Er zijn duizenden kindekes geboren op aard
evenzovele moeders hebben ze gebaard
In het oosten, in het westen, in het noorden en ook zuid
Komen kinderen met een onbevangen blik hun moederlijf uit

Oost of west of noord of zuid
het maakt voor hun toekomst veel uit
de universele gelijkheid duurt maar even
dan komt de maatschappij in hun leven

Dan leer je dat je ergens bij hoort,
dat je bij je eigen soort hoort
en dat gaan we dan bevechten
een strijd om met wapens te beslechten

Terwijl elke religie ons leert dat we na een dienstbaar leven
In de beloning van het hiernamaals mogen zweven

Uiteindelijk is er maar een met het grote gelijk
dat is die pasgeborene met die open kijk
die steeds weer opnieuw in oost, west, noord of zuid
zoveel harten doet smelten van spontaan geluk
ongeacht wat voor soort, dat kan niet meer stuk

De wereld is voor iedereen rond, schop hem niet uit

Door: Anneke Rasink

Het maatjesproject gaat in samenwerking met Stichting Saz-Koerden mee doen met het weekend van de mantelzorgers.

Daarom organiseren wij speciaal voor mantelzorgers op zaterdag 9 november twee workshops en een diner.

Kook workshop:

(aanvang om 15:00 uur)

Ontdek de Koerdische keuken en meld je aan voor deze heerlijke kookworkshop.
Het is ook mogelijk om niet te koken, maar wel gezellig mee te eten en te genieten van de lekkere Koerdische recepten (aanvang diner kan om 17:00 uur).
Graag horen we dan ook vooraf of je komt.

Praktische informatie

 • de kookworkshop start om 15:00 uur. Er kunnen maximaal 10 mantelzorgers meedoen met de kookworkshop.
 • aanschuiven voor het diner kan om 17:00 uur. Er is er plek voor maximaal 40 mantelzorgers aan tafel.
 • Adres: Mondiaal Centrum Breda (MCB), Roland Holststraat 71 Breda

aanmelden is noodzakelijk voor beide activiteiten. Dit kan via info@saz-koerden.nl

Na een heerlijk maal is het tijd om te bewegen daarom vervolgen we met:

Dans workshop:

(aanvang 18:30 uur)

Dans gezellig met ons mee en ervaar hoe de Koerden dat doen. Een ontspannen en leuke activiteit! Je bent van harte welkom.

Praktische informatie:

 • in de workshop is plek voor maximaal 40 mantelzorgers
 • Adres: Mondiaal Centrum Breda (MCB), Roland Holststraat 71 Breda

meer informatie en aanmelden kan via

Anti-armoededag over Ongedocumenteerden in Mondiaal Centrum

Op donderdag 17 oktober wordt er van 14.30 uur tot 16.00 uur in het MCB gelegen aan de Roland Holststraat 71, een workshop gegeven door Vincent Jorritsma, coördinator Noodopvang MCB, over de relatie tussen ongedocumenteerden en armoede.

De vragen daarbij zijn: wie zijn zij, maar vooral hoe leven zij? Zij hebben geen recht op uitkering, geen mogelijkheid om zich in te schrijven bij de gemeente, in feite bestaan ze voor instanties niet en hebben er moeilijk toegang toe. Het grootste probleem is dat ze in onzekerheid leven over hun toekomst Uitgelegd wordt hoe iemand in een dergelijke situatie verzeild geraakt en hoe eruit te komen. Ook zullen ongedocumenteerden zelf aanwezig zijn.

Toch hebben zij in het kader van mensenrechten recht op Bed, Bad, Brood en Begeleiding zoals door de Raad van Europa bepaald, en door veel gemeenten nu ook wordt onderschreven. In ieder geval hebben ze recht op onderdak, recht op een douche en recht op voldoende eten.

In het Mondiaal Centrum ontvangen ze leefgeld en van de Voedselbank ontvangen ze een voedselpakket. Daarnaast gaan ze naar Welkomsttaal in de centrale bibliotheek om de Nederlandse taal te leren en ook om met anderen in contact te komen. Vanuit de werkgroep Bed, Bad, Brood en Begeleiding krijgen ze ook een maatje om hem of haar te begeleiden bij alle voorkomende vragen zoals contact huisarts, tandarts, GGZ, maar ook het deelnemen aan sportclubs etc. Er wordt van hun ook gevraagd om te werken aan hun eigen persoonlijke situatie.

