logo Amnesty International

Het Mondiaal Centrum Breda onderschrijft en steunt waar mogelijk de activiteiten van Amnesty International.

Amnesty International strijdt voor mensenrechten overal en voor iedereen.

Ooit begon Amnesty International met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Ons werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

Bekijk de verschillende thema’s en landen waar Amnesty op werkt.

Het Mondiaal Centrum Breda stelt Amnesty International in de gelegenheid om elke laatste vrijdag van de maand, een gedurende de reguliere inloop een schrijfochtend te organiseren.
Tijdens deze schrijfochtend kunt u brieven of kaarten schrijven, gericht aan regeringsleiders, om hen:

  • op te roepen om ten onterecht gevangen genomen personen vrij te laten.
  • erop te wijzen dat de rechten van (politieke) gevangenen dienen te worden gerespecteerd/
  • erop te wijzen dat de rechten van (groepen) mensen dienen te worden gerespecteerd.

Deze schrijfacties hebben effect, met enige regelmaat worden gevangen vrijgelaten.
Uw deelname is daarom gewenst.

Meer over Amnesty International bezoek hun website.
Amnesty International Afdeling Breda.

Print Friendly, PDF & Email