Ondertekening van de Vrede van Breda

Vrede van Breda

U als “nieuwe Nederlander”, zult merken dat er deze zomer in Breda activiteiten plaats vinden. Hier wil ik u graag, heel in het kort vertellen, waaraan we deze activiteiten te danken hebben en dan zal u ook duidelijk worden dat dit alleen de stad Breda dit herdenkt maar dat het belangrijk was voor Nederland.

Dit jaar, 2017, staat in het teken van de beëindiging van de tweede Engels-Nederlandse oorlog nu 350 jaar geleden. Hiertoe werd in Breda, in het jaar 1667, de 31ste juli, het vredesverdrag ondertekend. Bekend geworden als “de vrede van Breda”

De vredesonderhandelingen en later de ondertekening vonden plaats in de Grote zaal van het kasteel van Breda (thans Koninklijke Militaire Academie). De onderhandelingen duurden lang (maanden) en de ondertekening vond uiteindelijk plaats op 31 juli 1667.

Geschiedenis

In het midden van de 17de eeuw lagen grote zeevarende naties regelmatig met elkaar in de clinch en werden plaatsen en versterkingen van de een veroverd door de ander. De “Tweede Engels Nederlandse oorlog” duurde twee jaar en speelde zich voor namelijk op zee af.
Tekening van de slag bij Chatham

Doorslaggevend voor de Engelse capitulatie was de diep landinwaarts uitgevoerde aanval op de daar afgemeerde Engelse oorlogs- en handelsschepen. Deze aanval onder leiding van Michiel de Ruyter werd bekend onder de naam “de tocht naar Chatham” Dit zware verlies voor Engeland maakte dat er voor de Nederlandse republiek gunstige voorwaarden bedongen konden worden.

Belangrijk voor Nederland

Er werd onder andere afgesproken dat het in Amerika gelegen deel bekend onder de naam “Nieuw Amsterdam” (thans New York) officieel aan de Engelsen werd overgedragen. Nederland behield het kort daarvoor veroverde Suriname (gunstig voor grondstoffen en landbouw), Tevens bleven de bovenwindse eilanden Saba, Sint Maarten en St. Eustatius in Nederlands bezit. Zo ook het Molukse eiland Run alsmede forten aan de Afrikaanse westkust, deze forten waren van belang voor de slavenhandel.

Suriname onafhankelijk sinds 1975

SSS-eilanden

Actueel:

De republiek Suriname is thans een zelfstandig land.

De “bovenwindse” eilanden Saba, St.Maarten en St. Eustachius behoren nog steeds tot het Koninkrijk der Nederlanden.

Het Molukse eiland Run en de forten aan de West Afrikaanse kust maken deel uit van Indonesië en de huidige Afrikaanse landen.

Kleurwedstrijd:

Het Stedelijk museum organiseert een kleurwedstrijd
Je kunt de 3 kleurplaten downloaden onder aan dit artikel. Als je de kleurplaat instuurt kun je een prijs winnen.

Stuur je bijdrage op onder vermelding van je:
naam
adres
woonplaats
telefoonnummer
e-mail
leeftijd
naar onderstaand adres:
Breda kleurt
Antwoordnummer 118
4800 WB Breda

Stadswandeling

Deze historische gebeurtenis is een mooie gelegenheid om een stadswandeling door Breda te maken aan de hand van het hieronder opgenomen document “stadswandeling”. In het document wordt stilgestaan bij de functie en geschiedenis van gebouwen in de binnenstad van Breda.

Meer weten?

klik dan op onderstaande hyperlinks voor een digitaal bezoek aan het stadsarchief.

In het archief van het stadsarchief van Breda zijn 13 historische tekeningen te zien die betrekking hebben op de vrede van Breda. Ze zijn te bezichtigen via onderstaande link naar het stadsarchief van Breda.
Prenten uit 1667 periode Vrede van Breda

Verslag in Stadsarchief omtrent de vrede van Breda

Activiteitenkalender

Het gonst de komende periode van activiteiten in de gemeente Breda rondom de Vrede van Breda, onderstaande link toont u de kalender met activiteiten

Print Friendly, PDF & Email