HandenFranseVlagHet Mondiaal Centrum Breda organiseert vanavond op de Grote Markt een bijeenkomst om te rouwen met Parijs. Onder andere Burgemeester Depla zal de aanwezigen toespreken, en actiekoor “Tegen De Wind Mee” zal muzikale uitdrukking geven aan de gevoelens die de aanslagen opgeroepen hebben.

We willen een positief signaal afgeven dat we ons niet door angst laten regeren. We willen schouder aan schouder staan in onze stad welke levensovertuiging we ook hebben om een teken te stellen.

De samenkomst is bedoeld om de gevoelens en emoties na de aanslagen in Parijs met elkaar te delen. Die aanslagen vonden in Parijs plaats mede omdat daar de polarisatie erg sterk is. Dat vindt o.a. zijn oorzaak in de enorm grote arme buitenwijken, de z.g. banlieues. Gelukkig kennen wij dat hier niet. Het MCB heeft het bestrijden van polarisatie in Breda heel hoog in het vaandel staan. Vandaar dat wij initiatief hebben genomen tot deze bijeenkomst. De aanslagen zijn niet alleen tegen Parijs gericht zijn maar tegen het hele westen, dus ook tegen ons.

Premier Rutte zei op de persconferentie van zaterdag het volgende: “ISIS is onze vijand, daarmee zijn we in oorlog. We zijn niet in oorlog met een geloof of de islam. De aanslagen hebben als doel om haat, angst en verdeeldheid te zaaien”. Wij moeten ons niet uit elkaar laten spelen. We moeten samen waakzaam en alert zijn in onze eigen straten, buurten en omgeving, aldus Rutte. Dat geldt dus ook voor onze stad Breda. We wijzen collectief de aanslagen in Parijs af, of we man of vrouw zijn, jong of oud en welke levensovertuiging we ook hebben.

We hebben voor deze avond ook enkele moslim organisaties benaderd; ook zij scharen zich achter de collectieve afwijzing van de aanslagen. De gebeurtenissen in Parijs kunnen de polarisatie doen toenemen met als gevolg dat vreemdelingenhaat wordt aangewakkerd. Als dat gebeurt dan laten we ons wél tegen elkaar uitspelen en hebben de aanslagplegers hun doel bereikt.

Laten we dus verdraagzaam blijven naar elkaar, naar onze medemens, naar onze buren, naar aanhangers van andere godsdiensten, naar mensen met een andere huidskleur en naar de bewoners van onze eigen AZC De Boschpoort.

We zien u graag vanavond op de grote Markt!

Minstens 150 mensen werden verwacht voor de vredesmars van AZC De Boschpoort naar het Mondiaal Centrum Breda (MCB), die gisteren (za. 26. sept. 2015) plaatsvond. Het waren er beduidend meer – de 150 witte armbandjes die de organisatoren uitdeelden aan deelnemers, waren snel op. Zowel bewoners van het asielzoekerscentrum als bewoners van de stad Breda liepen mee.

Vredesmars loopt door de  wijk BoeimeerNa aankomst in het MCB waren er een aantal korte toespraken en deelden een aantal (voormalig) asielzoekers hun ervaringen. En toen: tijd voor een heerlijke gezamenlijke maaltijd, grotendeels klaargemaakt door vier bewoners van het AZC. Een aantal muzikale optredens gaven het samenzijn extra sfeer.

Deze succesvolle ontmoeting tussen culturen was niet mogelijk geweest dankzij de inzet en hulp van diverse asielzoekers en vrijwilligers van het MCB. Het bestuur van het Mondiaal Centrum Breda wil hen van harte bedanken voor hun inzet.

Dank aan sponsors

Kinderactiviteiten

Dank ook aan Deva Art Materials, die de kinderactiviteit gesponsord heeft in de vorm van materiaal. Verder dank aan de GGD voor hun bijdrage, aan Estafette Breda voor de gezonde producten voor de kinderen en aan de Vrije Boekhandel voor donatie van kinderboeken.

Gezamenlijke maaltijd

Met dank aan alle moslim die een enorme genereuze bijdrage hebben geleverd met het inzamelen van vlees met het ‘Offerfeest’ bij de Moskee in Breda.
Ook dank aan de supermarkt Albert Hein die heeft grote blijk gegeven van grote bereidheid om bij te dragen en hun producten hebben gedoneerd. Ook dank aan Kenfood supermarkt voor hun gift

Meer informatie

ArtikelVredesmars2015

Filmpje

Een filmpje van de vredesmars, gemaakt door BredaNu:

Foto-album

Klik op de foto om het album te openen 🙂

[Best_Wordpress_Gallery id=”5″ gal_title=”Vredesmars/-feest, 26 september 2015″]

Meer dan ooit is het noodzakelijk om aan te tonen dat vluchtelingen uit oorlogsgebieden ook in Nederland en dus ook in Breda welkom zijn! Het Mondiaal Centrum Breda (MCB) nodigt eenieder uit om deel te nemen aan een Vredesmars op zaterdag 26 september vanaf 16.00 uur vanaf het AZC aan de Nassausingel 26 naar het MCB. Al bijna een jaar reeds wonen er 390 vluchtelingen in AZC De Boschpoort, naast de Koepel. Ook zij zijn uitgenodigd om mee te lopen met de Vredesmars. 

Vredesweek 2015

Poster Vredesweek 2015
Om samen in vrede te geloven heb je de ander nodig. Mensen die naast je staan, maar ook mensen die niet tot je omgeving behoren. Dit is voor iedereen niet altijd gemakkelijk. De ander maakt ons soms angstig, de angst voor het vreemde, waardoor spanningen ook in onze eigen stad of wijk kunnen oplopen. De Vredesweek 2015, en daar sluit deze activiteit van het MCB zich bij aan, gaat over deze keuze en heeft dit jaar als thema “Vrede Verbindt.” Trekken we ons onverschillig terug of organiseren we een tegenkracht tegen angst of terreur? Laat merken dat het wat met ons doet en neem initiatieven om gastvrijheid in praktijk te brengen!

Verdere programma

Na aankomst in het MCB gaan we gezamenlijk eten met buurtbewoners en belangstellende Bredanaars. Verdere programmaonderdelen van deze activiteit:

  • Korte toespraak door de directeur van Vluchtelingenwerk Midden-Brabant, Patricia Brunklaus
  • Workshop over Syrië door Evert-Jan van der Grift van vredesorganisatie Pax
  • Onthulling Vredesbeeld van de zwarte Madonna die huilt
  • In de avond zal het koor Bondeko en een aantal zangers en zangeressen vredesliederen zingen
  • Er is een DJ die toepasselijke muziek zal draaien.
  • Voor de kinderen zal er een aparte partytent in de tuin neergezet worden met speciale activiteiten.

Kortom, Breda Barst hier niet, maar zal op die dag Bruisen van activiteiten. Het is van groot belang dat veel mensen aan deze vredesmars deelnemen om te laten merken dat vluchtelingen ook in Nederland welkom zijn.

Meer gedetailleerd programma

Toekomstplannen MCB

Het MCB zal in de toekomst nog meer initiatieven ontwikkelen voor vluchtelingen, zodat ze zich nog meer welkom voelen. We houden ons voor ideeën aanbevolen en zoeken vrijwilligers die met ons meedenken en iets willen doen. Opgave via jkalkar@casema.nl.