30 pesos

– Fototentoonstelling –
Een volksopstand vanwege een sociale crisis in Chili met verregaande gevolgen.

Chileense opstand

In oktober 2019 kwam het Chileense volk in opstand naar aanleiding van een prijsverhoging van de metrokaartjes met 30 pesos. Dit was voor het volk de druppel die de emmer liet overlopen. Sinds het einde van de dictatuur in 1990 en de daaropvolgende tientallen jaren van economische groei, is het er voor het Chileense volk er echter niet beter op geworden. Ongelijkheid zit nog steeds diep geworteld in alle lagen van de samenleving. Het Chileense volk worstelt met hoge prijzen, lage lonen en privatisering in nagenoeg elke sector. Dit heeft velen van hen in armoede gelaten.

Inmiddels is Chili al ruim anderhalf jaar in een constante staat van protest waarbij de overheid met geweld optreedt om het volk te onderdrukken.

Foto door: Jaime Ahumada Espinoza; bewerkt door: Emil Cobussen https://emilcobussen.nl/

Jaime Ahumada Espinoza heeft wortels in Chili en is in Februari 2020 naar de hoofdstad Santiago gereisd om de dagelijkse protesten vast te leggen.

“Het oorspronkelijke idee was om de vele schendingen van mensenrechten vast te leggen, toen ik daar eenmaal aankwam greep de manier hoe de Chilenen protesteerden echter mijn aandacht: Hoe men straatkunst en muziek gebruikt om het ongenoegen over de huidige overheid te uiten. Hoe er een enorm gevoel van samenhorigheid heerst en zelfs een soort van vreugde, omdat de Chilenen eindelijk wakker zijn geschud en voor elkaar opkomen. Het werd mijn doel om dit op beeld te krijgen”.

In de expositie ’30 pesos’ wil Jaime Ahumada Espinoza de bezoeker zich in de straten van Santiago laten wanen en zo een glimp van de dagelijkse protesten te laten opvangen.

Gevolgen:
Als gevolg van de sociale en politieke crisis en de eisen van de oppositie kwamen ze met de politieke partijen overeen om een nieuwe grondwet uit te werken, die de Grondwet van Pinochet zou vervangen. Hiervoor werd er in mei van dit jaar een Grondwet voorbereidende Commissie door het Chileense volk gekozen, die een jaar de tijd heeft om een Carta Magna (Grondwet) op te stellen. Ondanks de crisis van 2019 en de moeilijkheden van de pandemie dringt het Chileense volk erop aan om structurele veranderingen te bereiken via een waarachtige democratisering en streven naar gelijkheid.

Fototentoonstelling

De fototentoonstelling wordt op zaterdag 18 september, het begin van de Vredesweek en de Onafhankelijkheidsdag van Chili om 13:30 uur geopend in het Mondiaal Centrum Breda en is tot en met 25 september iedere ochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur te bezichtigen.

foto’s door: Jaime Ahumada Espinoza
bewerkt door: Emil Cobussen;

website: emilcobussen.nl

instagram: instgram.com/emilcobussenphotography

Print Friendly, PDF & Email