Berichten

Armoede en rechteloosheid maken je geen tweederangs mens.

Iedereen doet mee betekent ook: iedereen doet mee!

“lnclusieve stad betekent: iedereen doet mee. Iedereen doet mee betekent ook iederéén doet mee. Maar ik zie aan de onderkant een heleboel mensen afvallen. Mensen die er eigenlijk niet meer bij horen. Mensen met schulden, met beperkingen, mensen die geen recht hebben om hier te verblijven.” “ik zie ook, met mijn pet van de toegankelijke stad op dat nog veel plekken in Breda helemaal niet bereikbaar zijn voor mensen met een beperking, Als je gaat bouwen, hoor je jezelf de vraag te stellen: Kan iedereen erbij? Kan er een rolstoel komen? Zijn de deuren breed genoeg. ls er een toegankelijk toilet? Weet je waar in Breda die toiletten vindt? In de fietsenstalling! En eentje in het Valkenberg.”

Wilbert Willems is en blijft kritisch. Toch sleepte Breda eind vorig jaar nog een Europese prijs, de ‘Acces CityAward’, in de wacht voor zijn betrokkenheid en volgehouden beleid om de stad toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, Het kan altijd beter, natuurlijk. Willems is oud-wethouder van Breda. Hij was twee perioden Tweede Kamerlid, eerst voor de PSP en later voor GroenLinks. Sinds januari van dit jaar is hij, behalve bevorderaar van een voor ieder fysiek toegankelijke stad ook bestuurder van het Mondiaal Centrum Breda.

Het gesprek gaat over inclusiviteit. Armoede en rechteloosheid maken je geen tweederangs mens, opent Willems. Vluchtelingen, ook zij die een uitspraak van een rechter hebben, behandel je netjes. “Al was het maar vanwege de fouten die in een op drie procedures worden gemaakt, waardoor iemand alsnog een verblijfsvergunning toekomt. Er worden inschattingsfouten gemaakt. Natuurlijk moeten er grenzen zijn, je moetje niet laten bedonderen.” Wat hij maar zeggen wil: ga een beetje respectvol en zorgvuldig metdeze mensen om. En geef als agent van politie die Afghaan niet meteen een boete, wanneer hij zijn ‘Action-hengeltje’ van een tientje in de Aa of Weerijs heeft laten zakken. “Die man had nog nooit van een visvergunning gehoord. Waarschuw zo iemand, deel niet meteen een prent uit.” Een andere vluchteling, uit Kongo, was slechter af. Die reed op zijn fiets door een rood verkeerslicht. Even later zat hij gevangen in een uitzetcentrum in Rotterdam. “Dan kijken ze niet naar het pasje wat ze van ons krijgen, nee, ze brengen hem meteen naar Rotterdam. Daar heeft ie drie maanden in de gevangenis gezeten, ze konden hem niet uitzetten. Die is dus weer terug bij ons. Maar hoe, denk je?” “Ik vroeg laatst aan mijn tandarts: mag ik een ongedocumenteerde naar je toe sturen? Ja, dat mocht wel, maar voor ongedocumenteerden hebben we geen tandheelkundige voorzieningen. Geen vergoeding dus, want dat is verboden door de regering. Moet je dus potjes zoeken. Gelukkig hebben we hier een heel breed netwerk, met name met de kerken. Hun fondsen, daar bestaan we van. Want we krijgen geen cent subsidie van de overheid.” “Dit zijn ook Bredase mensen, mensen die hier wonen. Ongedocumenteerden zijn nu aangewezen op allerlei illegale plekken, sinds Vluchtbed is gesloten. Voor hen moeten we toch ook netjes kunnen zorgen. Zij doen ook mee. En ze dragen allemaal verhalen of problemen met zich mee.“ “Daarnaast komen hier statushouders, mensen dus met een verblijfsvergunning, die geen Nederlands spreken. Die willen aan slag met gezinshereniging, die willen werken. Anderen hebben problemen met hun kinderen of relatieproblemen. Dat is best een grote groep. De gemeente betaalt maximaal drie maanden begeleiding, daarna is er drie maanden steun van een buddy. Dat is wat ze financieren. Dat die mensen nog twee jaar in de problemen kunnen zitten, bedenkt niemand. We hebben hier een mevrouw die Arabísch spreekt. Die tolkt al heel lang als vrijwilligster. Wij vragen al een jaar om die mevrouw te betalen. Zegt de gemeente alleen voor statushouders die na 2017 zijn gekomen is er geld.” De overheid onderschat problemen van sommige statushouders en asielzoekers, vindt Willems. “En daar zitten risico’s aan. Want ook omdat wij in Nederland hen niet helpen, raken die mensen in de war. We hebben hier mensen die volledig in de stress zitten door de procedures, de bureaucratie. Er zat hier iemand te wachten op een uitspraak van de Raad voor de Kinderbescherming. Dat duurde zes maanden. ln die zes maanden kunnen ze niks, hebben ze geen status, kunnen ze ook niet terug.” “Mensen met dat soort lang slepende, persoonlijke sores gaan gekke dingen doen, gaan verward gedrag vertonen en dan krijg je vervolgens dat er via de media weer het beeld wordt geschapen: vluchtelingen, dat zijn gevaarlijke mensen Nee, fout! We hadden die mensen beter moeten helpen! Ik zie het ook bij mensen met een beperking, een chronische kwaal, mensen die dement worden. Die zijn vandaag de dag vaker op zichzelf of hun directe omgeving aangewezen. Maar veel mensen zijn echt niet in staat, die hebben geen hulp van een netwerk.”

