Onlangs uitgebreid in het nieuws.

Bent u benieuwd naars de gehele regeling en wat ervoor moet worden gedaan?

Volg dan deze link: Kinderpardon.

De stichting Kristallnacht herdenking Breda e.o. is op zoek naar een
voorzitter en een secretaris

Elk jaar worden op diverse plaatsen in Nederland op of rond 9 november de gebeurtenissen herdacht die plaatsvonden in de nacht van 9 op 10 november 1938. In die zogenoemde “Kristallnacht” werden in Nazi-Duitsland duizenden woningen en winkels van joden en hun synagogen en gebedshuizen vernield of in brand gezet.

In Breda wordt ieder jaar één van de grootste herdenkingen in Nederland georganiseerd door de Stichting Kristallnachtherdenking Breda e.o.. Bij die gelegenheid wordt niet alleen teruggekeken naar de gebeurtenissen in 1938 maar wordt ook stil gestaan bij discriminatie en uitsluiting vandaag de dag.

De stichting wordt bestuurd door een klein kernbestuur. De feitelijke organisatie van de herdenking en een aantal flankerende activiteiten is in handen van een breed samengesteld comité waarin een breder dwarsdoorsnede van levensbeschouwelijke, religieuze en maatschappelijke organisaties is vertegenwoordigd.

De huidige voorzitter en secretaris hebben deze functies vervuld sinds 2008 en treden terug in de loop van 2019. Met het oog daarop is het comité op zoek naar kandidaten voor de functie van voorzitter en secretaris.

Voor beide functies geldt:

 • Kandidaten onderschrijven de doelstelling van de Stichting en dragen de jaarlijkse herdenking een warm hart toe.
 • Het bestuur speelt een bescheiden rol bij de feitelijke organisatie van de herdenking. Het leeuwendeel van de voorbereidingen van de jaarlijkse herdenking wordt uitgevoerd door een 12 leden tellend comité.
 • De bestuursvoorzitter en -secretaris bereiden de vergaderingen van het comité voor en coördineren en houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Het comité en het bestuur beschikken niet over een professioneel ondersteuningsapparaat. De uitoefening van de functies vraagt dus uitermate praktische inzet en betrokkenheid.
 • Uit voorgaande punten resulteert een duidelijke voorkeur voor een teamgerichte, intern en extern verbindende stijl van samenwerken en aansturen.
 • Bij de voorbereiding van de jaarlijkse herdenking zijn veel verschillende organisaties betrokken. In die zin is voorwaarde voor beide functies dat kandidaten zijn geworteld in Breda e.o. en beschikken over een ruim maatschappelijk en bestuurlijk netwerk en als aanbeveling ook een religieus netwerk.
 • Alle functies in het bestuur en het comité zijn onbezoldigd. Feitelijke onkosten kunnen worden gedeclareerd.
 • Ervaring met de uitvoering van vergelijkbare werkzaamheden in een soortgelijke organisatie geldt als pré.
 • Voor een warme en geleidelijke overdracht van werkzaamheden tussen de oude en de nieuwe functionaris wordt zorg gedragen.
 • Het bestuur en het comité kennen een rijke schakering aan religieuze en levensbeschouwelijke stromingen en hechten grote waarde aan diversiteit. Vanuit dat principe worden nadrukkelijk vrouwen, jongeren en mensen met een migratieachtergrond uitgenodigd te reageren.

Specifieke taken voorzitter

 • Hij of zij bereidt samen met de secretaris de vergaderingen voor, leidt de vergaderingen, ziet toe op de verdeling van taken en bewaart het totaaloverzicht van de werkzaamheden.
 • Functioneert als voortgangsbewaker van de voorbereiding van de jaarlijkse herdenking en is tussentijds vraagbaak voor intern en extern betrokkenen.
 • Vertegenwoordigt de Stichting en het comité in formele zin en is gesprekspartner voor relevante partners.
 • Is in staat de leden van het bestuur als team te laten functioneren, kan waar nodig coachen of leden aanspreken.
 • Vertegenwoordigt de Stichting en het comité bij externe woordvoering in media en vervult de contacten met de pers.
 • Heeft bij voorkeur ervaring in een soortgelijke bestuursfunctie.

