien dat ook onze sociale betrokkenheid verrijkt kan worden met meer aandacht voor deze binnenkant.

Voor de broeders is en was het belangrijk om God, die grote onkenbare, steeds meer vrijheid te geven, en op die manier bij te dragen aan een wereld waarin mensen elkaar menswaardig kunnen ontplooien. Een wereld die in de taal van Jezus doet denken aan het Rijk Gods, d.i. een wereld waarin zijn invloed tastbaar aanwezig is.

door: br. Bram Hommel

FOTOTENTOONSTELLING ‘GUATEMALA TERUG IN BEELD’

Opening: 19 oktober 2018 om 17.00 uur in het Mondiaal Centrum Breda

Twee Brabanders, Piet den Blanken en Mario Coolen, vertellen over hun betrokkenheid bij een rechtszaak tegen Guatemalteekse staat:

Meer dan honderd mannen en vrouwen werden door doodseskaders opgepakt en zijn voorgoed verdwenen: het gebeurde in de periode 1980-1983 in Santa Lucía Cotzumalguapa, een stadje aan de tropische zuidkust van Guatemala. Alle slachtoffers waren betrokken geweest bij een staking op de suikerrietplantages. Uit angst voor represailles hulden de familieleden van de verdwenen personen zich jarenlang in een angstig zwijgen en nooit werden de daders vervolgd.
Gedenkplek in Santa Lucia Cotzumalgiuapa voor de slachtoffers
Om de stilte rond het drama van Santa Lucía te doorbreken trok fotograaf Piet den Blanken uit Breda naar Guatemala. Hij maakte er indringende portretten van de familieleden van de slachtoffers. Heftig zijn de beelden van brandende suikerrietvelden, de door ratten aangevreten persoonsbewijzen van hen die werden ontvoerd en de opnamen van politiearchieven en massagraven waar familieleden wanhopig zoeken naar sporen van hun vermiste geliefden.

Dank zij het werk van Piet den Blanken kwam de verdwenen generatie van Santa Lucía ‘opnieuw in beeld’. Zijn foto’s werden ook opgenomen in de drie gedenkboeken die de nabestaanden van Santa Lucía schreven met de verhalen over hun ontvoerde familieleden. De uit Nuenen afkomstige theoloog Mario Coolen werkte acht jaar in Santa Lucía en hij ondersteunde de families van de slachtoffers bij het op schrift stellen van de levensverhalen.

De foto’s van Piet den Blanken en de drie gedenkboeken hebben de basis gelegd voor de aanklacht die de families van Santa Lucía vorig jaar hebben ingediend tegen de Guatemalteekse staat bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten in Washington en daar op 1 oktober 2018 zal worden behandeld. Guatemala zit nog steeds gevangen in een web van straffeloosheid en daarom is een beroep op de internationale rechtsgemeenschap van onschatbare waarde.

Piet den Blanken en Mario Coolen: twee ‘Brabanders over de grens’ van wie het leven in het teken heeft gestaan van de internationale solidariteit. Aan hun betrokkenheid is het te danken dat het vergeten drama van Santa Lucía opnieuw in beeld komt en nu hoog op de internationale agenda staat.

Deze fototentoonstelling: “Guatemala terug in beeld” en het proces voor gerechtigheid worden mede mogelijk gemaakt door:

De expositie met foto’s van Piet den Blanken is vanaf 19 oktober tot 20 november dagelijks te zien in het Mondiaal centrum in Breda, Roland Holststraat 71 4819 HP Breda.

De deur staat open; voor groepen en klassen (graag op afspraak).

Na afloop van de openingsbijeenkomst op 19 oktober wordt een Marokkaanse couscous maaltijd aangeboden, tegen een geringe vergoeding. Aanmelding daarvoor wordt wel op prijs gesteld.

Voor nadere informatie, interviews en contact:

Bekijk hieronder als voorproefje op de tentoonstelling enkele indrukwekkende foto’s.

[Best_Wordpress_Gallery id=”309″ gal_title=”Fototentoonstelling Santa Lucia”]

Suikerfeest 2018

Op maandag 18 juni werd in het Mondiaal centrum het Suikerfeest gevierd. De organisatie van het feest lag bij een viertal organisaties te weten: Surplus Welzijn, Jara, Stichting Saz-Koerden en het Maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda.

Tijdens een korte inleiding door Rashad Willemsens van Surplus Welzijn, waarbij hij inging op de betekenis van de Ramadan, de jaarlijkse vastenmaand voor de Islamieten. Het doel van de Ramadan is om je te bezinnen en om tot inkeer te komen.

Tijdens de Ramadan, wordt van zonsopgang tot zonsondergang niet gegeten en gedronken. Als de zon ondergaat wordt dit vasten opgeheven door de iftar (avondmaaltijd) met gebed en kan er gezamenlijk gegeten worden. De iftar is dan ook voornamelijk een ontmoeting met familieleden.
Na 30 dagen, het ligt bij de Turkse islamieten vast, maar bij andere groepen afhankelijk van de maanstand eindigt de Ramadan met het Suikerfeest en kan drie dagen duren.

Na de inleiding trad er nog een Syrische groep op, die voor een geanimeerde stemming zorgde. Iedereen had zelfgemaakt eten meegenomen.
Het Suikerfeest was druk bezocht, voornamelijk Syriërs die hun Nederlandse maatjes uitgenodigd hadden .
Even leek het erop dat er bestek tekort was, maar door het organisatietalent van Tine en Antoinette (van de MCB groep “Heerlijk samen Eten”) werd dit in goede banen geleid.

