Op 23 maart van 17:00 tot 20:00 uur, organiseert JARA haar periodieke bijeenkomst in het Mondiaal Centrum.
Deze bijeenkomst is bedoeld om ontmoetingen en overleg in welke vorm en tussen wie dan ook mogelijk te maken.

Het gaat hierbij om de driehoek burger, organisatie/ondernemer en gemeente.
Dit zijn grofweg de belanghebbenden in een buurt. Zij maken en beïnvloeden de buurt.

Het primaire doel is om alle betrokkenen in staat te stellen restproblemen slagvaardiger op te lossen.

Maar de secundaire doelen zijn ook heel belangrijk.
Dit zijn bijvoorbeeld:

  • verbinden;
  • overleg;
  • vertrouwen;
  • visie en
  • samenwerking

Om deze doelen te bereiken, zijn vaak een aantal bijeenkomsten als deze nodig, maar eens moet je beginnen!

JARA is vereerd u te mogen verwelkomen en samen van deze dag een succes te maken.

voor meer informatie JARA
of bel tel. Tel: 06 1415 8900 of 06 4260 4967
JARA Breda

Print Friendly, PDF & Email