Mondiaal Centrum Breda zoekt vrijwilligers

Maatjesproject heeft dringend nieuwe vrijwilligers nodig

Het Maatjesproject van het MONDIAAL CENTRUM BREDA zoekt dringend nieuwe maatjes voor vluchtelingen die in Breda wonen. Stelt u zich eens voor dat u moet vluchten voor oorlogsgeweld. U komt terecht in een land waarvan u de taal niet van spreekt, de cultuur niet van kent. Alles is anders en vreemd. Wat zou het dan geweldig zijn als er iemand naar u toekomt die zegt: ik help je wel, ik woon hier, ik ken de weg. Iedere week maken we een afspraak en bespreken we de vragen die je hebt. We gaan erop uit, ik
ga mee naar de bibliotheek, naar de markt, naar de school van je kinderen, ik wijs je de weg….

Wat zou je blij zijn als je zo’n maatje of buddy zou vinden! integratie uitstapje Maatjesproject
Het Maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda (MCB) is een vrijwilligersproject. Vluchtelingen worden “gekoppeld” aan Bredase burgers. Dat kan een persoon zijn, maar ook een gezin. Het doel is om de
vluchteling op een vanzelfsprekende, spontane wijze in contact te brengen met de inwoners van Breda en de Nederlandse samenleving.

nog steeds nodig

Het project biedt de vrijwilliger een unieke kans om een vluchteling persoonlijk te ondersteunen bij het vinden van zijn eigen weg in onze samenleving. Misschien denkt u dat het niet meer nodig is, dat de vluchtelingenstroom gestopt is, maar er zijn nog steeds
Integratie uitstapje R-dam van het Maatjesproject
veel mensen die hulp nodig hebben om te leren hoe het er in Nederland toe gaat. De “koppels” bepalen zelf wat ze doen, wanneer en waar dat hangt af van de behoefte en wensen en de mogelijkheden van de beiden. “Maatje” wordt je niet zozeer voor de taal, al is het heel belangrijk dat u die op een informele manier met hen oefent.
Maar vooral ook om hen uit te leggen wat de gewoontes hier zijn en hoe het hier werkt.

Omdat wij het belangrijk vinden dat er een “klik” is tussen vrijwilliger en vluchteling voeren wij met beiden een uitvoering intakegesprek. Zo kan er een goede match gemaakt worden en wordt helpen een ervaring waar beide partijen beter van worden.

Heeft u een paar uur per week beschikbaar om met een vluchteling op te trekken mail dan naar onderstaand adres:
maatjesproject@mondiaalcentrumbreda.nl
of bel 06-82 794 852 (Sazan Melko, coördinator Maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda) om een afspraak te maken!
Kijk voor meer informatie op: Maatjesproject

DOE MEE en MAAK EEN VERSCHIL

Print Friendly, PDF & Email