Kortom het was een geslaagde ontmoeting van en met nieuwe Bredanaars, waarvoor dank aan de (mede)organiserende organisaties.

Op 23 maart van 17:00 tot 20:00 uur, organiseert JARA haar periodieke bijeenkomst in het Mondiaal Centrum.
Deze bijeenkomst is bedoeld om ontmoetingen en overleg in welke vorm en tussen wie dan ook mogelijk te maken.

Het gaat hierbij om de driehoek burger, organisatie/ondernemer en gemeente.
Dit zijn grofweg de belanghebbenden in een buurt. Zij maken en beïnvloeden de buurt.

Het primaire doel is om alle betrokkenen in staat te stellen restproblemen slagvaardiger op te lossen.

Maar de secundaire doelen zijn ook heel belangrijk.
Dit zijn bijvoorbeeld:

  • verbinden;
  • overleg;
  • vertrouwen;
  • visie en
  • samenwerking

Om deze doelen te bereiken, zijn vaak een aantal bijeenkomsten als deze nodig, maar eens moet je beginnen!

JARA is vereerd u te mogen verwelkomen en samen van deze dag een succes te maken.

voor meer informatie JARA
of bel tel. Tel: 06 1415 8900 of 06 4260 4967
JARA Breda

logo Amnesty International

Het Mondiaal Centrum Breda onderschrijft en steunt waar mogelijk de activiteiten van Amnesty International.

Amnesty International strijdt voor mensenrechten overal en voor iedereen.

Ooit begon Amnesty International met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Ons werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

Bekijk de verschillende thema’s en landen waar Amnesty op werkt.

Het Mondiaal Centrum Breda stelt Amnesty International in de gelegenheid om elke laatste vrijdag van de maand, een gedurende de reguliere inloop een schrijfochtend te organiseren.
Tijdens deze schrijfochtend kunt u brieven of kaarten schrijven, gericht aan regeringsleiders, om hen:

  • op te roepen om ten onterecht gevangen genomen personen vrij te laten.
  • erop te wijzen dat de rechten van (politieke) gevangenen dienen te worden gerespecteerd/
  • erop te wijzen dat de rechten van (groepen) mensen dienen te worden gerespecteerd.

Deze schrijfacties hebben effect, met enige regelmaat worden gevangen vrijgelaten.
Uw deelname is daarom gewenst.

Meer over Amnesty International bezoek hun website.
Amnesty International Afdeling Breda.

Logo Kantorka Gestalt therapie

NIEUW!

Wil je je intuïtie prikkelen of versterken?
Wil je jezelf uitdrukken in beeld?
Wil je met je handen aan de slag, zonder plan of idee vooraf?
Wil je uitproberen, onderzoeken, stoeien, spelen, aanrommelen, creëren?

VERKENNEN IN BEELD

In september start de cursus VERKENNEN IN BEELD. Een beeldende cursus voor vrouwen waarin de kunst van het doen centraal staat. Je maakt, je speelt, je onderzoekt, je schept, je stoeit, je rommelt wat aan, je creëert… Verkennen in beeld is een manier om je intuïtie te versterken of te prikkelen, jezelf uit te drukken op een andere (nieuwe?) manier en om jezelf te onderzoeken.

Vaak heb je in je hoofd een idee van hoe iets moet worden, van je verwachtingen, van het eindresultaat. Wil je eens aan de slag zonder vooropgezet plan of idee, zonder gericht te zijn op het eindresultaat? Het werkt bevrijdend om zomaar wat te doen. Geen uitgewerkt plan vooraf. Meebewegen met het materiaal, met jouw handen. Meebewegen met wat je voelt. Mooi, lelijk, goed, fout- dat is niet van belang. Gestalttherapie cursus Je maakt, speelt en schept met steeds weer ander beeldend materiaal. Papier – textiel – verf – steen – mixed-media – vilt – schatten uit de natuur – inkt – klei…

Door gewoon maar doen kom je los van je denken (hoofd) en meer in contact met je voelen (hart) en willen (handen).

Praktische info

Wanneer: om de week op woensdag van 10 tot 12 uur (inloop vanaf 9:45 uur):
data 2017:
13/09 – 27/09 – 11/10 – 25/10 – 08/11 – 22/11 – 06/12 – 20/12.
Vervolgdata 2018:
10/01 – 24/01 – 07/02 – 28/02 – 07/03 – 21/03 – 04/04 – 18/04 – 09/05 – 23/05 – 06/06 – 20/06.
Waar: Mondiaal Centrum Breda (MCB), Roland Holststraat 71 Breda.
Aantal deelnemers: minimaal 4- maximaal 12.
Begeleiding: Kitty Melkstop
(gestalt(art)therapeut, opgeleid o.a. in het werken met ‘art’ (elke creatieve uitingsvorm) als boodschapper van dat wat om aandacht vraagt in jouw leven)
Bijdrage: € 295,- (inclusief koffie/thee, lekkers en materialen)

*BUITENKANSJE Bij inschrijving in juni krijg je 5% vroeg-boek korting op de cursusbijdrage!

*Smalle beurs? Vraag naar de mogelijkheden.

Opgave

Meer weten over mijn praktijk, bezoek mijn website
Meld je aan via e-mail praktijkdekantorka@gmail.com of
bel 06-22782623.