Europa op slot zonder gewetensnood – wat willen we nog meer?

Commentaar:

Op papier ziet het asielbeleid er doordacht uit. Nu de volgorde nog.

Door: Raoul du Pre 30 maart 2018, 20:18
Uit de Volkskrant

Het kan snel gaan in de politiek. Toen het VVD-Kamerlid Azmani nog maar drie jaar geleden zijn asielplan presenteerde, was het Binnenhof te klein. De liberalen wilden volledig stoppen met asielopvang van niet-Europese vluchtelingen. Asiel aanvragen moest voortaan in Afrika worden gedaan. Hoon was hun deel. ‘Bah, bah, bah’, reageerde bijvoorbeeld D66-voorman Pechtold: ‘Een ontwrichtend voorstel.’ De ChristenUnie wees fijntjes op het VN-vluchtelingenverdrag en deed het VVD-voorstel af als luchtfietserij.

Drie jaar en meer dan honderdduizend asielzoekers verder verklaarde staatssecretaris Harbers het plan-Azmani vrijdag tot einddoel van dit kabinet, ‘het ideaal’. Ook hij ziet nog wel beren op de weg, maar uiteindelijk moeten de asielloketten in Nederland dicht. Hij riep dit keer nauwelijks meer politieke verontwaardiging op.
Op papier ziet Harbers’ idee er dan ook niet onlogisch uit: eerst de omstandigheden in Afrika dusdanig verbeteren dat Europa niet meer lonkt en voor wie dan toch nog weg wil kwalitatief goede opvang organiseren in de regio. Europa op slot zonder gewetensnood – wat willen we nog meer?

Maar dat is dus de tekentafel. De dag voordat Harbers in deze krant zijn schets ontvouwde, bedierf ­minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking de feestvreugde met haar interventie vanuit Libië. Minister KaagZe was zich rot geschrokken van wat zij daar deze week zag. Met steun van de Europese Unie kwijnen inmiddels duizenden mensen weg in de Libische detentiecentra – waar het aan de meest elementaire levensbehoeften ontbreekt.
Mensenrechtenorganisaties constateren vol ongeloof hoe deze pijnlijke uitwas nauwelijks een rol speelt in de Europese debatten
Hun lot verschilt niet veel van dat van de duizenden die zijn gestrand in Griekenland, in het schemergebied tussen Turkije en de EU. Terugkeer naar Turkije blijkt in veel gevallen een wassen neus en het vrijwillig opnemen van mensen uit de Turkse opvangkampen in de EU-lidstaten komt ook nog nauwelijks op gang. Er is intussen nog altijd te weinig geld beschikbaar om de lokale opvangomstandigheden op niveau te brengen.

Mensenrechtenorganisaties constateren vol ongeloof hoe deze pijnlijke uitwas nauwelijks een rol speelt in de Europese debatten over de veelgeroemde migratiedeal. De toestand in de vluchtelingenkampen lijkt de Europese regeringsleiders eigenlijk wel van pas te komen als afschrikwekkend voorbeeld voor nieuwe asielzoekers in spe.
Kaag sprak zich deze week wel uit. ‘Aan welke kant je ook staat in dit debat, we zijn allemaal mensen. En dit is niet humaan.’ Dat is tegenwoordig zowaar een nogal afwijkend geluid in het Nederlandse asieldebat, dat al geruime tijd in het teken staat van tegenhouden en terugduwen.

De minister distantieert zich niet van de grote lijnen van dat beleid, maar maakt indringend duidelijk wat er aan ontbreekt: de juiste volgorde. Het stoppen van de asielopvang in Nederland komt misschien ooit in beeld zodra de opvangomstandigheden in de regio en bij de grenzen op orde zijn en de EU-landen serieus werk maken van een evenredige verdeling van de mensen die we wel willen opvangen. En dan moeten er ook nog sluitende afspraken over terugkeer zijn gemaakt met de herkomstlanden. Dat is allemaal nog nauwelijks in zicht.

In de visioenen van het kabinet is het asielbeleid steevast ‘solide en humaan’. Het kan geen kwaad dat er tenminste één minister in de Trêveszaal zit die beseft dat het geen van beide zal zijn zolang de EU en Nederland niet laten zien dat hun verantwoordelijkheid verder reikt dan de eigen grenzen.

Boeiende ontmoeting tussen studenten MBO-college Cingelcollege en vluchtelingen en ongedocumenteerden.

In totaal 30 studenten van de afdeling Internationale Dienstverlening van het Cingelcollege waren op vrijdag 19 januari op bezoek om te spreken met vluchtelingen en ongedocumenteerden en met de vrijwilligers van Bed, Bad en Brood. Ze waren van tevoren goed voorbereid. Na een algehele inleiding met power-pointpresentatie over de groepen stelden ze zichzelf voor door kort over hun hobby’s en hun achtergrond te vertellen en het meest opvallende was dat beide groepen studenten voor het merendeel een multiculturele achtergrond hebben.

