Programma MCB

Eerste helft 2022

Halfjaarlijksprogramma Mondiaal Centrum Breda.

Na vorig jaar vanwege corona een bescheiden programma gerealiseerd te hebben zijn we blij dat we voor het komend half jaar een mooi programma hebben kunnen voorbereiden waarbij zowel Joden, ongedocumenteerden als een in het nauw gedreven groep aandacht krijgen alsook het thema milieu en slavernij en genocide op de Molukse eilanden.

Op donderdag 17 februari om 19.30 uur wordt dan de documentaire van Bob Entrop “Vallen en opstaan, de geschiedenis van de Joden in Breda” gedraaid

Zowel de cineast alsook de hoofdrolspeler Philip Soesan zullen  aanwezig zijn om mogelijke vragen te beantwoorden.

— Nieuwe datum —

Op donderdag 19 mei om 19.30 uur zal Prof. Dr. Leo Lucassen van het Instituut Geschiedenis van de Universiteit van Leiden een power-pointpresentatie houden  naar aanleiding van zijn onlangs geschreven boek “Migratie als DNA van Amsterdam” waar met name de migratie van Joden in de loop der eeuwen en ongedocumenteerden nu belicht worden.

Onderstaande lezing komt te vervallen vanwege ziekte (corona) van de spreker.

Op dinsdag 29 maart  om 19.30 uur zal dr. Sjaak Koenis van de Universiteit van Maastricht spreken over de opkomst van het populisme en de uitdaging voor de democratie naar aanleiding van zijn boek  “de januskop van de democratie”.

Op donderdag 28 april om 19.30 uur zal de groene pastor en theoloog en bioloog van de Haagse Beemden Frans Verkleij  in samenwerking  met de 24 jarige Aniek Moonen uit Rijen een avond verzorgen over wat wij kunnen doen aan het milieu. Aniek Moonen is voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, de koepelorganisatie die de stem van Nederlandse jongeren (en daarmee meer dan 100.000 stemmen) verenigt in het klimaatdebat. Aniek heeft de klimaattop in Glasgow afgelopen najaar bijgewoond. Zij zal vertellen over de  stand van zaken ten aanzien van het klimaat, wat er gedaan kan en moet worden om de stijging van de temperatuur onder 1,5 graad te houden, en welke politieke hindernissen daartoe overwonnen moeten worden. En natuurlijk zal zij vertellen wat jongeren, die de gevolgen van de klimaatverandering het scherpst  zullen ervaren, doen. Frans Verkleij  zal vooral ingaan op de levensbeschouwelijke kant van de klimaatcrisis. Hoe komt het dat mensen zo onverantwoord omgaan met hun omgeving? Hij zal uiteenzetten dat de visie dat de mens heer en meester is over de natuur en haar grenzeloos kan exploiteren geleid heeft tot de crisis. En die kan alleen opgelost kan worden als wij aan andere houding aannemen. De klimaatcrisis is ook een levensbeschouwelijke crisis.

Op donderdag 9 juni, in de Keti-Koti maand juni zal in samenwerking met de Stichting Herdenking en Afschaffing van de Slavernij Breda, om 19.30 uur dr Karwan Fatah-Black, docent koloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden een inleiding verzorgen met als titel “Hoe kan een beschaafde samenleving slavernij toestaan”.

Tevens wordt verwacht een inleiding over het  bij de Vrede van Breda geruilde Molukse eiland en het mogelijk maken van de genocide van Jan Pieterszoon Coen om nootmuskaat en foelie  in bezit te krijgen voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

Alle activiteiten zijn in het Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71 en zijn gratis.

Het is wel verplicht om u van te voren aan te melden via gastvrouw@mondiaalcentrumbreda.nl

Daarnaast zijn we nog aan het broeden over hoe het MCB nieuwe mensen en doelgroepen kan bereiken Zie daarvoor steeds de website www.mondiaalcentrumbreda.nl

Download Flyer

Print Friendly, PDF & Email