HandenFranseVlagHet Mondiaal Centrum Breda organiseert vanavond op de Grote Markt een bijeenkomst om te rouwen met Parijs. Onder andere Burgemeester Depla zal de aanwezigen toespreken, en actiekoor “Tegen De Wind Mee” zal muzikale uitdrukking geven aan de gevoelens die de aanslagen opgeroepen hebben.

We willen een positief signaal afgeven dat we ons niet door angst laten regeren. We willen schouder aan schouder staan in onze stad welke levensovertuiging we ook hebben om een teken te stellen.

De samenkomst is bedoeld om de gevoelens en emoties na de aanslagen in Parijs met elkaar te delen. Die aanslagen vonden in Parijs plaats mede omdat daar de polarisatie erg sterk is. Dat vindt o.a. zijn oorzaak in de enorm grote arme buitenwijken, de z.g. banlieues. Gelukkig kennen wij dat hier niet. Het MCB heeft het bestrijden van polarisatie in Breda heel hoog in het vaandel staan. Vandaar dat wij initiatief hebben genomen tot deze bijeenkomst. De aanslagen zijn niet alleen tegen Parijs gericht zijn maar tegen het hele westen, dus ook tegen ons.

Premier Rutte zei op de persconferentie van zaterdag het volgende: “ISIS is onze vijand, daarmee zijn we in oorlog. We zijn niet in oorlog met een geloof of de islam. De aanslagen hebben als doel om haat, angst en verdeeldheid te zaaien”. Wij moeten ons niet uit elkaar laten spelen. We moeten samen waakzaam en alert zijn in onze eigen straten, buurten en omgeving, aldus Rutte. Dat geldt dus ook voor onze stad Breda. We wijzen collectief de aanslagen in Parijs af, of we man of vrouw zijn, jong of oud en welke levensovertuiging we ook hebben.

We hebben voor deze avond ook enkele moslim organisaties benaderd; ook zij scharen zich achter de collectieve afwijzing van de aanslagen. De gebeurtenissen in Parijs kunnen de polarisatie doen toenemen met als gevolg dat vreemdelingenhaat wordt aangewakkerd. Als dat gebeurt dan laten we ons wél tegen elkaar uitspelen en hebben de aanslagplegers hun doel bereikt.

Laten we dus verdraagzaam blijven naar elkaar, naar onze medemens, naar onze buren, naar aanhangers van andere godsdiensten, naar mensen met een andere huidskleur en naar de bewoners van onze eigen AZC De Boschpoort.

We zien u graag vanavond op de grote Markt!

Print Friendly, PDF & Email