Wilbert Willems Nieuwe voorzitter van het Mondiaal Centrum Breda

Jan Hopman legt taak als voorzitter Mondiaal Centrum Breda neer

Ruim 4 jaar geleden startte Jan Hopman met enkele geestverwanten het Mondiaal Centrum Breda.
Onder zijn bezielende voorzitterschap is het MCB uitgegroeid tot een bloeiende vrijwilligersorganisatie, die zich richt op mensen die nergens meer terecht kunnen en tussen wal en schip dreigen te raken. In het bijzonder richt het MCB zich op vluchtelingen die zonder geldige verblijfstatus, vaak in afwachting op een uitspraak in een hernieuwde asielprocedure – de zogenoemde ongedocumenteerden – op straat zijn gezet. In de Bed-Bad-Brood -voorziening van het MCB krijgen zij onderdak en begeleiding.

Nu het MCB haar bestaansrecht heeft bewezen heeft Jan Hopman besloten als voorzitter een stapje opzij te zetten: niet door uit het bestuur te stappen , maar om meer mogelijkheden voor zichzelf te creëren om zijn hulp aan mensen in nood meer gestalte te geven.

MCB Voorzitter W.Willems

Op zaterdag 27 januari draagt hij tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter, Wilbert Willems.

Wilbert Willems is in Breda geen onbekende. Zijn hele loopbaan is sterk gekleurd door politiek en maatschappelijk engagement.
Betrokken bij het werk voor vluchtelingen en maatschappelijke opvang en ook als gemeenteraadslid, lid van Provinciale Staten, lid van de Tweede Kamer, eerst namens de PSP, daarna namens Groen Links en tot slot Wethouder in Breda heeft hij zijn sporen verdiend.

Ook nieuws op de digitale nieuwssite Breda vandaag

Print Friendly, PDF & Email