-Lijsttrekkersdebat- toekomst van het Mondiaal Centrum Breda

9 maart 2022 aanvang 20:00 uur

Lijsttrekkersdebat 9 maart om 20 uur in het MCB

Onderstaande uitnodiging is vandaag gestuurd naar alle politieke partijen en treft u hier bij ter kennisneming aan.

Aan de lijsttrekkers van partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Breda,

Zoals u wellicht weet heeft het Mondiaal Centrum Breda de afgelopen bestuursperiode zorggedragen voor de noodopvang van ongedocumenteerde asielzoekers. Onder meer via de wethouder is de gemeenteraad regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang. De afspraken over de financiering lopen tot en met 2022 omdat de verwachting was dat er tegen die tijd wel een landelijke regeling zou zijn die lokale financiering overbodig maakt. Dat lijkt echter hoogst onzeker, het nieuwe net aangetreden kabinet zal eerst de lopende experimenten met de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) moeten evalueren voordat er, in overleg met de VNG en de huidige noodopvangvoorzieningen, nieuw beleid aan het Parlement kan worden voorgesteld. We willen daarom graag in gesprek met de politieke partijen die straks in de gemeenteraad vertegenwoordigd zullen zijn om te bezien op welke wijze de financiering van de noodopvang ook na 1/1/2023 gewaarborgd kan worden. En kunnen we u bijpraten over de verwachtingen rond de LVV’s zoals dat in het regeerakkoord is vastgelegd.

Graag horen wij wie van u aanwezig kan zijn op deze bijeenkomst waarna wij u nader van informatie zullen voorzien. U kunt dat melden door te antwoorden op deze mail of te bellen met de ondergetekende. De bijeenkomst vindt plaats in de aula van het MCB, Roland Holsstraat 71 en we houden rekening met de Corona-maatregelen.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het Mondiaal Centrum Breda,

Wilbert Willems, voorzitter
tel 06 51381780

Nadere informatie volgt.

Wilt u deze informatie ook in eigen kring verspreiden.

Print Friendly, PDF & Email