Vertrouwenspersoon Mondiaal Centrum: wat kan deze voor jou betekenen?

Tijdens je werk als vrijwilliger op het MCB kun je geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag.  Het kan gaan om twee vormen van ongewenst gedrag:

  1. ongewenste omgangsvormen. Denk aan pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het gaat om dingen die jou kwetsen en waardoor je je niet prettig voelt op het werk.
  2. integriteitsschendingen. Het gaat hierom het vermoeden van misstanden, die schade doen aan de organisatie. Denk aan diefstal, of schenden van regels.

In zo’n situatie kun je terecht bij een vertrouwenspersoon.

Geheimhoudingsplicht: álles is vertrouwelijk

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk om met jouw informatie. Dit houdt ook in dat de vertrouwenspersoon onafhankelijk van het Mondiaal Centrum handelt.

Taken van een vertrouwenspersoon

  • De vertrouwenspersoon biedt eerste opvang als je bent lastiggevallen of een klacht hebt, is een luisterend oor
  • Bekijkt samen met jou wat een goede volgende stap is: wat kun je doen?
  • Kan je informeren over welke mogelijkheden er nog meer zijn, zoals klachtenprocedures.

Daarnaast kan hij of zij:

  • Het bestuur adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag en schending van integriteit;
  • gevallen van ongewenst gedrag registreren.

Bereikbaarheid vertrouwenspersoon

Het MCB heeft vanaf 1 maart 2020 twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw, Harry Weber en Lous Krechtig. Beiden zijn psycholoog, met pensioen, en hebben ruime ervaring op het vlak van helpen bij problemen in de persoonlijke en relationele sfeer.

Je kunt als je contact opneemt aangeven met wie van de twee je wilt spreken.

Bereikbaarheid:

Via de mail: je kunt een mailtje sturen naar vertrouwenspersoonMCB@mondiaalcentrumbreda.nl

Persoonlijk benaderen

Harry is op bereikbaar op de inloop op vrijdagmorgen of een e-mail naar Harry Weber

Lous kun je ook op  laj.krechtig@gmail.com bereiken.

Via het postvak “vertrouwenspersoon”

Print Friendly, PDF & Email