Willems is gepassioneerd bestuurder, van onder meer het Mondiaal Centrum in Breda. maar ook een politiek dier. Hij vindt dat de gemeente Breda te veel aan de markt overlaat en te weinig zelf regie voert op belangrijke onderwerpen in de samenleving. “Elke gemeente heeft best ook ruimte om eigen beleid te voeren op dit terrein. Dat is een kwestie van politieke wil. Wat dat betreft is hier een hoop te doen. Breda is voor sommige groepen een minder sociale en een minder inclusieve stad. Want er lijken hier geen sociale problemen te zijn. maar die zijn er wel degelijk. De kerken zien het. de GGZ heeft zijn verwarde mensen. Ze zitten hier voor de deur op het bankje. Je ziet hen wel. Als je hen maar wílt zien.”

1000 vluchtelingen van de Griekse eilanden: als Portugal het kan, dan wij ook

De winter komt eraan voor ruim 19.000 vluchtelingen die in zeer slechte omstandigheden vastzitten op de Griekse eilanden. We weten het wel, maar wat gaan we eraan doen? Met een groep burgers en advocaten, Amnesty International, WeGaanZeHalen en nog veel meer maatschappelijke partners hebben we besloten: wij kijken niet weg. En dus hebben we je hulp nodig.

STEUN ONS EN TEKEN OM TE BEGINNEN DE PETITIE

We kijken niet weg terwijl kinderen zelfmoord willen plegen, het seksueel en fysiek geweld toeneemt en er geen uitzicht is op een beter bestaan. In de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden worden de levens van meer dan 19.000 mensen verwoest. Een humanitaire ramp is gaande. En het wordt nog erger met alweer de vierde winter voor de deur.

We moeten een einde maken aan het enorme leed van deze mensen.
Europese landen kunnen niet langer naar elkaar wijzen voor een oplossing: er moet nú iets gebeuren. Wij roepen de Nederlandse regering op om binnen Europa het voortouw te nemen en in navolging van Portugal 1.000 mensen van de Griekse eilanden hierheen te halen.

Wij kijken niet langer weg. Jij ook niet? Kom in actie! Roep de Nederlandse regering op om 1.000 mensen van de Griekse eilanden in veiligheid te brengen en naar Nederland te halen voor de winter start en de humanitaire ramp nog verder verergerd. Teken de petitie, en help ons mee. Na het tekenen van de petitie zullen we, zoals je van ons gewend bent, ook nieuwe stappen samen met jou zetten, en je hulp inroepen om de politiek te overtuigen.

TEKEN DE PETITIE

Wil je nu al meer doen? Kijk dan op deze pagina
om te zien hoe je onze bondgenoten kunt helpen! Gisterenavond organiseerde WeGaanZeHalen bijvoorbeeld een eerste bijeenkomst over hun reis naar Lesbos en het plannen van een kerstactie.

1.000 mensen van de Griekse eilanden naar Nederland halen: Portugal kon het ook, dus dan kan en moet Nederland haar verantwoordelijkheid ook nemen. De kampen op Lesbos moeten leeg. Vluchtelingen moeten veilig de winter door kunnen. Kijk niet weg!

