Het Mondiaal Centrum Breda steunt en beveelt aan de Kristallnacht herdenking van 9 november aanstaande.
Het thema van de Kristallnacht herdenking dit jaar is “uitsluiting”. Hoe toepasselijk in deze tijd!
Aanbevolen wordt de lezing van Vaderlandse filosofe prof. dr. Marli Huijer, zei zal spreken over of je het als nieuwkomer wel goed kunt doen, zonder uitgesloten te worden.
Bekijk een filmpje van de kristalnacht herdenking 2016 .

Voor meer informatie en het programma zie onderstaand persbericht.

Thema Kristallnachtherdenking Uitsluiting met bezoek aan drie godshuizen.

 

Filosofe Marli Huijer en burgemeester Depla spreken tijdens Kristallnachtherdenking.

Op woensdag 9 november vindt er in Breda maar ook in Amsterdam de jaarlijkse Kristallnachtherdenking plaats.
Dit jaar is het thema uitsluiting en zeker in deze tijd, waar groeperingen elkaar uitsluiten is het nodig dat we ons bezinnen op het thema uitsluiting.
Op 9 november 1938 was het de eerste keer dat het fascistisch geweld van Hitler zich in het openbaar keerde tegen de Joden in Berlijn en in op veel plaatsen in Duitsland.
De Stichting Kristallnacht Breda herdenkt dit in de eerste plaats vanwege het gruwelijk lot van de Joden op die dag en wat er nog allemaal nog zou volgen voor de Joden.
Dit jaar heeft de organisatie de Denker des Vaderlands en filosofe Prof. dr. Marli Huijer van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam bereid gevonden de hoofspreekster te zijn in de kathedraal.
Zij zal ingaan op het thema nieuwkomers, die uit een andere cultuur komen en de vraag beantwoorden: Kun je het als nieuwkomer in een bestaande cultuur ooit goed doen?
Pas je je teveel aan, dan wordt je uitgestoten door door de eigen groep. Maar doe je het te weinig, dan word je een paria.
Aan de hand van het door filosofe Hannah Arendt onderzochte begrip ‘de bewuste paria’ gaat Marli Huijer in haar lezing in op de zichtbare en onzichtbare uitsluitingen,
waar nieuwkomers mee te maken hebben.

Voor verdere informatie zie www.marlihuijer.nl
In de kathedraal zal vanaf 19.00 uur het Koor “tegen de Wind Mee” zingen en zullen Lisette Ntukabumne en een leerling van het Cingelcollege,
die de gedichtenwedstrijd gewonnen heeft, deze voordragen.
Terwijl de klokken luiden zowel van de kathedraal als van de Grote Kerk trekt men vervolgens in een stoet naar de Joodse synagoge aan de Schoolstraat,
waar men aan de deur ontvangen wordt door dhr. Philip Soesan van de Joods-orthodoxe gemeente.
In het Valkenbergpark zal het NHTV-theater nabij het artikel 1 monument een korte sketch over uitsluiting opvoeren.
Vervolgens wordt er voor de laatste keer vanwege de verhuizing van de Turkse moskee aan de Bouwerijstraat deze moskee bezocht en
wordt er zowel door burgemeester Paul Depla gesproken en zal de iman spreken over uitsluiting vanuit de Koran.

Tenslotte zal er nog genoten kunnen worden van het Trio Kholem in het Hijgend Hert.
De herdenking van de Kristallnacht begint echter al om 13.00 uur in Chassez-cimema met een voorstellling van de film Oost-West Thuis Best van Bas Koedood
voor de leerlingen van het Cingelcollege over radicaliserende jongeren in West-Brabant.
Om 15.00 uur is er de film Heritiers in datzelfde cinema gratis te zien over gebeurtenissen in een Frans lyceum naar aanleiding van een opstelwedstrijd over kinderen en jongeren,
die slachtoffer werden van de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog.
Aansluitend aan de film is er om 17.00 uur een herdenkingsplechtigheid door de Joodse gemeente West-Brabant bij het gedenkteken aan de Wilhelminasingel-watertoren met
toespraken van dhr. Philip Soesan, burgemeester Depla en een gedicht van Pien Storm van Leeuwen.
Hierbij zal ook de dit jaar overleden Louis Peeters herdacht worden, die zich op bewonderenswaardige wijze ingezet heeft voor de totstandkoming van het monument.
Méér informatie over het gehele programma kunt u vinden op de website van Stichting Kristallnachtherdening Breda

Kristallnacht herdenking 2015

kristalnacht-tocht-2

kristalnacht-tocht-3

kristalnacht-tocht-4

kristalnacht-tocht-5

kristalnacht-tocht

 

 

 

kristalnacht-bezinning

 

 

kristalnacht-kerkkoor

kristalnacht-koor-kerk

kristalnacht-muziek

Print Friendly, PDF & Email