Deze situatie wordt iedere twee maanden geëvalueerd door een speciale commissie die bestaat uit: de Dienst Terugkeer en Vertrek, Vreemdelingenpolitie, Vluchtelingenwerk, Stichting Maatschappelijke Opvang en de gemeente Breda. Het MCB geeft slechts advies over de personen en zorgt voor noodopvang .
Deze workshop wordt gegeven in een cyclus om het thema vluchteling, migratie en ongedocumenteerden beter te kunnen begrijpen.

Meer info zie https://mondiaalcentrumbreda.nl

Lees het persbericht in Breda vandaag

Mondiaal Centrum Breda
Mondiaal Centrum Breda

Offerfeest

Samen gaan wij het offerfeest vieren dans, muziek, activiteiten voor de kinderen en nog veel meer!
Feesten Feesten Feesten
Het belooft een leuke happening te worden
bij het Mondiaal Centrum Breda
Roland Holststraat 71
Dinsdag 13 augustus 2019
Van 15:00 uur tot 20:00 uur
Neem je wat lekkers mee (mag)

Een samenwerking van het Mondiaal Centrum Breda met haar maatjesproject en de daaruit voortvloeiende stichtingen Saz-Leert en Saz-Koerden

Zie ook ons persbericht

Graag geven wij meer bekendheid aan de

Vredeswandeling in Eindhoven en Veldhoven

op 31 augustus 2019

website stapjes naar vrede

We vinden dat de ambassades voor vrede in de rest van Nederland daarbij niet onwetend mogen blijven!
We hopen dat de website www.stapjesnaarvrede.nl zich mag verheugen in uw belangstelling en dat u dit bericht wilt verspreiden in uw gehele netwerk. De website blijft in ontwikkeling, want die wordt gevoed met initiatieven die de site oproept, waardoor het programma steeds meer kleur kan krijgen.
We staan open voor ieders opmerkingen via de webmail.
En Eindhoven/Veldhoven ver weg? Maak er een dagje of weekendje van! Een opmaat naar de vredesweek!
Bedankt voor uw medewerking en belangstelling.
De initiatiefnemers

Je zou bijna je geloof in het goede van de mens verliezen.
Met ruim 70 miljoen vluchtelingen verpletteren we het trieste record van vorig jaar.

UNHCR Datapagina

 • Ruim 40 miljoen mensen hebben hun huis en haard achtergelaten om elders in eigen land een veilig onderkomen te zoeken (vaak in kampen van de UNHCR) tegen uitbarstingen van geweld of vanwege vervolging.
 • Ruim 25 miljoen mensen hebben hun land verlaten, zij hebben de grens van hun land overgestoken om een veilig onderkomen te zoeken bij familie of vrienden in het buitenland of in een vluchtelingenkamp van de UNHCR.
 • Ruim 3 miljoen mensen hebben in een ander land, asiel aangevraagd.
 • Daar komen dan nog eens de Palestijnse vluchtelingen boven op.

Recent (daar is nog geen goed beeld van) vluchten ook mensen vanuit Venezuela naar Brazilië, Colombia en de Caribische eilanden.

Zuid Soedan, Afghanistan en Syrië zijn de landen waarin of van waaruit de meeste mensen op drift zijn. Het gaat hier om mensen die in deze door oorlog en onderling geweld, geteisterde landen een veilig heenkomen zoeken.
In alle drie deze landen, is het einde van de strijd nog niet in zicht, althans het zal nog geruime tijd duren voordat we daadwerkelijk merken dat mensen terug zullen keren naar hun ooit achtergelaten huis en haard.