profiel secretaris

 • Schrijft de vergaderingen van het comité uit, bereidt samen met de voorzitter de vergaderingen voor en vervult alle reguliere secretariaatstaken (opstellen agenda, notuleren, in- en uitgaande post).
 • Is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de website en sociale media kanalen.
 • Beheert, evalueert en actualiseert de draaiboeken ten behoeve van de voorbereiding van de jaarlijkse herdenking.
 • In samenwerking met de penningmeester opstellen van begrotingen en verantwoordingen.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de huidige bestuursvoorzitter, Jan Hopman, 06 24 61 81 55. Een informatiepakket is op aanvraag beschikbaar of kan worden gedownload van website Kristallnacht herdenking Breda

Het Mondiaal Centrum Breda is politiek en in geloofsovertuiging niet geëngageerd en al haar activiteiten staan daar ook los van.

Het stelt groepen wel instaat om bijeenkomsten te organiseren waarbij zij hun levensovertuiging kunnen belijden/vieren.

Op dit moment zijn er twee groepen die hun levensovertuiging vieren binnen de muren van het MCB, te weten:

Diensten van Vishwa-Hindoe Mandier zijn voor 2019 gepland op:

Datum dag Bijeenkomst van – tot Aula
09-12-2018 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
27-01-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
24-02-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
24-03-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
28-04-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
26-05-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
23-06-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
28-07-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
25-08-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
29-09-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
20-10-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
24-11-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
08-12-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x

Bijeenkomsten van de Kerk van Jezus Christus zijn voor 2019 gepland op:

Datum dag Bijeenkomst van – tot Aula
25-11-2018 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
09-12-2018 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
16-12-2018 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
23-12-2018 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
30-12-2018 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
13-01-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
20-01-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
27-01-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
10-02-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
17-02-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
24-02-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
10-03-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
17-03-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
24-03-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
31-03-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
14-04-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
21-04-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
28-04-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
12-05-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
19-05-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
26-05-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
09-06-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
16-06-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
23-06-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
30-06-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
14-07-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
21-07-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
28-07-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
11-08-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
18-08-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
25-08-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
08-09-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
15-09-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
22-09-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
29-09-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
13-10-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
20-10-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
27-10-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
10-11-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
17-11-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
24-11-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
08-12-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
15-12-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
22-12-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
29-12-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x

Het Mondiaal Centrum Breda, onderschrijft en beveelt van harte aan, de sinds 1981 jaarlijks georganiseerde Kerstherberg.

PERSBERICHT KERSTHERBERG 2018

De kerstdagen zetten ons gevoel in beweging. Het doet iets met ons.Logo Kerstherberg Breda
Voor de één zijn het dagen vol warmte en gezelligheid. Anderen hebben juist liever dat die dagen weer snel voorbij zijn. De kerst kan die
mensen bijvoorbeeld er pijnlijk aan herinneren dat ze eigenlijk nergens thuis zijn, eenzaam zijn, herinneren aan ruzie of wat dan ook.
De kerstdagen duren dan lang, zijn eenzaam en koud. Voor al die mensen bieden wij een huiskamer.

In 1981 werd in Breda de Kerstherberg in het leven geroepen. De Kerstherberg is voor iedereen gratis toegankelijk. De gehele dag wordt
er gratis eten en drinken geserveerd. Daarnaast worden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals muzikale optredens en een kindermiddag. De kerstherberg is voor alle mensen die een beetje afleiding, een luisterend oor en gezelligheid zoeken tijdens de kerstdagen.

Dag en nacht geopend.

De Kerstherberg opent zijn deuren van kerstavond 24 december 19:00 uur t/m tweede kerstdag 26 december 19:00 uur in het Rondeel, Kloosterlaan 14 te Breda, tegenover het Chassétheater.

