Berichten

Het Bredase Welkomstcomité Asielzoekers heeft besloten voortaan onder de vlag van het Mondiaal Centrum Breda (MCB) te opereren. Het comité werd in 2014 opgericht als tegenreactie op de protesten uit de buurt tegen de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) in de toendertijd leegstaande Koepelgevangenis.

Met MCB heet de vrijwilligers van het Welkomstcomité Asielzoekers van harte welkom. De activiteiten van het comité, en de gedachte waaruit deze georganiseerd worden, passen uitstekend bij de missie van het MCB en zijn complementair aan waar het MCB al aan werkt. Het MCB streeft er onder meer naar om “bed, bad, brood” voor ongedocumenteerden en uitgeprocedudeerde asielzoekers te realiseren in zijn gebouw.

Een van de eerste grote MCB activiteiten rondom vluchtelingen vond plaats op zaterdag 26 september. Het MCB organiseerde in het kader van de Vredesweek 2015 een vredesmars van het AZC naar het MCB, gevolgd door een intercultureel avondprogramma bij het MCB.

Over het Welkomstcomité Asielzoekers

LogoComiteWelkomAsielzoekers
Op 7 juli 2014 kwamen 30 mensen samen, vanuit alle richtingen, om een vorm te bedenken om vluchtelingen / asielzoekers hartelijk welkom te heten in Breda.

De eerste actie van het Welkomstcomité Asielzoekers was de inzameling van paraplu’s, bedoeld als welkomscadeau voor de vluchtelingen die in De Boschpoort (aan de Nassausingel) zouden komen te wonen. Bijna alle ingezamelde paraplu’s zijn inmiddels uitgedeeld, het waren er wel 500. De strekking wordt begrepen: “je mag hier schuilen; je hebt genoeg meegemaakt.”

In het afgelopen jaar heeft het comité ook ontmoetingsfeesten tussen Bredanaars en asielzoekers, en activiteitenmiddagen voor de kinderen uit het AZC georganiseerd. Deze vonden plaats bij Tientjes Breda.

Er worden door het comité verder taallessen verzorgd in het AZC onder de naam Welkomsttaal. Dit initiatief is aangesloten bij Bredataal, maar draagt zelf zorg voor kwalitatief goed onderwijs. Er zijn inmiddels al meer dan 50 cursisten en 25 taalcoaches. Het comité merkte dat er behoefte is aan meer en aan onderwijs op maat. Daarom heeft het een aanvullend programma gestart, gebruik makend van een ruimte in de Michaëlkerk. Het project heeft een stevige opzet, met gekwalificeerde docenten (=vrijwilligers) en meer dan 30 leerlingen! Ook deze taallessen worden georganiseerd in samenspraak met Bredataal.