Waar we hier de politiek horen over opvang in de regio gebeurt dat ook, zonder ons zogenaamde beleidsinzet, op grote schaal. De vluchtelingenstromen gaan naar naar landen in de regio, waar mensen zich thuis voelen of familie of vrienden hebben waar ze onderdak kunnen vinden. Zo vangen IRAN (979.400), LIBANON (1 miljoen), PAKISTAN (1,4 miljoen), UGANDA (1,4 miljoen) en TURKIJE (3,5 miljoen) massaal vluchtelingen op.
Als je dit afzet tegen de welvaart in het opvangende land, kunt u zich voorstellen dat het daar dan geen vetpot is voor de vluchtelingen en dat ze zo snel mogelijk weer hun “oude leven” nieuw leven willen inblazen. Een reden te meer om UNHCR of de landen waar deze massale opvang plaats vindt te steunen.

Het blijft toch een groot aantal vluchtelingen dat de weg naar West Europa en met name Nederland weet te vinden (zie hieronder het overzicht van de IND). Logisch dat een klein land dat niet direct zonder gevolgen kan absorberen. Het heeft direct gevolgen voor de eigen inwoners. Begrijpelijk dat dat hier en daar “kwaad bloed” zet. Door het opleggen van quota aan gemeenten voor huisvesting lijkt het alsof lokale inwoners worden achtergesteld bij b.v. het zoeken naar een woning.
Dat is uit de protesten en de opkomst en de programma’s van nieuwe politieke partijen wel gebleken. Gelukkig trekt momenteel de economie aan en staat het bouwen van nieuwe woningen hoog op de het prioriteitenlijstje van alle overheidsinstanties. Maar de uitvoering loopt nu al vertraging op bij gebrek aan bouwvakkers. Hier is het misschien een optie om gebruik te maken van de aanwezige asielzoekers die dan werkervaring opdoen, de taal in de praktijk leren en geld verdienen.

De IND, bekijkt alle asielaanvragen en zijn lange tijd overbelast geweest, thans neemt het grote aantal asielaanvragen iets af maar nog steeds hebben de medewerkers van de IND de handen vol met werk. De werkzaamheden van de IND hebben tot gevolg dat ook veel asielaanvragen afgewezen worden, hetgeen betekent dat de afgewezene Nederland moet verlaten. Dit verlaten gaat niet op stel en sprong, mensen krijgen de tijd om e.e.a. fatsoenlijk te laten verlopen, maar dan gebeurd er vaak iets anders.
Mensen zien geen perspectief voor hun toekomst, hebben geen idee hoe ze verder moeten, hebben gedurende hun vlucht veel verschrikkelijke dingen beleefd en zijn nog niet “sterk” genoeg om de toekomst tegemoet te treden, met als gevolg dat ze niet vertrekken maar “onderduiken”.
Dit heeft tot gevolg dat ze nergens aanspraak op kunnen maken en dat ze geen onderdak hebben. Dan te bedenken dat Nederland niet het klimaat heeft om in de winter buiten te overleven, en we hebben zelf de overtuiging en we willen dat we een fatsoenlijk land zijn. Dan is het aanbieden van een Bed Bad en Brood voorziening aan uitgeprocedeerde asielzoeker wel het minste wat je kunt doen, om bedelen en zwerven met alle nadelige effecten daarvan te voorkomen.

Het Mondiaal Centrum Breda is opgericht om voor hen, de zwakste categorie binnen onze samenleving, Bed Bad Brood en Begeleiding te verzorgen. In het recent opgeknapte gebouw van het Mondiaal Centrum Breda is plaats voor een 20-tal van deze mensen.
Het gehele traject is gericht op de terugkeer naar het land van herkomst.
Het Mondiaal Centrum Breda maakt enkel gebruik van de inzet van vrijwilligers en werkt nauw samen met lokale “zuster”-organisaties. Alle giften, donaties en subsidies komen in zijn geheel ten goede aan de vluchtelingen en activiteiten voor andere doelgroepen.

Woestijnvorming

17 juni door de UN uitgeroepen tot dag tegen de woestijnvorming

Het onderwerp is niet nieuw, al ruim 20 jaar heeft het de aandacht van wetenschappers en politici. Woestijnvorming vind over de gehele wereld plaats. Oorzaken van woestijnvorming zijn onder andere:
De huidige manieren van landbouw en veeteelt. Dan moeten we denken aan de grootschaligheid van de landbouw en de bemesting van de landbouwgronden.
De ontbossing zonder nieuwe aanplant en daardoor de erosie van natuurlijke voedingsstoffen.
Klimaatverandering zorgt voor droogtes enerzijds en overstromingen op andere plaatsen, waarbij menselijke ingrepen in de natuur de gevolgen vaak verergeren.