Bezoek de website van Kerstherberg Breda

Woensdag 7 november 2018 de nationale Dag van de Dialoog

U wist het misschien nog niet, zelf weet ik het ook sinds kort, dit is de nationale dag van de dialoog.
Het initiatief is in 2002 voor het eerst genomen in Rotterdam met als doel; met mensen in gesprek gaan om achter de façade van het uiterlijk te kijken. U kunt hier googlen naar; “dag van de dialoog”

In het mondiaal centrum hebben wij met een groep mensen hieraan meegedaan. We waren met achten , wat een mooi aantal bleek voor deze manier van communiceren. Zo’n gespreksbijeenkomst is namelijk aan afspraken gebonden.
Men luistert zonder oordeel te vormen derhalve voelt de spreker zich vrij om de eigen gedachten te delen.
We zijn begonnen met een mooi gedicht van Joost Zwagerman wat ik u niet wil onthouden.

…..zag jij misschien dat ik naar jou
Dat ik je zag en dat ik zag hoe jij
Naar mij te kijken zoals ik naar jou
En dat ik hoe dat heet zo steels
Zo en passant en ook zo zijdelings
Dat ik je net zo lang bekeek tot ik
Naar je staarde en dat ik staren bleef
Ik zag je toen en ik wist in te zien
Dat in mijn leven zoveel is gezien
Zonder dat ik het ooit eerder zag
Dat kijken zoveel liefs vermag
( geplukt van google “Joost Zwagerman”

Gewend als wij zijn om direct mondig te reageren met al op voorhand een mening, of toch minstens een standpunt in te nemen, was het voor ons allemaal een onnatuurlijk en moeilijk uitvoerbare opdracht om echt alleen maar te luisteren, er kreeg dan ook geregeld weer iemand een waarschuwing.

Wij werden begeleid door Erik de Haas als gespreksleider.
Het thema dit jaar is; ELKAAR ZIEN De dialoog heeft vier stappen.

Stap 1 is dus , vertel je gedachten bij het thema,
Stap 2 is wat is je wens in dit kader, wat is je droom?
Stap 3 hoe ga je dat verwezenlijken (helemaal of gedeeltelijk)
Stap 4 wat vond je van de gevoerde dialoog?

Gekeken naar de antwoorden op de laatste stap, iedereen was het denk ik eens dat het een goede luisteroefening was maar de meesten zouden het zelf meer dynamisch willen maken. Dat je met respect voor ieders spreektijd wel mag reageren op het vertelde. Er was nu binnen de gegeven tijd van 10 tot 12,00 uur, te weinig tijd om veel diepgang te krijgen. Men vond het niet helemaal reëel om echt te verwachten dat er geluisterd kan worden zonder oordeel te vormen in je hoofd, maken we allemaal niet een plaatje van de eerste indruk? Het is in de vervolgfase van een kennismaking dat je je plaatje gaat verfijnen en bijstellen.

Iedereen ging wel met een goed gevoel naar huis, er werden voorstellen gedaan om dit vaker plaats te laten vinden en dan dus in een wat dynamischer vorm. Waarin , net als hier op deze dag ieders zienswijze en overtuiging gerespecteerd wordt. Houdt u de berichtgeving hierover in de gaten. Gewoon op deze site of via de huis aan huis bladen.
Wij hebben er een leuke ochtend aan besteed.

Het werk van de Broeders van Huijbergen in Breda van 1866 tot 2014.

Op donderdag 29 november om 19.30 uur zal in het Mondiaal Centrum aan de Roland Holsstraat 71, Broeder Bram Hommel allereerst een overzicht geven van de communiteiten en werkzaamheden van de Broeders in Breda in de periode van 1865 tot 2014.

 • Zij gaven vorm en inhoud aan het onderwijs in West-Brabant;
 • Zij richtten tal van scholen op en hadden ook een jongenskweekschool;
 • Zij stonden aan de wieg van voetbalclub S.A.B. en JEKA omdat zij vonden dat sporten belangrijk vonden

Het hoofdaccent van de avond, die met een powerpoint-presentatie begeleid wordt ligt op de spiritualiteit van de congregatie, wat waren hun uitgangspunten, wat was hun inspiratie van waaruit zij hun werk konden doen. Hun verhouding met de lange spirituele traditie van Woestijnvaders, Benedictus, Franciscus, Ignatius en Vincentius (Don Bosco).
In het verlengde hiervan zal hij proberen uitgaande van het `Rijk Gods` als metafoor oude waarden zoals deemoed en belangeloze liefde herkenbaar maken in hedendaagse termen

Hoe kunnen we in deze tijd ontvankelijk zijn en daardoor creatief zijn voor de invloed van een God die ons denken en spreken te boven gaat. Het is het open staan voor een ondergaan en ervaren van diens invloed, die niet consumptief is, maar ons energie geeft om de waarheid, schoonheid en liefde te realiseren.

