Het Mondiaal Centrum Breda is regelmatig “voer” voor de lokale media, is het niet omdat er iets georganiseerd wordt dan kan een van de medewerkers of vrijwilligers de aandacht trekken.

Ditmaal de beurt aan onze vrijwilliger Ahmad. Deze inmiddels goed geïntegreerde vluchteling helpt ons nu om andere vluchtelingen te bij te staan bij hun integratieproces op basis van zijn eigen ervaringen.

Download en lees bijgevoegd kranteknipsel.

GGZ-Breburg wil graag een korte cursus van 2 bijeenkomsten verzorgen met als thema: “Zicht op Psychiatrische Problematiek”.

Tegenwoordig worden we steeds vaker geconfronteerd met mensen met psychiatrische problematiek; in de maatschappij in het algemeen, maar soms ook in de eigen nabije omgeving of tijdens het werk in het MCB.

Deze cursus geeft je meer inzicht in de achtergronden van psychiatrisch gedrag en geeft je handvatten, hoe je in voorkomende situaties hiermee kunt omgaan.

Als je belangstelling hebt voor deze cursus kun je je opgeven bij mij. Doe dit dan wel zo snel mogelijk en uiterlijk voor 29 augustus!
Warm aanbevolen!


Piet Meertens
secretarismcb@mondiaalcentrumbreda.nl

Sinds kort beschikt het Mondiaal Centrum Breda over een nieuwe service, namelijk een vertaal-service.
Amad Bayae biedt als vrijwilliger zijn diensten gratis aan.

vertaler Ahmad Bayae
˜

Even voorstellen:
Ik ben Ahmad Bayae.
Ik ben 29 jaar en van Syrisch-Palestijnse afkomst.
In 2014 ben ik naar Nederland gekomen en in 2015 kreeg ik mijn verblijfsvergunning en meteen daarna een huis in Breda, waar ik nu samen met mijn vrouw woon.
In 2018 ben ik genaturaliseerd en ik ben heel blij met mijn Nederlands paspoort.

Ik spreek en begrijp het Nederlands al redelijk goed, maar ik doe mijn best om de taal nog beter te leren. Ik wil nu mensen die moeite hebben met het lezen van Nederlandse brieven (van bijvoorbeeld overheidsinstanties) graag helpen door deze te vertalen naar het Arabisch en daarbij zo goed mogelijke uitleg te geven, zover ik dat kan.

U kunt mij bereiken in het Mondiaal centrum Breda aan de Roland Holststraat 71 te Breda op:

  • maandag, van 10 tot 14 uur.
  • dinsdag, van 10 tot 14 uur.
  • vrijdag, van 10 tot 14 uur.

U hoeft geen afspraak te maken.

Als ik u kan helpen, doe ik dat heel graag!
Ahmad

Het Mondiaal Centrum Breda is politiek en in geloofsovertuiging niet geëngageerd en al haar activiteiten staan daar ook los van.

Het stelt groepen wel instaat om bijeenkomsten te organiseren waarbij zij hun levensovertuiging kunnen belijden/vieren.

Op dit moment zijn er twee groepen die hun levensovertuiging vieren binnen de muren van het MCB, te weten:

Diensten van Vishwa-Hindoe Mandier zijn voor 2019 gepland op:

Datum dag Bijeenkomst van – tot Aula
09-12-2018 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
27-01-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
24-02-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
24-03-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
28-04-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
26-05-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
23-06-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
28-07-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
25-08-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
29-09-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
20-10-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
24-11-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
08-12-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x

Bijeenkomsten van de Kerk van Jezus Christus zijn voor 2019 gepland op:

Datum dag Bijeenkomst van – tot Aula
25-11-2018 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
09-12-2018 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
16-12-2018 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
23-12-2018 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
30-12-2018 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
13-01-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
20-01-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
27-01-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
10-02-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
17-02-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
24-02-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
10-03-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
17-03-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
24-03-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
31-03-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
14-04-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
21-04-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
28-04-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
12-05-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
19-05-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
26-05-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
09-06-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
16-06-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
23-06-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
30-06-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
14-07-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
21-07-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
28-07-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
11-08-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
18-08-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
25-08-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
08-09-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
15-09-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
22-09-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
29-09-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
13-10-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
20-10-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
27-10-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
10-11-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
17-11-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
24-11-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
08-12-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
15-12-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
22-12-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
29-12-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x

Arabisch Alfabet

Cursus Arabisch voor beginners

In april heeft de Cursus Arabisch voor beginners een succesvolle doorstart gemaakt. De eerste beginselen – het alfabet leren schrijven en spreken – blijkt al een hele klus te zijn. Het enthousiasme van de docent draagt er in belangrijke mate toe bij dat de 5 cursisten met veel doorzettingsvermogen, maar ook met veel plezier de cursus blijven volgen.

“Het is moeilijker dan ik dacht, maar de manier waarop de les gegeven wordt stimuleert mij enorm en sleept mij door de moeilijke momenten heen” , “goede deskundige docent en motiverende medecursisten” en “hard werken, maar ook tijd voor humor”, aldus enkele cursisten.

Als er minstens 5 nieuwe kandidaten zijn, wil de docent een tweede groep starten op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Het lesgeld (incl. lesmateriaal) bedraagt €20,00 per maand.

Inschrijvingen via onderstaand inschrijfformulier.

