logo nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 27 januari van 15:00 tot 17:00 uur, organiseert het Mondiaal Centrum Breda haar Nieuwjaars bijeenkomst voor haar vrijwilligers, maatjes, begunstigers en vrienden.

Tijdens deze bijeenkomst zullen we het glas heffen op een voor ieder voorspoedig en gezond 2018. Uiteraard zijn ook de partners van onze vrijwilligers van harte welkom.

overdracht voorzitterschap

Tijdens deze bijeenkomst zal de huidige voorzitter Jan Hopman het voorzitterschap officieel overdragen aan Wilbert Willems.

De coördinatoren van de diverse projectgroepen zullen middels een korte presentatie de diverse onderdelen van het MCB toelichten.

Tot ziens!

Mondiaal Centrum Breda
Roland Holststraat 71
4819 HP Breda

Print Friendly, PDF & Email