Berichten

Op vrijdag 11 augustus was de kwartaalbijeenkomst van de deelnemers aan het Maatjesproject van het Mondiaal Centrum. Deze bijeenkomsten zijn altijd bijzonder. Bij binnenkomst wordt je direct verwelkomt door de heerlijke geuren uit de keuken, waar door deelnemers aan het vrijwilligersproject gekookt werd.
In een ontspannen sfeer ontmoeten vrijwilligers, deelnemers en bezoekers elkaar en worden er, onder het genot van heerlijk eten, ervaringen uitgewisseld en nieuwe kennissen gemaakt.

Om 18.00 uur opende voorzitter Jan Hopman het buffet, waarbij hij onder andere benadrukte hoeveel wij van elkaar kunnen leren! Het was een heerlijke maaltijd, gevolgd door, de vierde gang. Bestaande uit zang en dans, waarbij menig vrijwilliger zich realiseerde hoe stijf en formeel wij hier in Nederland eigenlijk zijn: vooral niet uitbundig doen, bang om op te vallen. Maar de Arabische muziek en de warme sfeer zorgden voor een doorbraak, waarbij de armen om elkaar, of de handen ineen werden geslagen. Uiteindelijk dansten “oude en nieuwe” Bredanaars de vierde gang.

Het was een geweldige avond, veel dank aan alle keukenprinsen en –prinsessen en aan Sazan voor de organisatie.

[Best_Wordpress_Gallery id=”49″ gal_title=”kwartaalbijeenkomst2017-2″]

Mondiaal Centrum Breda zoekt vrijwilligers

Maatjesproject heeft dringend nieuwe vrijwilligers nodig

Het Maatjesproject van het MONDIAAL CENTRUM BREDA zoekt dringend nieuwe maatjes voor vluchtelingen die in Breda wonen. Stelt u zich eens voor dat u moet vluchten voor oorlogsgeweld. U komt terecht in een land waarvan u de taal niet van spreekt, de cultuur niet van kent. Alles is anders en vreemd. Wat zou het dan geweldig zijn als er iemand naar u toekomt die zegt: ik help je wel, ik woon hier, ik ken de weg. Iedere week maken we een afspraak en bespreken we de vragen die je hebt. We gaan erop uit, ik
ga mee naar de bibliotheek, naar de markt, naar de school van je kinderen, ik wijs je de weg….

Wat zou je blij zijn als je zo’n maatje of buddy zou vinden! integratie uitstapje Maatjesproject
Het Maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda (MCB) is een vrijwilligersproject. Vluchtelingen worden “gekoppeld” aan Bredase burgers. Dat kan een persoon zijn, maar ook een gezin. Het doel is om de
vluchteling op een vanzelfsprekende, spontane wijze in contact te brengen met de inwoners van Breda en de Nederlandse samenleving.

nog steeds nodig

Het project biedt de vrijwilliger een unieke kans om een vluchteling persoonlijk te ondersteunen bij het vinden van zijn eigen weg in onze samenleving. Misschien denkt u dat het niet meer nodig is, dat de vluchtelingenstroom gestopt is, maar er zijn nog steeds
Integratie uitstapje R-dam van het Maatjesproject
veel mensen die hulp nodig hebben om te leren hoe het er in Nederland toe gaat. De “koppels” bepalen zelf wat ze doen, wanneer en waar dat hangt af van de behoefte en wensen en de mogelijkheden van de beiden. “Maatje” wordt je niet zozeer voor de taal, al is het heel belangrijk dat u die op een informele manier met hen oefent.
Maar vooral ook om hen uit te leggen wat de gewoontes hier zijn en hoe het hier werkt.

Omdat wij het belangrijk vinden dat er een “klik” is tussen vrijwilliger en vluchteling voeren wij met beiden een uitvoering intakegesprek. Zo kan er een goede match gemaakt worden en wordt helpen een ervaring waar beide partijen beter van worden.

Heeft u een paar uur per week beschikbaar om met een vluchteling op te trekken mail dan naar onderstaand adres:
maatjesproject@mondiaalcentrumbreda.nl
of bel 06-82 794 852 (Sazan Melko, coördinator Maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda) om een afspraak te maken!
Kijk voor meer informatie op: Maatjesproject

DOE MEE en MAAK EEN VERSCHIL

maatjesproject

Maatjesproject

Het Mondiaal Centrum Breda is de initiatiefnemer van een maatjesproject in Breda. Dit maatjesproject is al ruim een jaar erg succesvol en is nu voor op zoek naar nieuwe maatjes.

