Ook MCB op zoek naar vrijwilligers op de Vrijwilligersmarkt.

Op dinsdagmiddag 25 september van 16 tot 19 uur vond weer de jaarlijkse vrijwilligersmarkt plaats, in het Chasse-theater. Nu in een wat frissere opzet, zonder kraampjes maar gewoon zelf contacten leggen. Van het MCB waren Cis (Bed, Bad, Brood en Begeleiding) Beppie (Naald en Draad), Tine van Samen Eten en ik als bestuurslid aanwezig. Met veel mensen gesproken, onze folders en activiteitenoverzicht uitgedeeld en mensen uitgenodigd om op een woensdagochtend of vrijdagochtend op de inloop nader kennis te komen maken. We hebben wel de verwachting dat er enkele mensen bij ons iets willen gaan doen, de afspraken kunnen later worden ingevuld. Leuk was ook een hele klas van Avans Hogeschool afd. sociaal-cultureel werk die een dag bij ons willen komen om kennis te maken, op een woensdagmorgen waarschijnlijk. Ze waren erg geïnteresseerd.

’s Avonds hebben Ellen, Tine en ik het aan de markt gekoppelde symposium bijgewoond, voorgezeten door wethouder Mirjam Haagh, waarin werd ingegaan op de maatschappelijke ontwikkelingen en hoe je het beste het grote potentieel aan vrijwilliger energie bij de bevolking voor jouw project kunt interesseren: je vist allemaal in dezelfde vijver! Het belangrijkste dat je je laat zien met zinvolle en leuke activiteiten, daar komen mensen op af en worden al dan niet gegrepen door wat je doet.

Tenslotte: Breda Actief die dit evenement jaarlijks organiseert heet voortaan MooiWerk voor zover het over alles van en voor vrijwilligers betreft. De andere poot blijft Breda Actief maar richt zich in het bijzonder op sport en bewegen. Met de nieuwe organisatie wordt al door ons intensief overleg om te profiteren van elkaars mogelijkheden.

door: Wilbert Willems, voorzitter MCB

Print Friendly, PDF & Email