Donderdag, 4 juli 2019
Aangeboden door RTL Nederland


Enkele honderden kinderen worden naar schatting achtergelaten in het buitenland. Elk jaar worden honderden kinderen door hun ouders achtergelaten in het buitenland. Erg traumatisch, stellen slachtoffers. Met de zomervakantie voor de deur doet een meerderheid van de Tweede Kamer een oproep: maak achterlating strafbaar als het belang van kinderen wordt geschonden.
Juf Kiet Engels geeft les in een vluchtelingenklas op een Brabantse school. Als een van de eersten doorbrak ze het zwijgen rondom ‘achterlating’.

Kinderen verdwenen


Een paar zomers geleden keerden drie kinderen uit haar klas niet terug op haar school. “Via bekenden van de familie hoorde ik dat ze achtergelaten waren in een islamitisch land. Je schrikt vreselijk.”
Juf Kiet vervolgt: “Ze zijn uiteindelijk weer teruggekeerd naar Nederland. Hoe het nu met ze is, kan ik vanwege de privacy niet zeggen. Maar het is erg traumatisch voor ze geweest. Ik wil scholen waarschuwen. Het gebeurt waar je bij staat.”

Traumatisch

Met de zomervakantie voor de deur, ligt achterlating in het buitenland op de loer. Enkele honderden jongeren worden jaarlijks naar landen gestuurd in Noord-Afrika, West-Afrika en het Midden-Oosten.
De kinderen worden onder het mom van vakantie of familiebezoek naar het buitenland gelokt en keren vervolgens niet meer terug.
“Ouders kiezen hier bijvoorbeeld voor omdat ze vinden dat hun kind te verwesterd is. Het kind wordt naar een tante of oma gestuurd om de normen en waarden te leren van het herkomstland van de ouder(s)”, zegt Diny Flierman van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA).
Bij het knooppunt kunnen slachtoffers zich melden en hulp krijgen.

Opvoedproblemen

Een andere reden waarom kinderen in het buitenland worden achtergelaten is als ouders vinden dat hun kind onhandelbaar is of als er opvoedproblemen zijn. “Ouders zien achterlating dan als tijdelijke oplossing voor de problemen thuis.”
In de meeste gevallen zijn ouders er van overtuigd dat ‘achterlating’ het beste is voor hun kind. Zij zien vaak geen andere oplossing. Soms zijn de bedoelingen minder goed; bijvoorbeeld bij uithuwelijking of als er sprake is van genitale verminking.

Maak het strafbaar

In bijna alle gevallen is achterlating erg traumatisch, stellen deskundigen en slachtoffers. Daarom wil een meerderheid van de Kamer achterlating strafbaar maken als het belang van kinderen geschonden wordt.
Nu is achterlating alleen niet strafbaar, maar alleen als er bijvoorbeeld dwang of geweld bij komt kijken. “We moeten hier als overheid tegen handelen”, zegt Kamerlid Kathalijne Buitenweg van GroenLinks. “Kinderen worden achtergelaten op plekken waar ze geen toekomst hebben.”
Minister Sander Dekker heeft al tegen de Kamer gezegd dat hij strafbaar maken te ver vindt gaan. Omdat er al kan worden ingegrepen als er sprake is van dwang of geweld.

Officiële meldingen

Diny Flierman weet niet op strafbaarstelling de beste oplossing is om het aantal slachtoffers omlaag te brengen. “Kinderen zijn vaak heel loyaal naar hun ouders. Als je het strafbaar maakt, durven kinderen die het hebben meegemaakt het vaak niet te melden.”
Volgens de officiële cijfers zijn er vorig jaar 39 meldingen geweest. “Maar het werkelijke aantal achterlatingen ligt veel hoger. Soms durven slachtoffers het niet te melden. Of het kind dat achtergelaten is, kan niet melden omdat het geen telefoon heeft bijvoorbeeld”, zegt Flierman.

Werkelijke cijfers

Het landelijke knooppunt ziet drie risicogroepen: jongeren (zowel jongens als meisjes), jongvolwassenen (vrouwen en mannen) en vrouwen met een partnerafhankelijke verblijfsvergunning met of zonder kinderen.
Op basis van onderzoek wordt het aantal achterlatingen geschat tussen de 180 en 800.

Ging heel erg slecht

De Amsterdammer Abdellah Mehraz werd achtergelaten in Marokko toen hij acht jaar was. Samen met zijn zusje. “Ook al was het voor mij heel traumatisch, mijn vader deed het omdat hij er echt van overtuigd was dat dit goed voor me was”, zegt hij.
“Het ging op een gegeven moment zo slecht met mij dat ik op het verkeerde pad raakte in Marokko. Ik was bijna ontspoord.”

Band weer goed

Inmiddels is Abdellah 45 jaar en woont hij in Amsterdam als pedagoog en ondersteunt hij niet-westerse ¬migrantengezinnen. Met zijn vader is de band weer goed.
“Ik ben heel lang heel boos op hem geweest maar ben er uiteindelijk achtergekomen waarom hij me dit heeft aangedaan. Hij dacht dat dit het beste voor me was. Hij vond het gewoon heel om mij te begrijpen en tot mij te komen. Gelukkig is die band nu weer helemaal goed tussen ons.”

Print Friendly, PDF & Email