Project bakfiets met bijbehorende cursus

In contact met de mens

Het Mondiaal Centrum initieert een bakfietsproject. Het idee is om met een bakfiets mensen te bereiken in de Heuvel op het Struikenplein voor de supermarkten door middel van het aanbieden van koffie, thee en soep. Dit is een landelijk project en wij zoeken hier nog vrijwilligers voor. Op deze manier proberen wij mensen te bereiken die behoefte aan een gesprek hebben of een luisterend oor.

Ter voorbereiding hiervan hebben we Titus Schlatmann, buurtpastor in Utrecht bereid gevonden om een training te geven hoe mensen te benaderen, wat het doel is van het project, hoe je de presentietheorie in praktijk brengt en hoe je mensen mogelijkerwijze door kunt verwijzen.
Het is niet de bedoeling dat je de problemen van mensen oplost, maar wel hun de weg wijst hoe ze mogelijkerwijze zelf of met behulp van anderen hun problemen kunnen oplossen.
De training door Titus Schlatmann begint op vrijdag 17 februari om 10.00 uur in het MCB, Roland Holststraat 71 en men kan zich hiervoor opgeven via contactformulier  of zelf mailen naar: secretariaat@mondiaalcentrumbreda.nl voor informatie bij jan Hopman tel. 096-24618155.

Print Friendly, PDF & Email