Strijdbare groet,
Jurjen van DeGoedeZaak

Reportage van Artsen zonder Grenzen

Eindelijk erkenning voor Bredase Ongedocumenteerden.

Eindelijk is het “probleem” van de ongedocumenteerden in Breda erkend. In het nieuwe coalitieakkoord “Lef en Liefde” staat letterlijk:

“Ongedocumenteerden:
We staan voor een humanitair beleid (binnen de wettelijke mogelijkheden). We kunnen niet wegkijken als mensen in de problemen komen. Niemand hoeft in Breda op straat te slapen.
Daarover gaan we met de Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Breda afspraken maken om van daaruit mensen door te kunnen geleiden naar al bestaande voorzieningen”.

En bij de afspraken staat:
“We maken € 100.000 jaarlijks vrij voor ons beleid ten aanzien van ongedocumenteerden totdat er een rijksbrede afspraak is”.

Het Mondiaal Centrum Breda kan nu, gesteund door gemeentelijk beleid, verder gaan met het bieden van opvang (BedBadBrood&Begeleiding). ……. Een goede zaak!

Verslag: Uitstapje Maatjesproject

Zaterdag 9 juli zijn een grote groep Syrische vluchtelingen en hun Bredaase “maatjes”, allen deelnemers aan het Maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda samen op stap geweest naar een authentiek stukje Nederland.
Dank zij een genereuze gift van de De Grez-Mahie Stichting reden een zeventigtal vluchtelingen en stadsgenoten, kinderen, vrouwen en mannen van alle leeftijden in een grote dubbeldekker naar Dordrecht.

Deelnemers aan het uitstapje van het maatjesproject voor de Erasmusbrug te Rotterdam op 09 juli 2016.

Deelnemers aan het uitstapje van het maatjesproject voor de Erasmusbrug te Rotterdam op 09 juli 2016.

Na een stadswandeling door de fraaie, oude binnenstad met de oude haven, ging de tocht verder naar de molens van Kinderdijk. Hollandser kan het niet! Sommigen maakten een fietstocht langs de molens, anderen deden dat per fluisterboot. Daarna volgde een tocht met een rondvaartboot naar de haven van Rotterdam en eindigde met een fotoshoot van het gezelschap bij de Erasmusbrug. Kennismaken met een boeiende, eigentijdse plek vol economische bedrijvigheid mocht op deze dag niet ontbreken.

Een geslaagde dag waarop de contacten en banden tussen vluchtelingen en hun Nederlandse maatjes verstevigd zijn en de vluchteling meer zicht gekregen heeft op de Nederlandse samenleving.
Wellicht voelt u zich gestimuleerd om u aan te melden bij het Maatjesproject en na een zorgvuldige intake maatje te worden van een vluchteling. U bent van harte welkom.
maatjesproject@mondiaalcentrumbreda.nl


Uitstapje

Op zaterdag 9 juli werd er een uitstapje georganiseerd voor alle deelnemers aan het Maatjesproject van het MondiaalCentrum Breda. Het uitstapje gaat naar Dordrecht, Kinderdijk en Rotterdam.

Vele vrijwilligers hebben zich samen met hun maatjes al opgegeven. Het beloofd een feestelijke dag te worden waarin we een bijzonder deel van Nederland gaan bekijken.

kinderdijk

Het uitstapje is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het De Grez-Mahie fonds . Wij zijn de Stichting erg dankbaar dat zij dit mogelijk gemaakt heeft.

Het Maatjesproject van het MCB is aangesloten bij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. kindersportkleding
Dat betekent dat via tussenkomst van het Maatjesproject een vergoeding aangevraagd kan worden voor een sport-abonnement en voor sportkleding.

Voor een kleine groep kinderen is de aanvraag al afgewerkt en kunnen zij deelnemen in lokale sportclubs die hen van harte welkom heten en in hun club opnemen hetgeen de integratie bevorderd.