Onlangs is de bijgewerkte atlas van de EU verschenen waarin duidelijk blijkt.

Uit de atlas blijkt vooral dat de bevolkingsgroei en de veranderingen van onze consumptiepatronen een ongekende druk uitoefenen op de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet:

 • Meer dan 75% van de landoppervlakte van de aarde is al gedegradeerd en ruim 90% loopt het risico op degradatie tegen 2050.
 • Jaarlijks raakt wereldwijd een gebied half zo groot als de Europese Unie (4,18 miljoen km2) gedegradeerd.
 • Vooral Afrika en Azië hebben zwaar te lijden onder de toenemende bodemdegradatie.
 • De economische kosten van bodemdegradatie voor de EU bedragen naar schatting jaarlijks tientallen miljarden euro’s.
 • Tegen 2050 zal de wereldwijde productie van gewassen naar schatting met ongeveer 10% dalen als gevolg van bodemdegradatie en klimaatverandering.
 • De problemen zullen zich vooral voordoen in India, China en Afrika ten zuiden van de Sahara, waar de productie van gewassen gehalveerd zou kunnen worden als gevolg van bodemdegradatie.
 • Als gevolg van de versnelde ontbossing zal het moeilijker worden om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.
 • Tegen 2050 zullen naar schatting tot 700 miljoen mensen ontheemd raken als gevolg van een gebrek aan bodemrijkdommen. Tegen het eind van deze eeuw zou dit cijfer kunnen oplopen tot 10 miljard mensen.
 • Hoewel bodemdegradatie een wereldwijd probleem is, moet op plaatselijk vlak naar oplossingen worden gezocht. Er is behoefte aan meer inzet en betere samenwerking op plaatselijk vlak om de bodemdegradatie en het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen.

Daarbij komt nog dat de mens niet echt zuinig omgaat met de beschikbare hoeveelheid zoet water (vaak industriële vervuiling).

Als gevolg van de verwoestijning zullen we zien:

 • dat er op grote schaal migratie zal gaan plaats vinden naar de vruchtbare gebieden.
 • Woestijnvorming zal er ook aan bijdragen dat mensen uit de onvruchtbare landbouwgebieden naar de steden zullen verhuizen om daar werk te zoeken om zo inkomsten te genereren om zichzelf en hun familie te onderhouden. Daarbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat ze niet bijdragen aan de productie van voedsel en afhankelijk worden van derden.
 • Het zal geen verrassing zíjn als ik hier nog vermeld dat de armste mensen het eerst en het hardst getroffen worden. Zonder landbouwgrond geen inkomsten en zonder financiële middelen worden zij gedwongen om hun leefgebied te verlaten om elders een bestaan op te bouwen. Veel hangt af van de mate waarin zij zich kunnen aanpassen en of zij daartoe de mogelijkheid krijgen.
 • Daarmee wordt duidelijk dat de overheid beleid moet maken om woestijnvorming tegen te gaan. Regulering van de hoeveelheid en het gebruik van landbouwgrond en de verontreiniging van zoet water.
 • Ook moet de overheid maatregelen stimuleren die de woestijnvorming stoppen en het proces omkeren, hetgeen mogelijk is.
 • Op kleine schaal worden in Spanje dorre landbouwgronden opnieuw en duurzaam bemest, een traag maar succesvol project. Ook worden er elders (op reeds opgegeven gronden) op kleine schaal succesvol proeven gedaan met het opnieuw aanplanten van bomen. Proeven die lijken aan te slaan

Steeds meer worden we bewust van de impact, maar duurzame oplossingen blijken moeilijk te implementeren. Op experimentele basis wordt er nu gezocht naar duurzame oplossingen.

