Het Bredase Welkomstcomité Asielzoekers heeft besloten voortaan onder de vlag van het Mondiaal Centrum Breda (MCB) te opereren. Het comité werd in 2014 opgericht als tegenreactie op de protesten uit de buurt tegen de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) in de toendertijd leegstaande Koepelgevangenis.

Met MCB heet de vrijwilligers van het Welkomstcomité Asielzoekers van harte welkom. De activiteiten van het comité, en de gedachte waaruit deze georganiseerd worden, passen uitstekend bij de missie van het MCB en zijn complementair aan waar het MCB al aan werkt. Het MCB streeft er onder meer naar om “bed, bad, brood” voor ongedocumenteerden en uitgeprocedudeerde asielzoekers te realiseren in zijn gebouw.

Een van de eerste grote MCB activiteiten rondom vluchtelingen vond plaats op zaterdag 26 september. Het MCB organiseerde in het kader van de Vredesweek 2015 een vredesmars van het AZC naar het MCB, gevolgd door een intercultureel avondprogramma bij het MCB.

Over het Welkomstcomité Asielzoekers

LogoComiteWelkomAsielzoekers
Op 7 juli 2014 kwamen 30 mensen samen, vanuit alle richtingen, om een vorm te bedenken om vluchtelingen / asielzoekers hartelijk welkom te heten in Breda.

De eerste actie van het Welkomstcomité Asielzoekers was de inzameling van paraplu’s, bedoeld als welkomscadeau voor de vluchtelingen die in De Boschpoort (aan de Nassausingel) zouden komen te wonen. Bijna alle ingezamelde paraplu’s zijn inmiddels uitgedeeld, het waren er wel 500. De strekking wordt begrepen: “je mag hier schuilen; je hebt genoeg meegemaakt.”

In het afgelopen jaar heeft het comité ook ontmoetingsfeesten tussen Bredanaars en asielzoekers, en activiteitenmiddagen voor de kinderen uit het AZC georganiseerd. Deze vonden plaats bij Tientjes Breda.

Er worden door het comité verder taallessen verzorgd in het AZC onder de naam Welkomsttaal. Dit initiatief is aangesloten bij Bredataal, maar draagt zelf zorg voor kwalitatief goed onderwijs. Er zijn inmiddels al meer dan 50 cursisten en 25 taalcoaches. Het comité merkte dat er behoefte is aan meer en aan onderwijs op maat. Daarom heeft het een aanvullend programma gestart, gebruik makend van een ruimte in de Michaëlkerk. Het project heeft een stevige opzet, met gekwalificeerde docenten (=vrijwilligers) en meer dan 30 leerlingen! Ook deze taallessen worden georganiseerd in samenspraak met Bredataal.

Minstens 150 mensen werden verwacht voor de vredesmars van AZC De Boschpoort naar het Mondiaal Centrum Breda (MCB), die gisteren (za. 26. sept. 2015) plaatsvond. Het waren er beduidend meer – de 150 witte armbandjes die de organisatoren uitdeelden aan deelnemers, waren snel op. Zowel bewoners van het asielzoekerscentrum als bewoners van de stad Breda liepen mee.

Vredesmars loopt door de  wijk BoeimeerNa aankomst in het MCB waren er een aantal korte toespraken en deelden een aantal (voormalig) asielzoekers hun ervaringen. En toen: tijd voor een heerlijke gezamenlijke maaltijd, grotendeels klaargemaakt door vier bewoners van het AZC. Een aantal muzikale optredens gaven het samenzijn extra sfeer.

Deze succesvolle ontmoeting tussen culturen was niet mogelijk geweest dankzij de inzet en hulp van diverse asielzoekers en vrijwilligers van het MCB. Het bestuur van het Mondiaal Centrum Breda wil hen van harte bedanken voor hun inzet.

Dank aan sponsors

Kinderactiviteiten

Dank ook aan Deva Art Materials, die de kinderactiviteit gesponsord heeft in de vorm van materiaal. Verder dank aan de GGD voor hun bijdrage, aan Estafette Breda voor de gezonde producten voor de kinderen en aan de Vrije Boekhandel voor donatie van kinderboeken.

