Het Mondiaal Centrum Breda steunt en beveelt aan de Kristallnacht herdenking van 9 november aanstaande.
Het thema van de Kristallnacht herdenking dit jaar is “uitsluiting”. Hoe toepasselijk in deze tijd!
Aanbevolen wordt de lezing van Vaderlandse filosofe prof. dr. Marli Huijer, zei zal spreken over of je het als nieuwkomer wel goed kunt doen, zonder uitgesloten te worden.
Bekijk een filmpje van de kristalnacht herdenking 2016 .

Voor meer informatie en het programma zie onderstaand persbericht.

Thema Kristallnachtherdenking Uitsluiting met bezoek aan drie godshuizen.

 

Filosofe Marli Huijer en burgemeester Depla spreken tijdens Kristallnachtherdenking.

Op woensdag 9 november vindt er in Breda maar ook in Amsterdam de jaarlijkse Kristallnachtherdenking plaats.
Dit jaar is het thema uitsluiting en zeker in deze tijd, waar groeperingen elkaar uitsluiten is het nodig dat we ons bezinnen op het thema uitsluiting.
Op 9 november 1938 was het de eerste keer dat het fascistisch geweld van Hitler zich in het openbaar keerde tegen de Joden in Berlijn en in op veel plaatsen in Duitsland.
De Stichting Kristallnacht Breda herdenkt dit in de eerste plaats vanwege het gruwelijk lot van de Joden op die dag en wat er nog allemaal nog zou volgen voor de Joden.
Dit jaar heeft de organisatie de Denker des Vaderlands en filosofe Prof. dr. Marli Huijer van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam bereid gevonden de hoofspreekster te zijn in de kathedraal.
Zij zal ingaan op het thema nieuwkomers, die uit een andere cultuur komen en de vraag beantwoorden: Kun je het als nieuwkomer in een bestaande cultuur ooit goed doen?
Pas je je teveel aan, dan wordt je uitgestoten door door de eigen groep. Maar doe je het te weinig, dan word je een paria.
Aan de hand van het door filosofe Hannah Arendt onderzochte begrip ‘de bewuste paria’ gaat Marli Huijer in haar lezing in op de zichtbare en onzichtbare uitsluitingen,
waar nieuwkomers mee te maken hebben.

Voor verdere informatie zie www.marlihuijer.nl
In de kathedraal zal vanaf 19.00 uur het Koor “tegen de Wind Mee” zingen en zullen Lisette Ntukabumne en een leerling van het Cingelcollege,
die de gedichtenwedstrijd gewonnen heeft, deze voordragen.
Terwijl de klokken luiden zowel van de kathedraal als van de Grote Kerk trekt men vervolgens in een stoet naar de Joodse synagoge aan de Schoolstraat,
waar men aan de deur ontvangen wordt door dhr. Philip Soesan van de Joods-orthodoxe gemeente.
In het Valkenbergpark zal het NHTV-theater nabij het artikel 1 monument een korte sketch over uitsluiting opvoeren.
Vervolgens wordt er voor de laatste keer vanwege de verhuizing van de Turkse moskee aan de Bouwerijstraat deze moskee bezocht en
wordt er zowel door burgemeester Paul Depla gesproken en zal de iman spreken over uitsluiting vanuit de Koran.

Tenslotte zal er nog genoten kunnen worden van het Trio Kholem in het Hijgend Hert.
De herdenking van de Kristallnacht begint echter al om 13.00 uur in Chassez-cimema met een voorstellling van de film Oost-West Thuis Best van Bas Koedood
voor de leerlingen van het Cingelcollege over radicaliserende jongeren in West-Brabant.
Om 15.00 uur is er de film Heritiers in datzelfde cinema gratis te zien over gebeurtenissen in een Frans lyceum naar aanleiding van een opstelwedstrijd over kinderen en jongeren,
die slachtoffer werden van de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog.
Aansluitend aan de film is er om 17.00 uur een herdenkingsplechtigheid door de Joodse gemeente West-Brabant bij het gedenkteken aan de Wilhelminasingel-watertoren met
toespraken van dhr. Philip Soesan, burgemeester Depla en een gedicht van Pien Storm van Leeuwen.
Hierbij zal ook de dit jaar overleden Louis Peeters herdacht worden, die zich op bewonderenswaardige wijze ingezet heeft voor de totstandkoming van het monument.
Méér informatie over het gehele programma kunt u vinden op de website van Stichting Kristallnachtherdening Breda

Kristallnacht herdenking 2015

kristalnacht-tocht-2

kristalnacht-tocht-3

kristalnacht-tocht-4

kristalnacht-tocht-5

kristalnacht-tocht

 

 

 

kristalnacht-bezinning

 

 

kristalnacht-kerkkoor

kristalnacht-koor-kerk

kristalnacht-muziek

Op zaterdag 24 september j.l. verzamelde zich tussen 14:30 en 15:00 uur, na een oproep door het Mondiaal Centrum Breda, een groep van ongeveer 150 personen bij het AZC aan de Nassausingel te Breda om deel te nemen aan de door het Mondiaal Centrum Breda georganiseerde Vredesmars.

Het wachten op het startsein werd verluchtigd met vrolijke muziek door het actiekoor “Tegen de wind mee” en de vaak in Breda te beluisteren djembé speler Richie Martina.

De voorzitter van het Mondiaal Centrum Breda verwelkomde alle deelnemers en benadrukte de reden voor het houden van de vredesmars met onderstaande woorden:

Vandaag beginnen we met een vredesmars, die 2 doelstellingen heeft: aandacht vragen voor Vrede in de wereld, het lijkt dat de wereld in brand staat, maar toch zijn er positieve krachten in de gehele wereld die we willen verbinden met deze mars, het feit dat een groot aantal organisaties, met een maatschappelijke en kerkelijke achtergrond dit onderschrijven geeft ons hoop. Daarnaast willen we ook tonen dat we als negende stad van het land vluchtelingen welkom willen heten, ook al wordt dit AZC helaas gesloten. Een warm welkom aan al deze nieuwe inwoners, die ook hier vertegenwoordigd zijn.