Hierbij gaat het ook om na te denken over de belangeloosheid van de liefde, want onze liefde bevat steeds een bepaalde graad van eigenbelang. Jezelf daarvan bewust zijn en steeds proberen de ander lief te hebben zoals hij/zij is. Het gaat erom dat je je liefde steeds moet proberen uit te zuiveren en niet slechts kijkt vanuit de bril van je behoeften.

Aansluitend zal een vertegenwoordiger van het Mondiaal Centrum laten zien hoe het opvangen van ongedocumenteerden (mensen zonder papieren), de Naald en Draadgroep de Inloop en Samen Eten in het verlengde liggen van het werk van de Broeders van Huijbergen en waar hedendaagse begrippen zoals compassie en presentie centraal staan.
Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en is er koffie en thee om wat na te spreken.

Lees het verlag over de “Broeders van Huijbergen”-lezing

Het Mondiaal Centrum Breda ondersteunt van harte de oproep van Marge in Beeld 2, de overkoepelende organisatie in Breda die zich inzet tegen “armoede en uitsluiting”.
Marge in Beeld 2, protesteert in deze brief, mede namens de in de brief vermeldde andere organisaties die zich inzetten in de bestrijding van armoede, tegen de bezuiniging op “armoedegelden”, zoals die voorliggen bij de huidige begrotingsvoorstellen.

Marge in Beeld 2 en de organisaties die haar steunen, zien voor de mensen met een lage sociaal economische status een opeenstapeling van bezuinigingen die de druk op hun kwetsbaarheid verhoogt en hun zelfredzaamheid verlaagt.

Deze begroting doet geen recht aan het motto: “lef en liefde” van het nieuwe gemeentebestuur. Het effect van de bezuinigingen zal zijn dat later meer geld uitgegeven zal moeten worden om een en ander te herstellen of de ongewenste effecten te corrigeren.

Tevens wordt er geprotesteerd tegen de voorgenomen bezuinigingen op organisaties die zich voor deze mensen inzetten en wordt er opgeroepen om armoede bestrijding aan te pakken vanuit een totaaloverzicht en visie.

Download en lees hieronder de brief

Ook kerken komen in actie voor humaan kinderpardon. Help mee!

Beste lezer,

Na het emotionele en intense debat over Lili en Howick, met de goede afloop die dat verdiende, trokken we naar Den Haag om alle
handtekeningen voor een humaan kinderpardon aan te biedenen om de ‘structurele oplossing’ waar (toen nog) D66-leider Alexander Pechtold, ChristenUnie-voorman Gertjan Segers en vice-premier Carola Schouten om vroegen te benadrukken. De maandag na het besluit over Lili en Howick had het kabinet echter alweer besloten de 400 kinderen nog steeds in onzekerheid te laten zitten.

Vanaf vorig jaar november namen wij ons twee dingen voor: we wilden met de campagne #zezijnalthuis laten zien hoeveel steun er is voor een oplossing voor de 400 kinderen, die net als Lili en Howick al meer dan 5 jaar in Nederlandzijn, en dus hier geworteld zijn. En we wilden om kinderen die uitgezet dreigen te worden heen gaan staan, om te laten zien dat we ons als samenleving het lot van deze kinderen aantrekken. Gelijk na Lili en Howick dreigde een nieuwe uitzetting. De zaak van
Hayarpi, Warduhi, Seyran en hun ouders is een schoolvoorbeeld van hoe schrijnend deze situaties zijn. De procedure startte in 2010, en ze werden drie keer in het gelijk gesteld. Telkens ging de staat in beroep.
1)*Dus startten we een brievenactie, organiseerden we een demonstratie om de aandacht op de zaak te vestigen, zochten we meer bondgenoten en ondersteunden we waar mogelijk. En dat blijven we doen, met jouw hulp. *