Gezamenlijke maaltijd

Met dank aan alle moslim die een enorme genereuze bijdrage hebben geleverd met het inzamelen van vlees met het ‘Offerfeest’ bij de Moskee in Breda.
Ook dank aan de supermarkt Albert Hein die heeft grote blijk gegeven van grote bereidheid om bij te dragen en hun producten hebben gedoneerd. Ook dank aan Kenfood supermarkt voor hun gift

Meer informatie

ArtikelVredesmars2015

Filmpje

Een filmpje van de vredesmars, gemaakt door BredaNu:

Foto-album

Klik op de foto om het album te openen 🙂

[Best_Wordpress_Gallery id=”5″ gal_title=”Vredesmars/-feest, 26 september 2015″]

Meer dan ooit is het noodzakelijk om aan te tonen dat vluchtelingen uit oorlogsgebieden ook in Nederland en dus ook in Breda welkom zijn! Het Mondiaal Centrum Breda (MCB) nodigt eenieder uit om deel te nemen aan een Vredesmars op zaterdag 26 september vanaf 16.00 uur vanaf het AZC aan de Nassausingel 26 naar het MCB. Al bijna een jaar reeds wonen er 390 vluchtelingen in AZC De Boschpoort, naast de Koepel. Ook zij zijn uitgenodigd om mee te lopen met de Vredesmars. 

Vredesweek 2015

Poster Vredesweek 2015
Om samen in vrede te geloven heb je de ander nodig. Mensen die naast je staan, maar ook mensen die niet tot je omgeving behoren. Dit is voor iedereen niet altijd gemakkelijk. De ander maakt ons soms angstig, de angst voor het vreemde, waardoor spanningen ook in onze eigen stad of wijk kunnen oplopen. De Vredesweek 2015, en daar sluit deze activiteit van het MCB zich bij aan, gaat over deze keuze en heeft dit jaar als thema “Vrede Verbindt.” Trekken we ons onverschillig terug of organiseren we een tegenkracht tegen angst of terreur? Laat merken dat het wat met ons doet en neem initiatieven om gastvrijheid in praktijk te brengen!

Verdere programma

Na aankomst in het MCB gaan we gezamenlijk eten met buurtbewoners en belangstellende Bredanaars. Verdere programmaonderdelen van deze activiteit:

  • Korte toespraak door de directeur van Vluchtelingenwerk Midden-Brabant, Patricia Brunklaus
  • Workshop over Syrië door Evert-Jan van der Grift van vredesorganisatie Pax
  • Onthulling Vredesbeeld van de zwarte Madonna die huilt
  • In de avond zal het koor Bondeko en een aantal zangers en zangeressen vredesliederen zingen
  • Er is een DJ die toepasselijke muziek zal draaien.
  • Voor de kinderen zal er een aparte partytent in de tuin neergezet worden met speciale activiteiten.

Kortom, Breda Barst hier niet, maar zal op die dag Bruisen van activiteiten. Het is van groot belang dat veel mensen aan deze vredesmars deelnemen om te laten merken dat vluchtelingen ook in Nederland welkom zijn.

Meer gedetailleerd programma

Toekomstplannen MCB

Het MCB zal in de toekomst nog meer initiatieven ontwikkelen voor vluchtelingen, zodat ze zich nog meer welkom voelen. We houden ons voor ideeën aanbevolen en zoeken vrijwilligers die met ons meedenken en iets willen doen. Opgave via jkalkar@casema.nl.

Het Mondiaal Centrum Breda heeft vandaag een brief gestuurd aan de politieke partijen in Breda om te vragen om steun bij het realiseren van een “Bed, Bad, Brood” voorziening voor die vluchtelingen die niet meer opgevangen worden door de overheid in een AZC of uitgeproduceerd zijn.

Zij verkeren daardoor vaak in grote nood en kunnen soms vooralsnog geen goed besluit nemen hoe zij hun leven verder willen gaan inrichten. Zij hebben extra tijd en tijdelijke opvang nodig om na te denken over hun toekomst.

Breda blijft momenteel achter in vergelijking met vergelijkbare steden in de opvang van mensen die niet meer door het COA opgevangen worden of in de opvang van ongedocumenteerden. In de gemeenteraad is eerder gebleken dat er een meerderheid voor dit plan aanwezig.

Lees de volledige brief aan de politieke partijen in Breda

Meer informatie over wat het MCB beoogt, vind u op de pagina ‘over ons‘. Als u hierover vragen heeft, aarzel dan niet om contact met het MCB op te nemen.