 

[contact-form-7 id=”3116″ title=”Aanmeldformulier Arabische les”]

Inloopspreekuur maatschappelijk werk

Maatschappelijk werker Stefan Favie (gepensioneerd) houdt elke vrijdagmiddag van 12.00 uur tot 16.00 uur een gratis spreekuur voor bewoners van het MCB (ongedocumenteerden), statushouders en andere mensen die een of meerdere problemen ervaren en bij het zoeken naar een oplossing zich niet gehoord voelen of het idee krijgen dat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden. De clientèle van Stefan komt uit de buurt maar ook uit andere delen van de wereld.
Zij roepen zijn hulp in voor hun probleem op het gebied van:

  • werk
  • uitkering en/of schulden
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • GGZ
  • relaties crisis
  • problemen in arbeidsrelaties

Volgens hem speelt vaak de gebrekkige kennis van de Nederlandse taal en/of onbekendheid met de Nederlandse wet en regelgeving een rol. De beperkte communicatiemogelijkheden hebben vaak een complicerende effect op het tot stand komen van een goede hulp- en dienstverlening.

Stefan heeft een uitgebreid netwerk van hulpverleners, advocaten en instellingen en wil graag zijn kennis en netwerk inzetten ten behoeve van het MCB.
De MCB maatschappelijk werker biedt geen begeleidende hulp. Hij gaat heel direct en concreet aan de geconstateerde problematiek werken door het leggen van contacten met de juiste hulp- en diensteninstellingen.
Daarna zal hij monitoren of de problematiek naar behoefte wordt “opgelost”.
(Alleen al in 2017 had hij meer dan 500 contactmomenten en nog eens hetzelfde aantal aan vervolgcontacten voor zijn MCB clientèle).

Met name vluchtelingen die ook in de problemen komen zijn welkom.

Je hoeft je de eerste keer niet voor het spreekuur aan te melden. Daarna volgens afspraak.

logo's diverse organisaties
The Mondiaal Centrum Breda ain’t able to provide you with the information you are personally looking for. But we are glad that we can provide you with internet links to websites of International organisations who are present in the Middle East and with which you can correspond.

We also provide you with internet links to websites on which newspaper, radio- and television broadcasting stations are clustered. So you are able to follow the daily news at your homeregion.

We sencerely hope that you find the information that you are looking for.

Below you will find the internet links to websites with which you have access to newssources and International organisations.

International Organisations

International Red Cross
Restore family-links from the Netherlands
Restore family-links outside the Netherlands
Restore family-links by photorecognition / “trace the face”
International Red Cross Red Cresent

Non Governmental Organisations

Amnesty International
Human Rights Watch

International

United Nations
World Food Program
UNICEF
World Health Organisation

Streaming Radio Broadcasting stations

Make your choise out of these radio stations

Streaming Television Broadcasting stations

Make your choise out of these television stations

Newspapers

Make your choise out of these newspapers

Het Mondiaal Centrum Breda richt zich op de zwakkere in onze maatschappij en vluchtelingen. Zij maakt voornamelijk gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers leggen een enorme toewijding aan de dag bij het organiseren van diverse activiteiten.
Activiteiten die er allereerst op gericht zijn om mensen samen en met elkaar in contact te brengen en vervolgens gaat het dan om de activiteit.
Het Mondiaal Centrum Breda is een Non-profit organisatie met een ANBI-status.

logo's diverse organisaties
UnionJackEngelse versie / English Version

Als vluchteling komt u in een voor u vreemd land met dat er anders uitziet, andere zeden en gewoonten heeft en waarin u vaak onverstaanbaar bent voor de inwoners en de inwoners zijn voor u vaak onverstaanbaar, dit terwijl u wel degelijk zorgen heeft over achtergebleven familieleden en achtergelaten goederen.

Het Mondiaal Centrum Breda kan niet veel meer doen zorgen dat u toegang heeft tot die bronnen waarmee u informatie kunt verkrijgen (kranten en radio en televisiestations) of waarmee u kunt communiceren en die voor u op zoek gaan zoals het Rode Kruis.

Hieronder treft u een aantal links aan die toegang geven tot nieuwsbronnen en hulporganisaties.

Hulp organisaties

Internationaal Rode Kruis
Contact herstel vanuit Nederland
Contactherstel vanuit het buitenland
Contactherstel via foto-herkenning
International Red Cross Red Cresent

Rapporterende NGO’s

Amnesty International
Human Rights Watch

Internationaal

United Nations
World Food Program
UNICEF
World Health Organisation

Streaming Radiozenders

Maak een keuze uit een van de vele Radiozenders uit het Midden Oosten

Streaming TV-zenders

Maak uw keuze uit een van de vele Televisiezenders uit het Midden Oosten

Kranten / Dagbladen

Maak uw keuze uit een van de vele Kranten / Dagbladen uit het Midden Oosten

Het Mondiaal Centrum Breda richt zich op de zwakkere in onze maatschappij en vluchtelingen. Zij maakt voornamelijk gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers leggen een enorme toewijding aan de dag bij het organiseren van diverse activiteiten.
Activiteiten die er allereerst op gericht zijn om mensen samen en met elkaar in contact te brengen en vervolgens gaat het dan om de activiteit.
Het Mondiaal Centrum Breda is een Non-profit organisatie met een ANBI-status.