Er is blijkbaar niet een oplossing die overal werkt. Voor elk “verloren” gebied zal een eigen remedie moeten worden bedacht en uitgevoerd. Verder zal er veel informatie over succesvolle methoden moeten worden uitgewisseld. Hierbij kunnen organisaties die op wereldschaal actief zijn een grote rol spelen.

Externe links:

Op zaterdag 10 november 2018 organiseert het MCB-Maatjesproject in samenwerking met de stichting Saz-Koerden in het Mondiaal Centrum Breda een verwen dag voor mantelzorgers.

Op deze nationale “dag van de Mantelzorger” willen het MCB-Maatjesproject en de stichting Saz-Koerden eens extra aandacht deze groep verzorgenden besteden.

Deze extra aandacht zal bestaan uit twee workshops met een maaltijd tussendoor.

 • Het programma ziet er als volgt uit:
 • 14:30 uur start workshop koken o.l.v. een Koerdische kok.
 • 17:00 uur het samen nuttigen van de bereidde maaltijd.
 • 18:00 uur een dansworkshop o.l.v. een Koerdische danseres

In verband met de inkoop van levensmiddelen is aanmelding vereist:
Aanmelden kan nog t/m woensdag 7 november via info@saz-Koerden.nl

Democratie

Logo DSag van de DemocratieDit wordt gezien als een van de meest ideale vormen om te besturen / regeren.
Herkomst: “demos” komt van het Griekse volk en “kratein” komt van het Griekse heersen samen volksheerschappij.

Korte uitleg

In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de (minstens theoretische) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat.)
dan heeft ook niemand méér recht dan een ander om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen. Het toepassen van die theorie in de politieke praktijk is vaak niet eenvoudig en kent vele aspecten.

Nederlands Democratisch stelselDe parlementaire democratie oftewel de evenredige vertegenwoordiging in het Parlement, Provinciale Staten en Gemeenteraden, van onze volksvertegenwoordigers, zoals we die in Nederland kennen verdient de voorkeur.

Deelnemers maatjesproject op het binnenhof in Den HaagVoor ons in Nederland is het niet meer dan normaal zoals wij bestuurt worden, en onze democratie is al behoorlijk “gerijpt”. In het zogenaamde “vrije westen” (Noord Amerika en West Europa) onderscheiden we welliswaar verschillende vormen van democratie maar uw rechten als inwoner of als mens zijn gewaarborgd. In veel andere landen gaat het er anders aan toe. Dit kan onwennig zijn voor of een vreemde indruk maken op vluchtelingen “nieuwkomers” die uit een geheel ander soort van landsbestuur komen en mogelijk vanwege dat bestuur gevlucht zijn. Het maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda
was met “nieuwkomers” in het hart van onze democratie.

De kracht van een goed functionerende democratie zit hem in een goede verdeling van de machten binnen een staat. In een staat onderscheiden we de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Door deze te scheiden en onafhankelijk te maken, wordt de democratie geborgd. Voeg daaraan toe de scheiding van kerk en staat dan ontdoe je de staatsmacht ook van geloofsdogma’s en regels en kan de staat zich richten op het welzijn van het volk.

Democratie kan ook verschillend uitgelegd worden, zo noemt Noord-Korea zich ook democratisch. Voor een overzicht van het
democratisch gehalte van alle landen.

Dag van de Democratie Vlag

Monumenten in Breda

De stad Breda telt meer dan 500 monumenten. Althans gebouwen die een monumentenstatus hebben gekregen omdat ze een voor de stad Breda of omgeving kenmerkende stijlen bevatten of misschien ook wel geschiedkundige waarde hebben. Aanpassingen aan deze gebouwen dienen aan speciale eisen te voldoen en is niet vrij. Dit gegeven moeten we koesteren! Voor een lijst en informatie over
de monumenten van Breda
Deze gebouwen / monumenten zijn belangrijk voor Breda het zegt iets over de geschiedenis waarop we trots mogen zijn. Om komende generaties zicht op de ontwikkeling van Breda en omstreken te geven moeten we de monumenten koesteren en ze zo lang mogelijk voor het nageslacht bewaren.