Er waren jongeren met een vluchtverhaal uit Armenië en Somalië, maar ook jongeren uit Togo, Marokko, Turkije, de Antillen en Polen, maar ook uit Zundert, Rijen en het Ginneken.

Na een koffiepauze werden er diepgaande gesprekken in kleine groepjes gevoerd met een vluchteling uit Syrië en twee ongedocumenteerden uit Irak en Libië. De studenten waren erg onder de indruk van hun verhalen en kwamen er ook achter dat de vraag over de vrije tijd bij ongedocumenteerden niet erg op zijn plaats was, omdat zij eigenlijk altijd vrij tijd hadden.

Juist doordat de meerderheid een multiculturele achtergrond had, vond er een klik van herkenning plaats, omdat ze zich goed in de vluchteling en ongedocumenteerden konden inleven. Binnenkort wordt er een tegenbezoek gebracht.

[Best_Wordpress_Gallery id=”120″ gal_title=”Cingelcollege bezoekt MCB”]

Bestaan Ongedocumenteerden echt?

Informatieavond met politieke partijen op 30 januari

Als je zo in Breda of omstreken rondkijkt, kom je op het eerste gezicht geen ongedocumenteerden tegen. Je gaat ervan uit dat iedereen wel een paspoort of ID-kaart heeft. De praktijk is echter anders. Vanaf september 2016-2017 hebben de vier organisaties Annahuis, STOB e.o. (Steunpunt Ongedocumenteerden Breda e.o., Vluchtelingenwerk en MCB (Mondiaal Centrum Breda) een samenwerkingsverband, de bij hen bekende 70 ongedocumenteerden (mannen, vrouwen en kinderen) in Breda op allerlei manieren geholpen.
Dat kan zijn door te kijken of er nog een juridische procedure nodig is (Vluchtelingenwerk), dat kan zijn door hen in contact te brengen met huisarts, tandarts of ziekenhuis (STOB), door juridische en sociale hulpverlening (Annahuis) of door mensen Bed, Bad Brood en warme Begeleiding aan te bieden.
Landelijk wordt het aantal op 35.000 geschat en iedere stad geeft op haar eigen manier invulling aan de opvang van ongedocumenteerden.

Op dinsdag 30 januari om 19.00 uur is er in het Mondiaal Centrum aan de Roland Holststraat 71 een informatieavond over ongedocumenteerden. Rian Ederveen van de Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) zal informatie geven over de doelgroep, wie zijn het, waarom blijven mensen, wat is hun rechtspositie, wat is hun leefsituatie, het belang van een lokale voorziening, hoe is de landelijke stand van zaken en wat zijn de mogelijkheden op lokaal niveau.

Vervolgens presenteren de vier bovengenoemde instellingen ieder een voorbeeld van een ongedocumenteerde.
Het zal gaan over iemand die in zijn land van herkomst vervolgd wordt vanwege homoseksualiteit, over iemand die christen geworden is, iemand die voor politiek geweld in zijn land gevlucht is en iemand die slachtoffer geworden is van mensenhandel.

Hierop aansluitend worden er reacties gevraagd van de aanwezige politieke partijen onder de deskundige leiding van gespreksleider Jac Kriens. Tot slot bestaat er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Voor het concrete programma zie website van het Mondiaal Centrum Breda

Naar: aankondiging en programma

logo partners MCB

Aankondiging en uitnodiging van de bijeenkomst

ONGEDOCUMENTEERDEN in NEDERLAND en in BREDA?

dinsdag 30 januari 2018 om 19.00 uur
Mondiaal Centrum Breda (Roland Holststraat 71)

In Nederland leven in totaal wel 35.000 ongedocumenteerden. Niemand weet precies hoe ze moeten overleven en iedere stad heeft de opvang weer anders geregeld.

Hoe hebben wij in Breda opvang geregeld?

Rian Ederveen (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) zal ons een inkijkje geven in de wereld van ongedocumenteerden, zowel op nationaal als lokaal niveau. Vervolgens zullen:

  • Vluchtelingenwerk Breda;
  • Annahuis;
  • Steunpunt Ongedocumenteerden Breda en
  • Commissie Bed, Bad en Brood van het Mondiaal Centrum Breda

aan de hand van praktijkvoorbeelden een schets geven van het leven van een ongedocumenteerde in Breda en laten horen hoe de opvang er hier uitziet.

Hierna zullen onder leiding van gespreksleider Jac. Kriens de toehoorders uitgenodigd worden te reageren en zullen ook de aanwezige vertegenwoordigers van de Bredase politieke partijen om hun standpunt gevraagd worden.

