Berichten

Het was feest, Jawel, misschien niet voor de christenen onder ons maar wel voor de Moslims waar dan ook ter wereld. De Ramadan is voorbij en dat betekent, suikerfeest. Het is de blijdschap dat de vastenmaand is volbracht. Iedereen naar eigen kunnen. Dit jaar was de Ramadan van maandagochtend 6 mei tot maandagavond 3 juni. Langer gaat het niet duren. De islamitische kalender heeft maximaal 30 dagen in een maand.
1e paasdag in het Christelijke geloof wordt bepaald door de eerste nieuwe maan na het begin van de lente. Ook binnen de Islam gaat men van de nieuwe maan uit. Het waarnemen met het blote oog van de eerste sikkel van de nieuwe maan, als de schijngestalte nog op zijn smalst is, en vanuit Mekka gezien op één lijn ligt met de ondergaande zon aan de vooravond van Ramadan is het teken om met vasten te beginnen. Er ontstaat regelmatig verwarring over de aanvang. Het zicht op de maan is nu eenmaal anders in Turkije dan bv in Mexico. Zo’n verschil is niet onoverkomelijk. Het kan een dag schelen en ontloopt elkaar dus ook minimaal. De standaard kalender die in Saoedi- Arabië gehanteerd wordt is de “Umm al Qure”.
Met deze kalender als vast gegeven heeft men computerprogramma’s kunnen ontwikkelen om zelfs nu het begin van de Ramadan van 2061 te weten. Hiermee zijn de wichelaars van hun verantwoordelijke taak ontheven. Waarmee zij nog niet verdwenen zijn.

heb gepraat met Achmed en zijn vrouw. Hij heeft gevast, zij niet dit jaar, want zij is zwanger. Vasten is niet goed voor zowel moeder als baby. De Koran geeft duidelijke richtlijnen over wie in welke conditie mag vasten. Zwangere vrouwen en zogende moeders niet. Ook mensen met een ziekte en medicatie en kinderen en ouden van dagen. Dit is dan geen keus maar een bindende uitspraak. Zij gaat dit later wel inhalen. Dat wordt des te moeilijker want dan ben je in jouw omgeving de enige die niet eet. En dan loopt het na deze inhaalvasten voor haar alweer snel naar de volgende Ramadan. Maar, diegenen die om enige reden niet kunnen inhalen, mogen een deel omzetten in een donatie aan een goed doel. Want ook dat is een opdracht in de Ramadan.
Het gaat om:

  • Je onthouden van eten en drinken,
  • Geen ruzie maken
  • Goede daden verrichten
  • Vijf keer het gebed.
  • Delen met hen die het slechter hebben dan jij.

De hele vastentijd is er op gebaseerd, net als dat voor Christenen bedoeld is, tot inkeer te komen. Een stuk zelfbeschouwing en onthechting. En het moge duidelijk zijn dat al deze opdrachten ook buiten de vastenmaand gelden.

Dat is nog wel wat anders dan Vrijdag –visdag en je snoeptrommeltje, maar niet gezegd dat dat minder intens zou zijn. Het gaat er om hoe je je er in opstelt. De drie cabaretiers: Najib Amhali, Ryan Panday en Anuar namen de Ramadan op de korrel in hun Ramadan-conference. Het publiek werd uitgedaagd open te zijn over “eventuele kleine dingetjes eten overdag en dan heb je toch ook wat vocht nodig om de sporen daarvan weg te wissen want je wil niemand in verleiding brengen en al zeker geen ruzie uitlokken” Misschien had de hele avond wel als boodschap; “Til niet te zwaar aan uiterlijkheden, En laten we altijd de humor de ruimte gunnen”.

Nurcan, een jonge moslima, werkt in de levensmiddelen- buurtwinkel van haar familie en vertelt dat ze nog maar pas terug is van een geweldig mooie reis. Zij heeft de “kleine Hadj” gedaan.
Deze is niet verplicht zoals de “Grote Hadj” maar zij vond dat dit zou bijdragen aan haar beleving van de grote Hadj als het zover is. Het suikerfeest is blijkbaar een goede tijd om deze kleine hadj te doen. De grote hangt meer samen met de slachtmaand. Beide worden op dezelfde plek gedaan. Namelijk rond de Mekka. Deze wordt gezien als een voorportaal van de woning van de profeet. Tijdens het hele verblijf daar is er een Imam in het hotel en ook daarbuiten, die op alle vragen antwoord kan geven. Het is dus echt een leerschool deze kleine Hadj. Ze is ook op plekken geweest waar de profeet zich heeft opgehouden, bv de berg ”Hira Nur”. Op de top hiervan zat de profeet regelmatig te mediteren. Deze plek was de enige waar hij ongestoord tot Allah kon komen
Toegerust met veel meer kennis over de Islam en de Koran voelt Nurcan zich meer compleet en overtuigt in haar keuzes.
Zij noemt nog een laatste opdracht aan iedere Moslim gesteld; Op je sterfbed wordt je geacht vóor je verscheiden de naam van Allah en zijn profeet te erkennen.

door: Anneke