Het is onze intentie om het administratieve traject van aanvraag en afwerking aan
een vrijwilliger over te dragen.

vluchtelingen/statushouders kunnen in het MCB kunnen op drie momenten in de week:

  • op maandagmorgen van 10 tot 12 uur,
  • op maandagmiddag van 13 tot 15 uur en op
  • donderdagmorgen van 10 tot 12 uur

deelnemen aan huiskamergesprekken onder begeleiding van een Nederlandse vrijwilliger.Contact tussen vluchteling en vrijwilliger
De gesprekken zijn bedoeld voor mensen die met taallessen starten of net begonnen zijn. De gesprekken zijn aanvullend op de formele taallessen die gevolgd moeten worden in het kader van de inburgering. Het sociale contact in de groep biedt herkenning (iedereen worstelt met het leren van de Nederlandse taal) en het stimuleert deelnemers om zich beter in te zetten om de taal onder de knie te krijgen.
Wilt u deel uitmaken van onze gedreven groep vrijwilligers en iets betekenen voor deze vluchtelingen, o.a. het zich eigen maken van de Nederlandse taal, dan zien wij uw reactie graag tegemoet.
Meer weten over het Maatjesproject MCB

Direct aanmelden

Het Welkomstcomité Asielzoekers heeft een nieuwe versie gepubliceerd van haar document “Welkom in Breda!

Het document bevat nuttige adressen voor asielzoekers die in AZC De Boschpoort verblijven: tweedehands winkels, goedkope supermarkten, de bibliotheek en andere plekken waar men informatie kan krijgen, etc.

Aanvullingen kan men doorgeven aan Carl van Boxtel, c.van.boxel@kpnplanet.nl.

Het Welkomstcomité Asielzoekers, dat sinds september 2015 opereert als een van de werkgroepen van het Mondiaal Centrum, heeft de aanmoedigingsprijs ter waarde van 250 euro van  de Chris van Faassenpenning van Breda-Actief ontvangen voor haar innovatieve karakter.

(fotograaf: Francois de Jonge)

Fotograaf: Francois de Jonge

Het Welkomstcomité was een van de 6 genomineerden in de categorie ‘beste vrijwilligersgroep’ voor de Chris van Faassen-penning 2015. De uitreiking van de prijs vond plaats op 11 december. Wethouder Mirjam Haagh reikte de prijs uit met lovende woorden voor het werk met name voor het werk dat gedaan wordt door maar liefst 38 vrijwilligers bij het project Welkomsttaal. Aanwezig waren enkele taaldocenten, Dianne Kikstra en Jan Hopman als initiatiefnemer respectievelijk coördinator van het welkomstcomité.

(video begint op 10:51, als het Welkomstcomité aan het woord komt)

Over het Welkomstcomité Asielzoekers

Het Welkomstcomité Asielzoekers werd in 2014 opgericht als tegenreactie op de protesten uit de buurt tegen de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) in de toendertijd leegstaande Koepelgevangenis.

De eerste actie van het Welkomstcomité Asielzoekers was de inzameling van paraplu’s, bedoeld als welkomscadeau voor de vluchtelingen die in De Boschpoort (aan de Nassausingel) zouden komen te wonen. Bijna alle ingezamelde paraplu’s zijn inmiddels uitgedeeld, het waren er wel 500. De strekking wordt begrepen: “je mag hier schuilen; je hebt genoeg meegemaakt.”

In het afgelopen jaar heeft het comité ook ontmoetingsfeesten tussen Bredanaars en asielzoekers, en activiteitenmiddagen voor de kinderen uit het AZC georganiseerd. Er worden door het comité verder taallessen verzorgd in het AZC onder de naam Welkomsttaal.

In september 2015 sloot het Welkomstcomité Asielzoekers zich aan bij het Mondiaal Centrum (zie nieuwsbericht).

logo welkomstcomite asielzoekers

Over de Chris van Faassen-penning

De Chris van Faassen-penning wordt dit jaar al weer voor de 23e keer uitgereikt. In totaal werden er 56 Bredase mensen/groepen aangemeld. Hieruit heeft de jury een keuze moeten maken en kwam tot de nominatie van zes groepen en vijf individuen. Tijdens de feestelijke uitreiking op 11 december 2015 werd de winnende vrijwilliger/groep bekend gemaakt.

Miriam Haagh (Wethouder Zorg, Onderwijs en Dienstverlening), die ook dit jaar de penning uitreikt aan de winnaars, over de penning: 

”De Gemeente Breda wil met de jaarlijkse uitreiking van de Chris van Faassen-penning de vele duizenden vrijwilligers in Breda bedanken voor hun inzet. Vrijwilligers zetten zich in voor anderen zonder daar iets voor terug te verwachten. Met de vrijwilligerspenning laten wij zien dat hun inzet niet vanzelfsprekend is en door het college en de inwoners van Breda zeer wordt gewaardeerd.”

