MCB genomineerd voor ambassadeur

Ambassadeur van verdraagzaamheid

één land één samenleving

We zijn vereerd met deze nominatie. Vanaf halverwege september kan er gestemd worden voor de Ambassadeur van de Verdraagzaamheid via een link op onze website:

http://eenlandeensamenleving.nl/.

één land één samenleving maakt zich sterk voor een Nederland dat kracht put uit het samenleven van mensen met diverse culturele en etnische achtergronden. Samen leven vraagt ruimte en begrip voor elkaars achtergrond en waardering voor een ieders toegevoegde waarde. De basis ligt in gelijkwaardigheid en wederzijds respect.

De laatste tijd staan die beginselen onder druk. Tolerantie wordt gezien als zwakte, diversiteit als gevaar. Eén land één samenleving wil weerstand bieden tegen die druk. Als boven-politieke beweging laten we zien hoe samenleven in eenheid en verscheidenheid mooi kan zijn. Het doel is mensen daadwerkelijk met elkaar te verbinden.

eenlandeensamenleving
Print Friendly, PDF & Email