Binnen het maatjes/buddyproject dat nu ruim een jaar bezig is, draait het om inwoners van Breda te koppelen aan vluchtelingen die een status gekregen hebben. Het gaat voornamelijk om vluchtelingen uit Syrië en Eritrea. In totaal zijn er reeds 40 koppels gevormd, maar vanaf 1 januari zijn er nieuwe vrijwilligers nodig om als buddy te dienen. Hierbij staat vooral de ontmoeting en niet de hulpverlening centraal. Het gaat er met name om dat mensen zich thuis gaan voelen in Breda en dat ze het gevoel krijgen hier welkom te zijn.
Hiervoor heb je geen hoge opleiding nodig, maar wel een groot hart en open staan voor een andere cultuur.

praktijk

Dat betekent dat er wekelijks een contactmoment is. Wat u dan doet, kan variëren: samen een kopje koffie drinken, een stadswandeling maken of met de kinderen naar een speeltuin gaan.
Er worden koppels samengesteld na een zorgvuldige intake van beide kanten, die door de projectleidster Sazan Melko wordt gedaan. Zij kent beide kanten goed omdat ze al bijna 20 jaar in Nederland woont en ook Arabisch, Koerdisch, Engels en goed Nederlands spreekt.

De vrijwilligers krijgen groep- en individuele-begeleiding. U kunt zich opgeven als vrijwilliger via de website van het MCB
www.mondiaalcentrumbreda.nl of informatie opvragen via een e-mail naar het maatjesproject@mondiaalcentrumbreda.nl

vluchtelingen/statushouders kunnen in het MCB kunnen op drie momenten in de week:

  • op maandagmorgen van 10 tot 12 uur,
  • op maandagmiddag van 13 tot 15 uur en op
  • donderdagmorgen van 10 tot 12 uur

deelnemen aan huiskamergesprekken onder begeleiding van een Nederlandse vrijwilliger.Contact tussen vluchteling en vrijwilliger
De gesprekken zijn bedoeld voor mensen die met taallessen starten of net begonnen zijn. De gesprekken zijn aanvullend op de formele taallessen die gevolgd moeten worden in het kader van de inburgering. Het sociale contact in de groep biedt herkenning (iedereen worstelt met het leren van de Nederlandse taal) en het stimuleert deelnemers om zich beter in te zetten om de taal onder de knie te krijgen.
Wilt u deel uitmaken van onze gedreven groep vrijwilligers en iets betekenen voor deze vluchtelingen, o.a. het zich eigen maken van de Nederlandse taal, dan zien wij uw reactie graag tegemoet.
Meer weten over het Maatjesproject MCB

Direct aanmelden

Mondiaal Centrum Breda is van start gegaan met een nieuw project, het Maatjesproject. Dit is een vrijwilligersproject waarin vluchtelingen worden “gekoppeld” aan Bredase burgers. Dat kan een persoon zijn, maar ook een gezin. Het doel is om de vluchteling op een vanzelfsprekende, spontane wijze in contact te brengen met de inwoners van Breda en de Nederlandse samenleving.

Maatje plus vluchteling koken samen

Een ‘maatje’ en vluchteling zouden bijvoorbeeld samen kunnen koken

Maatje worden?

Het project biedt de vrijwilliger een unieke kans om een vluchteling persoonlijk te ondersteunen bij het vinden van zijn/haar weg.

Waarom zou u maatje worden van een vluchteling?

  • Omdat u een bijdrage wilt leveren aan integratie en aan meer onderling begrip en respect;
  • Omdat het zinvol en dankbaar werk is;
  • Omdat het verrijkend is andere culturen te leren kennen;
  • Omdat het u voldoening geeft en een bijzondere ervaring is;
  • Omdat u er aan bijdraagt dat mensen zich sneller thuis voelen;
  • Omdat u……………vult u zelf maar in!

Interesse? Lees hier meer over het project en hoe u zich kunt aanmelden.

Meer weten?

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de projectleider:

Sazan Melko
Telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 10 tot 12 uur.
Mobiel nummer: 06 – 82 794 852
Email : maatjesproject@mondiaalcentrumbreda.nl