Iedere maandagmorgen van 10 tot 12 uur LogoBreda
kunnen vluchtelingen,die betrokken zijn bij het Maatjesproject van het MondiaalCentrum Breda, terecht bij een vrijwilliger met vragen die te maken hebben met gemeentelijke instanties. Advies over bv bijzondere bijstand of uitkeringen die achter lopen, maar ook andere zaken kan bij haar ingewonnen worden.

Print Friendly, PDF & Email