Het Maatjesproject van het MCB is aangesloten bij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. kindersportkleding
Dat betekent dat via tussenkomst van het Maatjesproject een vergoeding aangevraagd kan worden voor een sport-abonnement en voor sportkleding.

Voor een kleine groep kinderen is de aanvraag al afgewerkt en kunnen zij deelnemen in lokale sportclubs die hen van harte welkom heten en in hun club opnemen hetgeen de integratie bevorderd.

Het is onze intentie om het administratieve traject van aanvraag en afwerking aan
een vrijwilliger over te dragen.

Print Friendly, PDF & Email