Beter inzicht in de wereld van de Ongedocumenteerden.

30 Januari was er een druk bezochte informatieavond over de thematiek van de ongedocumenteerden.
Een gezamenlijk initiatief van de vier Bredase organisaties die zich met advies, begeleiding en opvang van ongedocumenteerden bezighouden: Steunpunt Ongedocumenteerden STOB, het Annahuis, Vluchtelingenwerk afdeling Breda en het Mondiaal Centrum Breda waar ook kandidaten van politieke partijen meer dan welkom waren (21 maart Gemeenteraadsverkiezingen!)

Mw. Ederveen LOSVluchtelingenwerk

Stichting Landelijk Ongedocumenteerde Steunpunt

Rian Ederveen, coördinator van het Landelijk Overleg Ongedocumenteerden (LOS),  schetste duidelijk waarom iemand tussen de wal en het schip kan vallen met al die uiteenlopende wetten, regels en instellingen, en waarom de groep niet volledig in beeld is. Tientallen gemeenten hebben verschillende oplossingen bedacht om voor deze groep opvang en begeleiding te organiseren om humanitaire redenen, maar ook uit het oogpunt van volksgezondheid en veiligheid.

Lokale organisaties maken indruk

STOBVertegenwoordigers van de organiserende instellingen vertelden vervolgens de persoonlijke verhalen van vier ongedocumenteerden, die meestal ook met uiteindelijk succes zijn ondersteund. Maar schrijnend waren die verhalen zeker, en dat was te voelen in de zaal. Duidelijk was: het kost erg veel energie en tijd van alle betrokkenen, ongedocumenteerden en vrijwilligers, om tot oplossingen te komen. MCB

De zaal was politiek gevuld

Tenslotte was het woord aan de zaal. Gespreksleider Jac Kriens zocht in het publiek natuurlijk wethouder Patrick van Lunteren. Hij moest erkennen dat de gemeente voor deze groep nog weinig te bieden heeft. Maar hij was zeer onder de indruk van de grote inzet van alle vrijwilligers en instanties. VWOok de vertegenwoordigers van de andere politieke partijen moesten dat beamen.  Er bleek brede overeenstemming te bestaan: de gemeente zou meer kunnen en moeten doen. Zeker nu het kabinet samen met de VNG er nog niet uit is, hoe het in de toekomst geregeld moet worden. Afgesproken werd, dat in de eerstkomende raadsvergadering dit onderwerp geagendeerd zal worden en dat aan het nieuwe college gevraagd zal worden hiervoor nieuw beleid te ontwikkelen.
Met deze toezeggingen gloort er hoop dat er meer gedaan gaat worden om de groep ongedocumenteerden te ondersteunen, hoop op rust, hoop op een oplossingsperspectief.

Wilbert Willlems

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”126″ gal_title=”2018 Ongedocumenteerden”]

[Best_Wordpress_Gallery id=”128″ gal_title=”2018 Ongedocumenteerden MJ”]

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”130″ gal_title=”2018 Ongedocumenteerden PdB”]

Print Friendly, PDF & Email