Iftar in Mondiaal Centrum ter gelegenheid van ramadan.

Iftar, maaltij dna een dag vastenOp zaterdag 26 mei om 21.30 uur organiseert het Mondiaal Centrum Breda aan de Roland Holststraat 71, samen met de Stichting Prisma, die vooral bestaat uit mensen met een Nederlands-Turkse achtergrond en de Stichting Saz-Koerden in het kader van de Ramadan de Iftar (verbreking van het vasten tijdens de ramadan bij zonsondergang). De Ramadan geldt als een periode van inkeer en bezinning en er wordt dit jaar tussen zonsopgang en zonsondergang gevast van 16 mei t/m 14 juni. De Ramadan wordt besloten met het Suikerfeest.

Islamitisch avondgebedDe Iftar is het verbreken van het vasten na zonsondergang met gebed, dadels en bijv. een glas melk. Het avondgebed maghrib wordt gebeden en er wordt een uitgebreide maaltijd geserveerd. De meeste moslimfamilies komen dan samen om gezellig samen te zijn.

Juist in een tijd dat er spanningen zijn tussen bevolkingsgroepen en er nog veel vooroordelen bestaan, is het van belang om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. In de praktijk blijken er dan meer overeenkomsten dan verschillen tussen mensen te bestaan. Iedereen heeft dezelfde of vergelijkbare zorgen over opvoeding, relaties, financiën of zingevingsvraagstukken.

5 pilaren van de IslamBovendien zijn het wedijveren in goede daden (zakat de zorg voor de armen) (Islam) of liefde tot de medemens en de zorg voor de armen vergelijkbare waarden (Christenen en Humanisten).
Het doel van de avond is om mensen met verschillende religies en culturen bij elkaar te brengen.

Opgave i.v.m. beschikbare ruimte

In verband met de beschikbare ruimte vragen we iedereen om zich op te geven bij tinevanderzande@gmail.com of via tel. 06-18644273. Er is nog beperkte ruimte.
Informatie kan men verkrijgen via de website www.mondiaalcentrumbreda.nl of tel. 06-24618155

Print Friendly, PDF & Email