Berichten

Gedoneerde kleding en dekens onderweg naar Noord-Syrië!

Op zaterdag 2 november heeft het transportbedrijf 782,7 kg kleding en dekens bij het Mondiaal Centrum Breda (MCB) opgehaald.

We hebben tussen 1400- 1500 kilo kleding en dekens binnen gekregen. Maar niet alles bleek geschikt voor deze hulpactie. Zo zijn de mensen daar bijvoorbeeld minder lang dan hier en daarom is er o.a. ook op maat gesorteerd.
Vrijdag 1 november van 10:00 tot 17:00 uur hebben we de hele berg kleding met 16 personen gesorteerd en ingepakt. We kregen veel aanmoedigende en waarderende woorden, een aantal mensen heeft aangeboden een volgende keer mee te willen helpen. Het was een bijzondere ervaring met al die mooie blikken, complimenten en bedankjes die we van de mensen hebben gekregen.

Bijzondere, onverwachte dingen; paar vrouwen kwamen binnen en hebben hun
hulp aangeboden om mee te doen met het sorteren.

Bijzondere donaties:

Naast werk en financieel ondersteuningen heeft Maysoon ook samen met Sazan Melko voor de lunch voor de hele groep gezorgd.
Een echtpaar heeft allebei 100 euro op de rekening gestort, in totaal dus 200 euro!
De andere donaties waren tussen de 10 en de 50 euro.

Financieel:

In totaal hebben we tot nu toe €730 opgehaald, de transportkosten waren 1173€ (Het tekort is voorgeschoten door Stichting Saz Koerden).
U kunt nog storten om dit te kort aan te vullen! stichting Saz-Koerden, rekeningnummer NL23 RBRB 077 823 93 49 o.v.v. hulpactie Noord-Syrië.

Informatie:

Het Mondiaal Centrum Breda organiseert in samenwerking met Stichting Saz/Koerden een informatieavond met een powerpointpresentatie over de Koerden, over de toekomst van Koerdistan en hoe de Koerden verwikkeld zijn in de oorlog in Syrië.
Op dinsdag 19 november om 19.30 uur zal Prof. dr. Joost Jongerden, die veel onderzoek onder Koerden gedaan heeft en verbonden is aan de Universiteit van Wageningen achtergrondinformatie geven.
Meer over: deze en andere lezingen

Onze dank aan iedereen die mee heeft gewerkt om deze actie waar te maken!

Hartelijke groeten

Sazan Melko
Namens Saz-Koerden en MCB

[Best_Wordpress_Gallery id=”341″ gal_title=”Inzameling NoordSyrie”]

Logo MCB
Logo Saz-Koerden

Hulpactie voor vluchtelingen in Noord-Syrië en informatieavond over Koerden

Help hen met kleding en medicijnen

Van woensdag 30 oktober tot en met vrijdag 1 november a.s. organiseert stichting Saz-Koerden in samenwerking met het Mondiaal Centrum Breda een hulpactie voor vluchtelingen in het noorden van Syrië. Wil je hen helpen? Doneer goede, schone winterkleding, Er is vooral een tekort aan heren- en kinderkleding. Ook dekens zijn zeer welkom!
Heb je geen spullen om te doneren maar wil je wel graag helpen? Van je financiële bijdrage worden medicijnen gekocht ( zoals paracetamol) en je draagt bij aan de transportkosten.

Op woensdag, donderdag en vrijdag kun je tussen 10.00 uur en 17.00 uur kleding en dekens brengen naar het Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71, 4819 HP Breda. Een financiële bijdrage kan worden overgemaakt naar stichting Saz-Koerden, rekeningnummer NL23 RBRB 077 823 93 49 o.v.v. hulpactie Noord-Syrië.

De stichting Saz-koerden heeft naast de ondersteuning van goed doelen ook tot doel het bevorderen van de integratie, participatie en zelfredzaamheid van Koerdische vrouwen in Nederland door educatie, ondersteuning, begeleiding en advies
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk en beschikt over (ANBI) status. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers die daarvoor geen vergoeding ontvangen.

Daarnaast organiseert het Mondiaal Centrum in samenwerking met Stichting Saz/Koerden een informatieavond met een powerpointpresentatie over de Koerden, over de toekomst van Koerdistan en hoe de Koerden verwikkeld zijn in de oorlog in Syrië.
Op dinsdag 19 november om 19.30 uur zal Prof. dr. Joost Jongerden, die veel onderzoek onder Koerden gedaan heeft en verbonden is aan de Universiteit van Wageningen achtergrondinformatie geven.
Meer informatie zie ons lezingen programma

Op 25 september 2017 heeft de Koerdische regering een referendum georganiseerd. Dit referendum ging over het feit of de Koerdische regering, met de steun van de bevolking, de onafhankelijkheid van de zou uitroepen van het Koerdische volk in Irak. De meerderheid (92,7%) van de Iraakse Koerden stemden voor onafhankelijkheid. De landen waarin het Koerdische volk woonachtig is, Irak, Iran en Turkije zijn fel tegen een onafhankelijke Koerdistan. (zij raken de macht over een deel van hun grondgebied kwijt, inclusief enkele inkomstenbronnen – olie).
Dit had tot gevolg dat een aantal Koerdische steden zijn aangevallen door het Iraanse leger onder de paraplu van de Iraakse leger.

Sinds 2014 helpen Koerden de vluchtelingen uit Syrië en Irak, die vluchten voor IS, en nu, na het referendum om de keuze van de bevolking te bepalen voor eventuele onafhankelijkheid, is de strijd losgebarsten om dat te voorkomen. Deze gevechten hebben er voor gezorgd dat er weer duizenden vluchtelingen zijn, ditmaal de Koerden.

Sinds 2014 help ik, Sazan Melko, samen met enkele andere in Nederland verblijvende Koerden, Koerdische vluchtelingen die in vluchtelingkampen in Iraaks Koerdistan een veilig heenkomen gezocht en gevonden hebben.

Om deze vluchtelingen de winter door te helpen, proberen we de primitieve en armmoedige omstandigheden te verlichten Wij zamelen goederen in en versturen deze op eigen initiatief naar bekenden in deze vluchtelingenkampen.

Momenteel bestaat er behoefte aan goede (warme) kleding en schoenen voor vrouwen, mannen en kinderen.

Afleveradres:
Mondiaal Centrum Breda
Roland Holststraat 71
Breda
Dagen: maandag en vrijdag ochtenden van 9:00 tot 12:00 uur

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.
Sazan Melko
Coördinator maatjesprojeckt
Mondiaal Centrum Breda

Hieronder foto’s van de aflevering van een eerdere zending.

[Best_Wordpress_Gallery id=”101″ gal_title=”hulpgoederen voor vluchtelingen”]