Geen of maar weinige van deze gebouwen / monumenten zullen ooit een waardering krijgen die ze verheft tot “werelderfgoed”. Om het tot werelderfgoed te schoppen moet het toch een grotere waarde hebben, iets wat door een speciale commissie van de Verenigde Naties bepaald wordt. Indien het onderwerp dan de status “werelderfgoed” krijgt, schept dat ook verplichtingen zoals het behoud en onderhoud maar als voordeel geldt dat er in de buurt van zo’n monument gedurende een oorlog niet gevochten mag worden om ze te sparen.
Fatsoenlijke landen, regeringen en regimes houden zich hieraan!

Het “werelderfgoed” wordt bijgehouden door UNESCO

UNESCO en gepubliceerd op de werelderfgoed lijst.
De laatste jaren zijn er door radicale islamitische regimes op diverse plaatsen moedwillig werelderfgoed monumenten vernietigd.

BAMYAN

Onderstaande tekst is een fragment van:
Wikipedia-pagina:
In maart 2001 heeft de Taliban in Afghanistan twee immens grote Boeddha beelden met explosieven vernietigd.
Het betreft hier twee monumentale standbeelden van staande Boeddha’s, uitgehouwen in de zijkant van een klif in de vallei in de centraal-Afghaanse provincie Bamyan, Ze werden gebouwd gedurende de 6e eeuw, in de klassieke Grieks-boeddhistische stijl. Bamyan ligt aan de zijderoute, een karavaanroute die de markten van China verbond met die van India, Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Europa. Er lagen meerdere boeddhistische en hindoeïstische kloosters, en het was een levendig centrum voor religie, filosofie en Grieks-boeddhistische kunst. Het was een religieus boeddhistische plaats van de 2e eeuw na Christus tot de komst van de islam in de 9e eeuw.
Er wordt verondersteld dat de beelden werden gebouwd door de Kushana en de Huna, twee Indo-Europese volkeren, tijdens de hoogtijdagen van hun rijken. Deze groepen worden gezien als de voorouders van de Hazara, de meest vervolgde etnische groep in Afghanistan. De fysieke kenmerken en gezichten van de Hazara komen grotendeels overeen met die in de gevonden fresco’s en relikwieën in de grotten. Ook door alle andere etnische groeperingen in Afghanistan zijn claims gemaakt, gezien het historisch belang van de boeddha’s van Bamyan, maar deze zijn tot zover onsuccesvol gebleken.
De Hazara hebben de boeddha’s bijna 1500 jaar beschermd, tot hun vernietiging door de door Pathanen gedomineerde Taliban in 2001. Paradoxaal genoeg heeft deze verwoesting wel nieuwe wetenschappelijke inzichten mogelijk gemaakt. Zo is door middel van koolstofdatering van resten van de pleisterlagen vastgesteld dat de kleinere Boeddha dateert uit 507, en de grote uit 554.

VERNIETIGING

In juli 1999 vaardigde Mohammed Omar een bevel uit ter bescherming van de Bamyaanse boeddha’s. Omdat de Afghaanse boeddhistische bevolking niet langer bestond, voegde hij hieraan toe “De regering ziet de Bamyaanse standbeelden als een voorbeeld van een mogelijke bron van inkomsten voor Afghanistan uit internationaal toerisme. De Taliban zal Bamyan niet vernietigen, maar beschermen.” Bamayan boeddha restant
Afghaanse islamitische geestelijken begonnen een campagne tegen de “niet-islamitische” elementen van de Afghaanse samenleving. De Taliban verbood snel daarna alle soorten afbeeldingen, muziek en sporten, inclusief televisie, in samenhang met wat zij als een precieze interpretatie van de sharia zagen.
In maart 2001, volgens de Agence France Presse in Kabul, stond er in de wet: “Gebaseerd op uitspraak van de geestelijken en de beslissing van de Hoogste Gerechtshof van de Islamitische Emiraat (Taliban) moeten alle beelden in Afghanistan worden vernietigd. Alle beelden in het land moeten vernietigd worden omdat deze beelden voorheen als idolen en afgoden werden gebruikt door de niet-gelovers. Hoewel ze nu gerespecteerd worden, kunnen ze in de toekomst weer als idolen gaan dienen. Alleen God de Almachtige verdient het vereerd te worden, niet iemand of iets anders.”
De minister van Informatie en Cultuur, Qadratullah Jamal, lichtte de verzamelde pers in over een beslissing van 400 religieuze geestelijken uit heel Afghanistan, die de boeddhistische beelden tegen de leer van de Islam verklaarden. “Ze kwamen tot de consensus dat de beelden niet-islamitisch waren,” zei Jamal.

