Democratie

Logo DSag van de DemocratieDit wordt gezien als een van de meest ideale vormen om te besturen / regeren.
Herkomst: “demos” komt van het Griekse volk en “kratein” komt van het Griekse heersen samen volksheerschappij.

Korte uitleg

In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de (minstens theoretische) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat.)
dan heeft ook niemand méér recht dan een ander om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen. Het toepassen van die theorie in de politieke praktijk is vaak niet eenvoudig en kent vele aspecten.

Nederlands Democratisch stelselDe parlementaire democratie oftewel de evenredige vertegenwoordiging in het Parlement, Provinciale Staten en Gemeenteraden, van onze volksvertegenwoordigers, zoals we die in Nederland kennen verdient de voorkeur.

Deelnemers maatjesproject op het binnenhof in Den HaagVoor ons in Nederland is het niet meer dan normaal zoals wij bestuurt worden, en onze democratie is al behoorlijk “gerijpt”. In het zogenaamde “vrije westen” (Noord Amerika en West Europa) onderscheiden we welliswaar verschillende vormen van democratie maar uw rechten als inwoner of als mens zijn gewaarborgd. In veel andere landen gaat het er anders aan toe. Dit kan onwennig zijn voor of een vreemde indruk maken op vluchtelingen “nieuwkomers” die uit een geheel ander soort van landsbestuur komen en mogelijk vanwege dat bestuur gevlucht zijn. Het maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda
was met “nieuwkomers” in het hart van onze democratie.

De kracht van een goed functionerende democratie zit hem in een goede verdeling van de machten binnen een staat. In een staat onderscheiden we de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Door deze te scheiden en onafhankelijk te maken, wordt de democratie geborgd. Voeg daaraan toe de scheiding van kerk en staat dan ontdoe je de staatsmacht ook van geloofsdogma’s en regels en kan de staat zich richten op het welzijn van het volk.

Democratie kan ook verschillend uitgelegd worden, zo noemt Noord-Korea zich ook democratisch. Voor een overzicht van het
democratisch gehalte van alle landen.

Dag van de Democratie Vlag

Print Friendly, PDF & Email