Berichten

HandenFranseVlagHet Mondiaal Centrum Breda organiseert vanavond op de Grote Markt een bijeenkomst om te rouwen met Parijs. Onder andere Burgemeester Depla zal de aanwezigen toespreken, en actiekoor “Tegen De Wind Mee” zal muzikale uitdrukking geven aan de gevoelens die de aanslagen opgeroepen hebben.

We willen een positief signaal afgeven dat we ons niet door angst laten regeren. We willen schouder aan schouder staan in onze stad welke levensovertuiging we ook hebben om een teken te stellen.

De samenkomst is bedoeld om de gevoelens en emoties na de aanslagen in Parijs met elkaar te delen. Die aanslagen vonden in Parijs plaats mede omdat daar de polarisatie erg sterk is. Dat vindt o.a. zijn oorzaak in de enorm grote arme buitenwijken, de z.g. banlieues. Gelukkig kennen wij dat hier niet. Het MCB heeft het bestrijden van polarisatie in Breda heel hoog in het vaandel staan. Vandaar dat wij initiatief hebben genomen tot deze bijeenkomst. De aanslagen zijn niet alleen tegen Parijs gericht zijn maar tegen het hele westen, dus ook tegen ons.

Premier Rutte zei op de persconferentie van zaterdag het volgende: “ISIS is onze vijand, daarmee zijn we in oorlog. We zijn niet in oorlog met een geloof of de islam. De aanslagen hebben als doel om haat, angst en verdeeldheid te zaaien”. Wij moeten ons niet uit elkaar laten spelen. We moeten samen waakzaam en alert zijn in onze eigen straten, buurten en omgeving, aldus Rutte. Dat geldt dus ook voor onze stad Breda. We wijzen collectief de aanslagen in Parijs af, of we man of vrouw zijn, jong of oud en welke levensovertuiging we ook hebben.

We hebben voor deze avond ook enkele moslim organisaties benaderd; ook zij scharen zich achter de collectieve afwijzing van de aanslagen. De gebeurtenissen in Parijs kunnen de polarisatie doen toenemen met als gevolg dat vreemdelingenhaat wordt aangewakkerd. Als dat gebeurt dan laten we ons wél tegen elkaar uitspelen en hebben de aanslagplegers hun doel bereikt.

Laten we dus verdraagzaam blijven naar elkaar, naar onze medemens, naar onze buren, naar aanhangers van andere godsdiensten, naar mensen met een andere huidskleur en naar de bewoners van onze eigen AZC De Boschpoort.

We zien u graag vanavond op de grote Markt!

In het Valkenburgpark in Breda staat het beeld ‘De Vlucht’, dat herinnert aan de zogenoemde ‘Vlucht van Breda’ op 12 mei 1940. Kunstenaar Wouter Osterholt maakte een reproductie van suiker, dat na de onthulling op 22 mei een plaats heeft gevonden in de aula van het Mondiaal Centrum Breda.

DeVluchtValkenburgpark

Foto: http://www.stappen-shoppen.nl/articles/680

Het oorspronkelijke beeldhouwwerk is gemaakt door Hein Koreman. Het beeld dient als oorlogsmonument. Op 12 mei 1940 moesten de inwoners van Breda vluchten, omdat de gevechten met de Duitsers de stad dreigden te bereiken.

Foto: Imara Angulo Vidal

Foto: Imara Angulo Vidal

Aanleiding voor het maken van de reproductie zijn de lokale protesten die de kop op staken tegen het plan om de voormalige koepelgevangenis te veranderen in een asielzoekerscentrum.

De reproductie door Osterholt, op ware grootte, is gemaakt van suiker. Deze is door vrijwilligers van Stichting KOP huis-aan-huis en kopje-voor-kopje verzameld. Op deze manier is ongeveer 100 kg suiker opgehaald en in het beeld verwerkt.

In processie is het beeld na onthulling in het Valkenburgpark naar het asielzoekercentrum Breda gebracht, waar het tijdelijk voor de ingang geplaatst is.

“Ik heb me verbaasd over het gebrek aan compassie en solidariteit bij sommige buurtbewoners en ik vind het van grote kortzichtigheid getuigen dat sommige bewoners zich meer zorgen lijken te maken om de zogenaamde daling van de waarde van hun huis dan het leed van de asielzoekers. Je kunt je afvragen of Breda zich wel een gastvrije stad mag noemen als je kijkt naar de wijze waarop vluchtelingen zijn onthaald in het centrum van de stad. Mijn reproductie van het beeld ‘De Vlucht’ propagandeert de noodzaak voor een verruiming van het begrip solidariteit. Het origineel herinnert ons aan 75 jaar geleden toen de bewoners van Breda plotseling vluchtelingen werden. Als de empathie die ieder jaar op ceremoniale wijze wordt tentoongesteld oprecht is, dan zou het vanzelfsprekend moeten zijn om barmhartig en solidair te zijn met de huidige vluchtelingen.

– kunstenaar Wouter Osterholt, geciteerd in een artikel op de website van Stichting KOP

DeVluchtAulaMCB

Omdat een beeld van suiker natuurlijk uitermate kwetsbaar is, kon het niet buiten blijven staan. Het beeld is daarom later op de avond verplaatst naar het Mondiaal Centrum Breda (MCB), waar het een plaats gekregen heeft in de aula. Het verhaal achter het beeld, zoals in bovenstaande quote verwoord door de kunstenaar, past uitstekend bij de uitgangspunten van het MCB. Ook wil het MCB zich in de toekomst inzetten voor uitgeproduceerde vluchtelingen (zie ‘over ons‘). Het beeld is bij ons daarom uitstekend op zijn plaats.

Van 22 mei t/m 7 juni organiseert KOP op vrijdag- en zondagavond bustours langs de locaties waar de bijzondere resultaten van de deelnemende kunstenaars aan het project BUILDING SITE / BUILDING SIGHT te zien zijn. Start- en eindpunt van de tour is De Toerist (Teteringsedijk 145). Het suikerbeeld van Osterholt, zoals nu tentoongesteld in het MCB, zal ook onderdeel zijn van deze kunstroute. Kaarten voor de bustour zijn te verkrijgen via www.kop.nu.

BUILDING SITE / BUILDING SIGHT | 22 MEI T/M 7 JUNI 2015

  • Data bustours: 22 mei | 29 mei | 31 mei | 5 juni | 7 juni
  • Aanvang: 18.00 uur | Eindtijd: +/- 23.00 uur
  • Startpunt: De Toerist | Teteringsedijk 145
  • Prijs: € 15 (incl. friet en bier/fris)
  • Tickets zijn te bestellen via de website van KOP www.kop.nu