Palmyra werelderfgoed

Een antieke stad in de provincie Homs in Syrië. De stad lag aan de Zijde route en werd groot door handelskaravanen. Met de rijkdom werden monumentale projecten gerealiseerd zoals onder andere de “Great Colonnade” de “ of Bel” en de “Tower Tombs”. De Palmyreense bevolking bestond uit Amorites, Arameans en Arabieren.
In de derde eeuw was Palmyra erg welvarend. IN 273 echter vernietigde de Romeinse keizer Aurelian de stad en kwam het niet meer tot zo’n grote bloei.
Tijdens de Syrische burgeroorlog in 2015 kwam Palmyra afwisselend onder controle van Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) en het Syrische Leger. Het Syrische leger veroverde Palmyra definitief in op 2 maart 2017. Gedurende de periodes dat Islamitische Staat de controle uitoefende zijn veel kunstvoorwerpen en een groot aantal gebouwen vernietigd van deze antieke stad.
Deze tekst bestaat uit vertaalde fragmenten van deze wikipedia pagina.

MALI werelderfgoed lijst

Met de Arabische lente kwamen diverse Arabische en noord Afrikaanse dictators in de klem. Een aantal werd vervangen en in b.v. Libië mondde dat uit in een burgeroorlog van diverse stammen. Dit was een ideale gelegenheid voor extreem islamitische groeperingen om hun macht in de Maghreb uit te breiden. Masua Mali
Dit had tot gevolg dat aan de Al Qaeda gerelateerde groeperingen zoals Ansar Dine zich in de Magreb kon manifesteren. Met als gevolg dat de strenge vorm van de Islam van toepassing werd.
Een en ander leidde ertoe dat het mausoleum van de Soefistische moslimheilige uit de 15e eeuw, Sidi Mahmud, in Timboektoe door leden van de islamistische groepering Ansar Dine kon worden vernietigd op zaterdag, 30 juni 2012.
De fundamentalisten zeiden dat ze na deze graftombe, alle andere tempels willen vernielen. Het mausoleum behoorde tot het UNESCO Werelderfgoed.