*STUUR STAATSSECRETARIS HARBERS EEN BRIEF*

*DEEL OP TWITTER*

*DEEL OP FACEBOOK*

Hayarpi en haar gezin hebben een sterke band met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv), en zij is zelf actief binnen de ChristenUnie. Tot ons genoegen komt dus ook uit die hoek veel steun, vandaag vragen 25 kerken een gesprek met de politiek.
2) Daarnaast is er contact tussen de advocaat van Hayarpi en de politiek geweest over een oplossing voor haar situatie. Dat proces leek gebaat bij stilte, maar vorige week besloot Hayarpi zelf het zwijgen te verbreken. *Zij heeft geen geloof in de oplossing die haar geboden wordt.

Wij staan achter Hayarpi en haar familie, volgen de acties van de Kerken op de voet en blijven op alle manieren en hand in hand met alle bondgenoten pleiten voor een uitzetstop en een permanente oplossing voor de 400 kinderen waar het hier over gaat. En die bondgenoten worden steeds talrijker. Toen het regeerakkoord uitkwam, waren wij vastbesloten om het onderwerp op de agenda te krijgen en kinderen niet in stilte uit te laten zetten. Dat lawaai klinkt nu uit steeds meer hoeken. En dat er steeds vaker gesuggereerd wordt dat er ‘activisme’ toegepast zou worden, mogen jullie als een groot compliment opvatten.*Steeds meer Nederlanders sluiten zich aan bij het geluid dat er voor deze 400 kinderen een oplossing moet komen. En dat is de moeite van het knokken waard.

Ik weet zeker dat de politiek uiteindelijk niet anders kan dan deze kinderen laten blijven waar ze zijn. Bij ons, want ze zijn al thuis.

Strijdbare groet,

Jurjen van DeGoedeZaak

1)Nog steeds geen oplossing voor Hayarpi en familie
2)Steun de kerken voor opvang gezin uit Armenië

Fonds Franciscus steunt het Mondiaal Centrum ruimhartig.

Onlangs is Fonds Franciscus (een onderdeel van het KANSfonds) tijdens een officiële bijeenkomst in de Pauluskerk in Rotterdam van start gegaan. Fonds Franciscus streeft ernaar om voldoende vangnetten te behouden voor mensen, naar wie nauwelijks nog wordt omgekeken, die in eenzaamheid en armoede leven of bij wie de menselijke waardigheid in het geding is. Het Fonds richt zich in eerste instantie op de ondersteuning en versterking van de inloophuizen in Nederland

Het MCB heeft ook financiële ondersteuning aangevraagd. Pas geleden kregen we het geweldige bericht dat deze ondersteuning voor minimaal 2 jaar is toegekend! Daarmee is een belangrijke basis gelegd voor de voortzetting van opvang en inloop en alle andere activiteiten van het MCB. Het spreekt vanzelf dat we het Fonds daar zeer erkentelijk voor zijn.

Fonds Franciscus zet specifiek in op ondersteuning van de continuïteit van de inloopvoorzieningen, dus niet zozeer op het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, maar op voortgang van bestaande activiteiten in inloophuizen. Samen met de gesubsidieerde organisaties (“de partners”) gaat het Fonds een programma ontwikkelen dat oplossingen moet gaan bieden voor het structureel voortbestaan van inloopvoorzieningen. Ook het MCB zal in dat ontwikkelingsproces een actieve rol in spelen door deelname aan de door het Fonds georganiseerde bijeenkomsten.

Burgemeester Gilze en Rijen sluit zich aan bij kritiek op staatssecretaris asielzaken

open dag

azcBurgemeester Jan Boelhouwer van de gemeente Gilze en Rijen, waar een van de grootste asielzoekerscentra van Nederland staat, deelt de kritiek van medewerkers van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) op het beleid van staatssecretaris Mark Harbers voor asielzaken.