[Best_Wordpress_Gallery id=”21″ gal_title=”Vredesmars 2016 route”]

Een warm welkom aan de nieuwe inwoners van Nederland kon op die zaterdag op meerdere manieren worden geïnterpreteerd:

 • De weergoden waren met ons, de vredesmars werd bij stralend weer afgelegd.
 • Er liepen vele “nieuwe inwoners” mee.
 • Diverse “nieuwe inwoners” waren bij de organisatie van de vredesmars betrokken, o.a. als verkeersregelaar.
 • Onderweg kregen deelnemers aan de Vredesmars diverse bemoedigende opmerkingen en complimenten.

Vredesmars deelnemer VluchtelingenwerkNa ongeveer een uur, waarbij de stoet, zich met mooie vrolijke spandoeken en andere teksten en uitingen, zich een weg door het centrum van Breda gebaand had, werd er gestopt bij het voormalig belastingkantoor aan de Gasthuisvelden te Breda. Dit pand is aangekocht door de gemeente Breda met de bedoeling om er in de nabije toekomst een AZC van te maken. Echter dit staat door de sterk verminderde instroom van asielzoekers weer op losse schroeven.

De voorzitter van het Mondiaal Centrum Breda hield bij dit pand onderstaande toespraak en riep het Gemeentebestuur op om het gebouw te gebruiken voor een “woon-experiment”.

We staan hier voor een speciaal gebouw, dat ingericht zou gaan worden als AZC. Helaas door het sluiten van de grenzen door een aantal Europese landen moeten veel vluchtelingen in Griekenland en Italie blijven en voorlopig blijkt de Turkijedeal ook niet te werken. Zodoende komt er dan waarschijnlijk geen AZC naar Breda en door de sluiting van de Boschpoort zijn er geen asielzoekers meer in Breda, de negende stad van het land, maar we hebben zeker wel de morele plicht om mensne gastvrij op te vangen in onze buurten. We hebben in Breda 480 statushouders al geplaatst met een achterstand van nog 170 voor dit jaar, die geplaatst moeten worden maar het is een mooie wens en zelfs droom dat breda op deze symbolische plek onderdak organiseert voor uiteenlopende groepen zoals statushouders, starters ,studenten, mensen die een sociale huurwoning nodig hebben als woonexperiment. Daarom staan we hier. Dan zouden we toch nog iets kunnen waarmaken van een gastvrije stad ook voor vreemdelingen. Ik doe dus een oproep aan de politieke partijen die hier aanwezig zijn om zich in te zetten, voor deze droom dat dit reusachtige pand niet in handen komt van projectontwikkelaars, maar dat samen met woningbouwverenigingen en instellingen die zich met vluchtelingen bezig houden, met de NHTV en Avans gezocht wordt naar een geschikte oplossing voor huisvesting.
Om dit te onderstrepen steken kinderen van asielzoekers nu de vredesfakkels aan als teken van verbinding met elkaar en daarna onderstrepen witte duiven dit gebaar van Vrede naar de wereld toe.

Vredesduiven
De daad bij het woord voegend werden er fakkels ontstoken en een tiental “vredesduiven” losgelaten. Daarna vervolgde de mars zich naar het van Sonsbeeckpark. In het van Sonsbeeckpark werd de Vredesmars in de persoon van de voorzitter Jan Hopman verwelkomt door de voorzitter van de buurtvereniging Boeimeer welke op dat moment “hun” nationale burendag vierde. Op uitnodiging van het Mondiaal Centrum Breda gaf het koor “Tocoloro” een spetterend optreden waarvan alle aanwezigen konden genieten.

[Best_Wordpress_Gallery id=”22″ gal_title=”Vredesmars 2016 Sonsbeeck Park”]
Na ongeveer een half uur vervolgde de Vredesmars zich naar de eindbestemming, het Mondiaal Centrum Breda. Bij aankomst werden de deelnemers verwelkomd met een (fris)drankje, waarna de aanwezigen een programma leuk programma werd “voorgeschoteld”, bestaande uit

 • Een optreden van het koor Tokoloro met “wereldmuziek”;
 • Een gedicht, voorgedragen door Loes Geelkerke van het Leger des Heils;
 • Het persoonlijke verhaal van vluchteling Salem Kurdi;
 • Een optreden van de oriëntaalse dansgroep Nisa Najila;
 • Een heerlijk buffet bereidt door “nieuwe inwoners”;
 • Een Jam-sessie door aanwezige muzikanten.
 • Voor de aanwezige kinderen was er een knutselhoek ingericht

[Best_Wordpress_Gallery id=”23″ gal_title=”Vredesmars 2016 MCB”]

Het bestuur van het Mondiaal Centrum Breda bedankt een ieder die zich op enigerlei wijze heeft bijgedragen, zich heeft ingezet of zijn steun heeft betuigd aan deze Vredesmars en daar dit evenement mogelijk heeft gemaakt.

In het kader van de vredesweek 2016 hield pastor Christian Herwartz een lezing in het Mondiaal Centrum Breda.
Voor en na zijn lezing werden inspirerende gesprekken gevoerd met Christian Herwartz, arbeidspastor in Berlijn over zijn ervaringen in Kreuzberg met het heilige van de straat en het interreligeus samenwerken.
Hieronder een foto-impressie van zijn bezoek.

img_3670

img_3671

img_3672

img_3674

img_3677

img_3666

img_3668

img_3669