  • Programma:
  • 19.00 Ontvangst met koffie en thee
  • 19.30 Opening door Jan Hopman
  • 19.35 Inleidingen LOS, Vluchtelingenwerk Breda, het Annahuis, STOB en BBB&B-commissie van het MCB
  • 20.35 Reacties van de aanwezigen
  • 21.30 Afsluiting van de avond

Naar het persbericht: “Bestaan ongedocumenteerden echt?”

Lees hier het verslag van deze informatie bijeenkomst

 

Download en verspreid onderstaande uitnodiging.

Het Mondiaal Centrum Breda maakt zich sterk voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in afwachting van hun vertrek. Politiek is de Bed Bad en Brood opvang beperkt tot maar een paar locaties in de grote steden. Nieuw, recent uitgevoerd onderzoek, bewijst dat Bed Bad en Brood opvang niet alleen wenselijk is maar zelfs bittere noodzaak.

Korte inhoud

volgens website:INLIA.nl

Bed-Bad-Brood is bittere noodzaak

Datum: 9 juni 2017

 

Onderzoek naar ‘bed-bad-brood’-opvang maakt gehakt van Haagse argumentatie

Het stopzetten van opvang leidt er niet toe dat mensen eerder uit Nederland
vertrekken. Die conclusie kan worden getrokken uit een landelijk onderzoek naar de
effecten van ‘bed-bad-brood’-opvang. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van
Amnesty International en de Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS).

In de bevindingen staat dat “het onthouden van voorzieningen leidt tot onnodig
lijden” en dat dit “geen resultaat zal opleveren”. Volgens de onderzoekers werken
rust, stabiliteit en laagdrempelige begeleiding veel beter als het gaat om het
werken aan een nieuwe toekomst en het opbouwen van een legaal bestaan.

Het onderzoek laat daarmee geen spaan heel van de argumentatie van het Rijk, dat
zegt dat het stopzetten van opvang nodig is om afgewezen asielzoekers te dwingen
terug te keren naar het land van herkomst. Het onderzoek toont aan dat dit niet zo
werkt: mensen zijn zonder opvang bezig te overleven en dus niet in staat om te
werken aan een toekomst.

Het rapport is getiteld ‘Valse hoop of bittere noodzaak’; een verwijzing naar de
redenatie van het Rijk dat ‘bed-bad-brood’-voorzieningen mensen valse hoop bieden op
een legaal verblijf in Nederland. Het onderzoek laat geen spaan heel van die
redenatie.

Niet alleen heeft stopzetten van opvang geen enkel effect als het gaat om het
bespoedigen van vertrek: het heeft een uitgesproken negatief effect op de gezondheid
van mensen. Op straat moeten (over)leven trekt een zware wissel op de lichamelijke
en geestelijke gezondheid. Het gaat bovendien vaak om mensen die al met medische
klachten kampen. Het Rijksbeleid treft juist kwetsbare mensen extra hard.

Daar waar 24 uur onderdak en toegang tot zorg wordt geboden gaat het stukken beter.
Met mensen zelf èn met de uitstroom naar een legaal bestaan
– hier of elders. Sleutelfactoren zijn: stabiliteit, rust, privacy en ondersteuning
door gespecialiseerde organisaties die mensen helpen weer zelf regie te nemen in hun
leven.

Het rapport beveelt het Rijk dan ook aan om de gemeenten de ruimte te geven om
menswaardige opvang te bieden, met rust, stabiliteit en begeleiding. De onderzoekers
achten nachtopvang onvoldoende. Het rapport raadt het Rijk ook aan om een beroep te
doen op organisaties zoals INLIA, die gespecialiseerde kennis in huis hebben.

Meer informatie:
Het bericht van Amnesty International ‘Opvang van mensen zonder verblijfsrecht is
bittere noodzaak’, gepubliceerd bij het verschijnen van het rapport d.d. 30 mei 2017
Het rapport is ook in zijn geheel te downloaden van de site van Amnesty
International Nederland (46 pag’s; 1,9 MB)

Lees het rapport online

Het Mondiaal Centrum Breda heeft vandaag een brief gestuurd aan de politieke partijen in Breda om te vragen om steun bij het realiseren van een “Bed, Bad, Brood” voorziening voor die vluchtelingen die niet meer opgevangen worden door de overheid in een AZC of uitgeproduceerd zijn.

Zij verkeren daardoor vaak in grote nood en kunnen soms vooralsnog geen goed besluit nemen hoe zij hun leven verder willen gaan inrichten. Zij hebben extra tijd en tijdelijke opvang nodig om na te denken over hun toekomst.

Breda blijft momenteel achter in vergelijking met vergelijkbare steden in de opvang van mensen die niet meer door het COA opgevangen worden of in de opvang van ongedocumenteerden. In de gemeenteraad is eerder gebleken dat er een meerderheid voor dit plan aanwezig.

Lees de volledige brief aan de politieke partijen in Breda

Meer informatie over wat het MCB beoogt, vind u op de pagina ‘over ons‘. Als u hierover vragen heeft, aarzel dan niet om contact met het MCB op te nemen.