Harbers (VVD) besloot twee weken geleden op het allerlaatste moment dat de Armeense tieners Lili en Howick toch in Nederland mochten blijven. IND-medewerkers lieten daarop weten dat Harbers hen daarmee met een geloofwaardigheidsprobleem heeft opgezadeld. Eerst jarenlang heel lang zeggen dat de kinderen en de moeder het land uit moeten om dan uiteindelijk te zwichten voor de publieke opinie.

Open dag jubilerend AZC

Boelhouwer, zaterdagmiddag aanwezig op de open dag van het AZC in Gilze dat dit jaar ook precies 25 jaar bestaat, is het met de IND’ers eens. ,,Als de rechter keer op keer naar een dossier heeft gekeken en telkens weer tot de slotsom komt dat iemand terug moet naar het land van herkomst dan kan ik het niet uitleggen dat mensen, in dit geval Lili en Howick, toch mogen blijven.’’
‘Je ondermijnt zo het draagvlak voor dit beleid’
,,En eerlijk gezegd weet ik nog steeds niet waarom de staatssecretaris in dit geval uiteindelijk toch anders besloot. Dus ik snap de frustratie bij de IND-medewerkers heel erg goed. Die proberen zo goed mogelijk hun werk te doen en worstelen nu met de willekeur die dit besluit oproept. Ons asielbeleid is gebaat bij duidelijkheid en consequent zijn. Als je dat niet doet dan ondermijn je het draagvlak voor dit beleid’’, aldus de PvdA-burgemeester, in wiens eigen partij er overigens iets anders wordt gedacht over de kwestie Lili en Howick, op vragen van deze krant.

IND-directeur: geen commentaar

De op de open dag in Gilze ook aanwezige directeur van de Dienst Terugkeer & Vertrek van de IND, Jannita Robberse, wilde niet ingaan op de kritiek van haar eigen medewerkers. ,,Ik ben hier voor de open dag van het AZC. Over andere zaken doe ik geen mededelingen’’, aldus Robberse die sinds 1,5 jaar de baas is bij de dienst die uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit zet. Daarvoor was ze werkzaam bij Rijkswaterstaat in Brabant en Limburg.

Ons asielbe­leid is gebaat bij duidelijk­heid en consequent zijn. Als je dat niet doet dan ondermijn je het draagvlak voor dit beleid

Veel belangstelling

De open dag bij het AZC in Gilze werd druk bezocht. Honderden mensen kwamen een kijkje nemen in het ruim opgezette centrum in de bossen bij Gilze. Daar werden ze onthaald op zelfgemaakte hapjes, drankjes en djembégeroffel. Ook tal van betrokken diensten bij het AZC zoals de politie. het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en de IND waren met een stand aanwezig.

Aantal bewoners gehalveerd

Vanwege de verlaagde instroom van vluchtelingen die al een tijdje gaande is, wonen er op dit moment maar 550 mensen in het AZC in Gilze. Dat waren er ooit 1.200. In zijn openingstoespraak ging Boelhouwer terug naar 1993, het jaar dat het AZC in Gilze geopend werd. Veel dorpelingen zaten daar toen niet op te wachten en lieten dat destijds ook blijken.

‘Goed voor de middenstand’

,,Maar van de gevreesde overlast is nooit iets uitgekomen”, constateerde de burgemeester zaterdag tevreden. ,,Sterker nog, de komst van het AZC was al direct goed voor de middenstand. De keuken had vlees en groente nodig die door de bedrijven aangeleverd konden gaan worden.’

91 incidenten

Vorig jaar deden zich 91 geregistreerde incidenten voor bij het AZC. Boelhouwer: ,,Dat lijkt op het eerste gezicht veel. Maar als je weet dat het uitrukken van een ambulance naar dit AZC ook als incident wordt beschouwd, dan is het dus helemaal niet veel. Ik ben er eigenlijk ontzettend trots op dat we hier op deze manier met de mensen om kunnen gaan.”

Uit: BNdeStem
Door: Peter Ullenbroeck 22-09-18, 16:38 Laatste update: 23-09-18, 10:13
Artikel BNdeStem