Berichten

Eindelijk erkenning voor Bredase Ongedocumenteerden.

Eindelijk is het “probleem” van de ongedocumenteerden in Breda erkend. In het nieuwe coalitieakkoord “Lef en Liefde” staat letterlijk:

“Ongedocumenteerden:
We staan voor een humanitair beleid (binnen de wettelijke mogelijkheden). We kunnen niet wegkijken als mensen in de problemen komen. Niemand hoeft in Breda op straat te slapen.
Daarover gaan we met de Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Breda afspraken maken om van daaruit mensen door te kunnen geleiden naar al bestaande voorzieningen”.

En bij de afspraken staat:
“We maken € 100.000 jaarlijks vrij voor ons beleid ten aanzien van ongedocumenteerden totdat er een rijksbrede afspraak is”.

Het Mondiaal Centrum Breda kan nu, gesteund door gemeentelijk beleid, verder gaan met het bieden van opvang (BedBadBrood&Begeleiding). ……. Een goede zaak!

Het Mondiaal Centrum Breda heeft vandaag een brief gestuurd aan de politieke partijen in Breda om te vragen om steun bij het realiseren van een “Bed, Bad, Brood” voorziening voor die vluchtelingen die niet meer opgevangen worden door de overheid in een AZC of uitgeproduceerd zijn.

Zij verkeren daardoor vaak in grote nood en kunnen soms vooralsnog geen goed besluit nemen hoe zij hun leven verder willen gaan inrichten. Zij hebben extra tijd en tijdelijke opvang nodig om na te denken over hun toekomst.

Breda blijft momenteel achter in vergelijking met vergelijkbare steden in de opvang van mensen die niet meer door het COA opgevangen worden of in de opvang van ongedocumenteerden. In de gemeenteraad is eerder gebleken dat er een meerderheid voor dit plan aanwezig.

Lees de volledige brief aan de politieke partijen in Breda

Meer informatie over wat het MCB beoogt, vind u op de pagina ‘over ons‘. Als u hierover vragen heeft, aarzel dan niet om contact met het MCB op te nemen.