Fonds Franciscus steunt het Mondiaal Centrum ruimhartig.

Onlangs is Fonds Franciscus (een onderdeel van het KANSfonds) tijdens een officiële bijeenkomst in de Pauluskerk in Rotterdam van start gegaan. Fonds Franciscus streeft ernaar om voldoende vangnetten te behouden voor mensen, naar wie nauwelijks nog wordt omgekeken, die in eenzaamheid en armoede leven of bij wie de menselijke waardigheid in het geding is. Het Fonds richt zich in eerste instantie op de ondersteuning en versterking van de inloophuizen in Nederland

Het MCB heeft ook financiële ondersteuning aangevraagd. Pas geleden kregen we het geweldige bericht dat deze ondersteuning voor minimaal 2 jaar is toegekend! Daarmee is een belangrijke basis gelegd voor de voortzetting van opvang en inloop en alle andere activiteiten van het MCB. Het spreekt vanzelf dat we het Fonds daar zeer erkentelijk voor zijn.

Fonds Franciscus zet specifiek in op ondersteuning van de continuïteit van de inloopvoorzieningen, dus niet zozeer op het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, maar op voortgang van bestaande activiteiten in inloophuizen. Samen met de gesubsidieerde organisaties (“de partners”) gaat het Fonds een programma ontwikkelen dat oplossingen moet gaan bieden voor het structureel voortbestaan van inloopvoorzieningen. Ook het MCB zal in dat ontwikkelingsproces een actieve rol in spelen door deelname aan de door het Fonds georganiseerde bijeenkomsten.

Print Friendly, PDF & Email