Inloopspreekuur maatschappelijk werk

Maatschappelijk werker Stefan Favie (gepensioneerd) houdt elke vrijdagmiddag van 12.00 uur tot 16.00 uur een gratis spreekuur voor bewoners van het MCB (ongedocumenteerden), statushouders en andere mensen die een of meerdere problemen ervaren en bij het zoeken naar een oplossing zich niet gehoord voelen of het idee krijgen dat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden. De clientèle van Stefan komt uit de buurt maar ook uit andere delen van de wereld.
Zij roepen zijn hulp in voor hun probleem op het gebied van:

  • werk
  • uitkering en/of schulden
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • GGZ
  • relaties crisis
  • problemen in arbeidsrelaties

Volgens hem speelt vaak de gebrekkige kennis van de Nederlandse taal en/of onbekendheid met de Nederlandse wet en regelgeving een rol. De beperkte communicatiemogelijkheden hebben vaak een complicerende effect op het tot stand komen van een goede hulp- en dienstverlening.

Stefan heeft een uitgebreid netwerk van hulpverleners, advocaten en instellingen en wil graag zijn kennis en netwerk inzetten ten behoeve van het MCB.
De MCB maatschappelijk werker biedt geen begeleidende hulp. Hij gaat heel direct en concreet aan de geconstateerde problematiek werken door het leggen van contacten met de juiste hulp- en diensteninstellingen.
Daarna zal hij monitoren of de problematiek naar behoefte wordt “opgelost”.
(Alleen al in 2017 had hij meer dan 500 contactmomenten en nog eens hetzelfde aantal aan vervolgcontacten voor zijn MCB clientèle).

Met name vluchtelingen die ook in de problemen komen zijn welkom.

Je hoeft je de eerste keer niet voor het spreekuur aan te melden. Daarna volgens afspraak.

Print Friendly, PDF & Email