OORSPRONG

Bron: Onderstaand stuk is overgenomen van de webstite

Van Afghanistan tot Timboektoe

Het verwoesten van religieuze centra lijkt als fenomeen opnieuw in. In 2001 bliezen de Taliban in Afghanistan de grote boeddhabeelden van Bamiyan op, door Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed. Eind 2012 riep een salafistische predikant in Egypte zelfs op tot de vernietiging van alle Oud-Egyptische monumenten in zijn land, inclusief de piramiden en de Sfinx van Giza.
De voorbije jaren werden islamitische heiligdommen systematisch verwoest in onder meer Libië en meer recent tijdens de burgeroorlog in Syrië. Ook in Pakistan is het niet ongebruikelijk dat de verschillende religieuze strekkingen binnen de islam elkaars gebedshuizen verwoesten. Zelfs in Tunesië werd eind 2012 het schrijn van de 12e-eeuwse soefi-meester Sidi Bou Saïd, beschermd door Unesco, verwoest door een brand.
Nog zo’n wereldmonument van Unesco is de stad Timboektoe in het Noord-Afrikaanse land Mali. Begin vorig jaar -tijdens de kortstondige bezetting door aan Al Qaeda gerelateerde strijders van Ansar Dine hebben die daar tientallen eeuwenoude moskeeën, mausolea van moslimgeleerden en zelfs bilbiotheken met unieke manuscripten verwoest tot ze door de Fransen werden verdreven
Ook de Saudi’s vernietigen heilige plaatsen
Het lijkt vreemd dat moslimextremisten islamitische heilige plaatsen zoals moskeeën en mausolea vernielen, zelfs die van hun eigen strekking. Toch zit er een duidelijke logica en zelfs een historische traditie achter die vernielzucht.
Begin de 19e eeuw kreeg de Saudische dynastie -voorvaderen van het regerende koningshuis van nu- even de heilige steden Mekka en Medina in handen. Ook toen werden graven verwoest van onder meer Fatima, de dochter van de profeet Mohammed, en Khadidja, zijn eerste vrouw.
De Saudi’s werden vrij snel verdreven, maar heroverden in 1925 opnieuw Mekka en Medina en sindsdien werd die streek geïntegreerd in het koninkrijk Saudi-Arabië. Meteen daarna en tot en met nu worden opnieuw schrijnen en graftombes en historische monumenten uit de vroege islam vernietigd, al dan niet met het excuus dat er ruimte nodig is om de talrijke pelgrims van de Hajj op te vangen.
Waarom verwoesten moslims eigen heilige plaatsen?
De Saudi’s behoren tot de wahhabieten, een erg strenge variant binnen de soennitische islam die erg sterk de nadruk legt op het concept “tawhid” of de eenheid van God/Allah. Die strekking dateert uit de 18e eeuw, maar gaat terug naar Ibn Taymiyya (1263-1328) en zelfs tot Ahmad ibn Hanbal (780-855), de stichter van een van de grote rechtsscholen in de soennitische islam.
Dat lijkt allemaal ver in de tijd, maar de wahhabieten zijn wel de ideologen en financiële sponsors van allerlei extremistische groepen – ook salafisten genoemd- van vandaag. Op basis van de “tawhid” verwerpen ze alle vormen van verering die niet enkel en alleen op Allah gericht zijn, dus ook die van personen, zelfs geestelijke figuren of familie of medestanders van de profeet Mohammed.
Ze gruwen dus van de gewoonte van sjiieten om hun imams te vereren als heiligen, maar ook de soennitische soefi-mystici en hun graftombes zijn plaats van pelgrimstochten en verering en ook dat stoot de extreme salafisten tegen de borst. Dat staat gelijk met “shirk” of idolen- of afgodenverering. Voor hen zijn de sjjieten zelfs nog erger dan ongelovigen: het zijn mensen die zich van de islam hebben afgekeerd en dus moeten gedood worden.
In elk geval passen de vernielingen van heiligdommen in een “culturele revolutie” van extremistische soennieten die op die manier de geschiedenis -zelfs die van de islam- willen herschrijven. Dat de door hen zo bewonderde bloeitijd van de Arabisch-islamitische beschaving in de Middeleeuwen er net gekomen is door de absorptie van hellenistische en Perzische ideeën en cultuurelementen, is blijkbaar niet aan de salafisten besteed.

De ernst:

Het vernietigen van werelderfgoed monumenten is een ernstige tragedie en een ramp voor hen die zich bezig houden met het behoud van dergelijke monumenten voor onze geschiedenis.
Helaas zijn er nog “leiders” die menen, daar vanuit een bepaalde visie, geen boodschap aan te hebben en het gerechtvaardigd vinden om een stukje wereldgeschiedenis te vernietigen. Naast het barbaarse feit van vernietiging toont het ook de wijze waarop ze naar de wereld kijken en de macht die ze toe eigenen om aan anderen hun wil op te leggen. Het toon hun kortzichtigheid en disrespect voor de ontstaansgeschiedenis van hun eigen volk(eren).
Gelukkig wordt er nu voor het eerst strafrechtelijk tegen opgetreden.

Relativeren:

Het is kan als barbaars aangemerkt worden om cultureel erfgoed te vernietigen maar eenmaal overtuigd van je eigen gelijk is er geen houden meer aan. Trouwens we kennen onze eigen Beeldenstorm in de 16de eeuw vanwege een klein verschil van inzicht in de geloofsbeleving.
verder kunt u nog dagelijks genieten van beelden in Florence (museum met nalatenschap van de familie de la medici ) waarbij van de mannelijke beelden het naakte geslachtsdeel is afgeslagen in een tijd waar preutsheid de boventoon voerde.