Berichten

Meer dan ooit is het noodzakelijk om aan te tonen dat vluchtelingen uit oorlogsgebieden ook in Nederland en dus ook in Breda welkom zijn! Het Mondiaal Centrum Breda (MCB) nodigt eenieder uit om deel te nemen aan een Vredesmars op zaterdag 26 september vanaf 16.00 uur vanaf het AZC aan de Nassausingel 26 naar het MCB. Al bijna een jaar reeds wonen er 390 vluchtelingen in AZC De Boschpoort, naast de Koepel. Ook zij zijn uitgenodigd om mee te lopen met de Vredesmars. 

Vredesweek 2015

Poster Vredesweek 2015
Om samen in vrede te geloven heb je de ander nodig. Mensen die naast je staan, maar ook mensen die niet tot je omgeving behoren. Dit is voor iedereen niet altijd gemakkelijk. De ander maakt ons soms angstig, de angst voor het vreemde, waardoor spanningen ook in onze eigen stad of wijk kunnen oplopen. De Vredesweek 2015, en daar sluit deze activiteit van het MCB zich bij aan, gaat over deze keuze en heeft dit jaar als thema “Vrede Verbindt.” Trekken we ons onverschillig terug of organiseren we een tegenkracht tegen angst of terreur? Laat merken dat het wat met ons doet en neem initiatieven om gastvrijheid in praktijk te brengen!

Verdere programma

Na aankomst in het MCB gaan we gezamenlijk eten met buurtbewoners en belangstellende Bredanaars. Verdere programmaonderdelen van deze activiteit:

  • Korte toespraak door de directeur van Vluchtelingenwerk Midden-Brabant, Patricia Brunklaus
  • Workshop over Syrië door Evert-Jan van der Grift van vredesorganisatie Pax
  • Onthulling Vredesbeeld van de zwarte Madonna die huilt
  • In de avond zal het koor Bondeko en een aantal zangers en zangeressen vredesliederen zingen
  • Er is een DJ die toepasselijke muziek zal draaien.
  • Voor de kinderen zal er een aparte partytent in de tuin neergezet worden met speciale activiteiten.

Kortom, Breda Barst hier niet, maar zal op die dag Bruisen van activiteiten. Het is van groot belang dat veel mensen aan deze vredesmars deelnemen om te laten merken dat vluchtelingen ook in Nederland welkom zijn.

Meer gedetailleerd programma

Toekomstplannen MCB

Het MCB zal in de toekomst nog meer initiatieven ontwikkelen voor vluchtelingen, zodat ze zich nog meer welkom voelen. We houden ons voor ideeën aanbevolen en zoeken vrijwilligers die met ons meedenken en iets willen doen. Opgave via jkalkar@casema.nl.