Meer informatie

Zie voor meer informatie de bron van dit bericht:
Nieuwsbericht op de website van Breda Actief

Mondiaal Centrum Breda is van start gegaan met een nieuw project, het Maatjesproject. Dit is een vrijwilligersproject waarin vluchtelingen worden “gekoppeld” aan Bredase burgers. Dat kan een persoon zijn, maar ook een gezin. Het doel is om de vluchteling op een vanzelfsprekende, spontane wijze in contact te brengen met de inwoners van Breda en de Nederlandse samenleving.

Maatje plus vluchteling koken samen

Een ‘maatje’ en vluchteling zouden bijvoorbeeld samen kunnen koken

Maatje worden?

Het project biedt de vrijwilliger een unieke kans om een vluchteling persoonlijk te ondersteunen bij het vinden van zijn/haar weg.

Waarom zou u maatje worden van een vluchteling?

  • Omdat u een bijdrage wilt leveren aan integratie en aan meer onderling begrip en respect;
  • Omdat het zinvol en dankbaar werk is;
  • Omdat het verrijkend is andere culturen te leren kennen;
  • Omdat het u voldoening geeft en een bijzondere ervaring is;
  • Omdat u er aan bijdraagt dat mensen zich sneller thuis voelen;
  • Omdat u……………vult u zelf maar in!

Interesse? Lees hier meer over het project en hoe u zich kunt aanmelden.

Meer weten?

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de projectleider:

Sazan Melko
Telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 10 tot 12 uur.
Mobiel nummer: 06 – 82 794 852
Email : maatjesproject@mondiaalcentrumbreda.nl

Het Bredase Welkomstcomité Asielzoekers heeft besloten voortaan onder de vlag van het Mondiaal Centrum Breda (MCB) te opereren. Het comité werd in 2014 opgericht als tegenreactie op de protesten uit de buurt tegen de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) in de toendertijd leegstaande Koepelgevangenis.

Met MCB heet de vrijwilligers van het Welkomstcomité Asielzoekers van harte welkom. De activiteiten van het comité, en de gedachte waaruit deze georganiseerd worden, passen uitstekend bij de missie van het MCB en zijn complementair aan waar het MCB al aan werkt. Het MCB streeft er onder meer naar om “bed, bad, brood” voor ongedocumenteerden en uitgeprocedudeerde asielzoekers te realiseren in zijn gebouw.

Een van de eerste grote MCB activiteiten rondom vluchtelingen vond plaats op zaterdag 26 september. Het MCB organiseerde in het kader van de Vredesweek 2015 een vredesmars van het AZC naar het MCB, gevolgd door een intercultureel avondprogramma bij het MCB.

Over het Welkomstcomité Asielzoekers

LogoComiteWelkomAsielzoekers
Op 7 juli 2014 kwamen 30 mensen samen, vanuit alle richtingen, om een vorm te bedenken om vluchtelingen / asielzoekers hartelijk welkom te heten in Breda.

De eerste actie van het Welkomstcomité Asielzoekers was de inzameling van paraplu’s, bedoeld als welkomscadeau voor de vluchtelingen die in De Boschpoort (aan de Nassausingel) zouden komen te wonen. Bijna alle ingezamelde paraplu’s zijn inmiddels uitgedeeld, het waren er wel 500. De strekking wordt begrepen: “je mag hier schuilen; je hebt genoeg meegemaakt.”

In het afgelopen jaar heeft het comité ook ontmoetingsfeesten tussen Bredanaars en asielzoekers, en activiteitenmiddagen voor de kinderen uit het AZC georganiseerd. Deze vonden plaats bij Tientjes Breda.

Er worden door het comité verder taallessen verzorgd in het AZC onder de naam Welkomsttaal. Dit initiatief is aangesloten bij Bredataal, maar draagt zelf zorg voor kwalitatief goed onderwijs. Er zijn inmiddels al meer dan 50 cursisten en 25 taalcoaches. Het comité merkte dat er behoefte is aan meer en aan onderwijs op maat. Daarom heeft het een aanvullend programma gestart, gebruik makend van een ruimte in de Michaëlkerk. Het project heeft een stevige opzet, met gekwalificeerde docenten (=vrijwilligers) en meer dan 30 leerlingen! Ook deze taallessen worden georganiseerd in samenspraak met Bredataal.