Het Mondiaal Centrum Breda maakt zich sterk voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in afwachting van hun vertrek. Politiek is de Bed Bad en Brood opvang beperkt tot maar een paar locaties in de grote steden. Nieuw, recent uitgevoerd onderzoek, bewijst dat Bed Bad en Brood opvang niet alleen wenselijk is maar zelfs bittere noodzaak.

Korte inhoud

volgens website:INLIA.nl

Bed-Bad-Brood is bittere noodzaak

Datum: 9 juni 2017

 

Onderzoek naar ‘bed-bad-brood’-opvang maakt gehakt van Haagse argumentatie

Het stopzetten van opvang leidt er niet toe dat mensen eerder uit Nederland
vertrekken. Die conclusie kan worden getrokken uit een landelijk onderzoek naar de
effecten van ‘bed-bad-brood’-opvang. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van
Amnesty International en de Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS).

In de bevindingen staat dat “het onthouden van voorzieningen leidt tot onnodig
lijden” en dat dit “geen resultaat zal opleveren”. Volgens de onderzoekers werken
rust, stabiliteit en laagdrempelige begeleiding veel beter als het gaat om het
werken aan een nieuwe toekomst en het opbouwen van een legaal bestaan.

Het onderzoek laat daarmee geen spaan heel van de argumentatie van het Rijk, dat
zegt dat het stopzetten van opvang nodig is om afgewezen asielzoekers te dwingen
terug te keren naar het land van herkomst. Het onderzoek toont aan dat dit niet zo
werkt: mensen zijn zonder opvang bezig te overleven en dus niet in staat om te
werken aan een toekomst.

Het rapport is getiteld ‘Valse hoop of bittere noodzaak’; een verwijzing naar de
redenatie van het Rijk dat ‘bed-bad-brood’-voorzieningen mensen valse hoop bieden op
een legaal verblijf in Nederland. Het onderzoek laat geen spaan heel van die
redenatie.

Niet alleen heeft stopzetten van opvang geen enkel effect als het gaat om het
bespoedigen van vertrek: het heeft een uitgesproken negatief effect op de gezondheid
van mensen. Op straat moeten (over)leven trekt een zware wissel op de lichamelijke
en geestelijke gezondheid. Het gaat bovendien vaak om mensen die al met medische
klachten kampen. Het Rijksbeleid treft juist kwetsbare mensen extra hard.

Daar waar 24 uur onderdak en toegang tot zorg wordt geboden gaat het stukken beter.
Met mensen zelf èn met de uitstroom naar een legaal bestaan
– hier of elders. Sleutelfactoren zijn: stabiliteit, rust, privacy en ondersteuning
door gespecialiseerde organisaties die mensen helpen weer zelf regie te nemen in hun
leven.

Het rapport beveelt het Rijk dan ook aan om de gemeenten de ruimte te geven om
menswaardige opvang te bieden, met rust, stabiliteit en begeleiding. De onderzoekers
achten nachtopvang onvoldoende. Het rapport raadt het Rijk ook aan om een beroep te
doen op organisaties zoals INLIA, die gespecialiseerde kennis in huis hebben.

Meer informatie:
Het bericht van Amnesty International ‘Opvang van mensen zonder verblijfsrecht is
bittere noodzaak’, gepubliceerd bij het verschijnen van het rapport d.d. 30 mei 2017
Het rapport is ook in zijn geheel te downloaden van de site van Amnesty
International Nederland (46 pag’s; 1,9 MB)

Lees het rapport online

Print Friendly, PDF & Email