Bestaan Ongedocumenteerden echt?

Informatieavond met politieke partijen op 30 januari

Als je zo in Breda of omstreken rondkijkt, kom je op het eerste gezicht geen ongedocumenteerden tegen. Je gaat ervan uit dat iedereen wel een paspoort of ID-kaart heeft. De praktijk is echter anders. Vanaf september 2016-2017 hebben de vier organisaties Annahuis, STOB e.o. (Steunpunt Ongedocumenteerden Breda e.o., Vluchtelingenwerk en MCB (Mondiaal Centrum Breda) een samenwerkingsverband, de bij hen bekende 70 ongedocumenteerden (mannen, vrouwen en kinderen) in Breda op allerlei manieren geholpen.
Dat kan zijn door te kijken of er nog een juridische procedure nodig is (Vluchtelingenwerk), dat kan zijn door hen in contact te brengen met huisarts, tandarts of ziekenhuis (STOB), door juridische en sociale hulpverlening (Annahuis) of door mensen Bed, Bad Brood en warme Begeleiding aan te bieden.
Landelijk wordt het aantal op 35.000 geschat en iedere stad geeft op haar eigen manier invulling aan de opvang van ongedocumenteerden.

Op dinsdag 30 januari om 19.00 uur is er in het Mondiaal Centrum aan de Roland Holststraat 71 een informatieavond over ongedocumenteerden. Rian Ederveen van de Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) zal informatie geven over de doelgroep, wie zijn het, waarom blijven mensen, wat is hun rechtspositie, wat is hun leefsituatie, het belang van een lokale voorziening, hoe is de landelijke stand van zaken en wat zijn de mogelijkheden op lokaal niveau.

Vervolgens presenteren de vier bovengenoemde instellingen ieder een voorbeeld van een ongedocumenteerde.
Het zal gaan over iemand die in zijn land van herkomst vervolgd wordt vanwege homoseksualiteit, over iemand die christen geworden is, iemand die voor politiek geweld in zijn land gevlucht is en iemand die slachtoffer geworden is van mensenhandel.

Hierop aansluitend worden er reacties gevraagd van de aanwezige politieke partijen onder de deskundige leiding van gespreksleider Jac Kriens. Tot slot bestaat er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Voor het concrete programma zie website van het Mondiaal Centrum Breda

Naar: aankondiging en programma

Print Friendly, PDF & Email