Herdenking en viering afschaffing slavernij

Breda, 3 juli 2021

Geschiedenis

Nederland kent een rijke, mooie en wetenswaardige geschiedenis. Een geschiedenis waar veel over geschreven is en dikwijls over gesproken wordt. Te denken valt aan de geschriften over de Tweede Wereldoorlog en de Gouden Eeuw. Scherp kijkend naar de documentatie van de Nederlandse geschiedenis, valt niet te ontkennen dat niet alle facetten van de Nederlandse geschiedenis even goed belicht zijn. Wij doelen hier uiteraard op het Nederlandse slavernijverleden. Dit deel van de Nederlandse geschiedenis duurde maar liefst drie eeuwen (lees: 300 jaar). De op dit punt tekortschietende documentatie heeft als gevolg gehad dat de gemiddelde burger geen kennis heeft van de slavernij, dan wel een incompleet, vertekend of onjuist beeld heeft van deze kant van de geschiedenis. Ondertussen zien we vandaag de dag nog een doorwerking van het slavernijverleden in de Nederlandse samenleving. Daarnaast komt steeds meer naar voren dat het trauma als gevolg van deze geschiedenis thans nog onverwerkt is. Dit alles levert spanningen en onbegrip op binnen de Nederlandse maatschappij op.

Educatie

De Stichting Herdenking  en Viering Afschaffing Slavernij beoogt in deze leemten te voorzien. Met de oprichting van dit Initiatief wordt aldus gepoogd om binnen de Bredase gemeenschap meer kennis over dit onderwerp te vergaren en te verspreiden en daarmee meer bewustwording te creëren. Daartoe zal onder meer een samenwerking worden aangegaan met verschillende basisscholen in Breda zodat dit deel van de geschiedenis onderdeel wordt van het onderwijscurriculum.

Herdenking

Dit jaar wordt ook weer de jaarlijkse herdenking van de viering en afschaffing van de slavernij georganiseerd en wel op zaterdag 3 juli om 14.00 uur. Het thema is “Bruggen slaan in een verdeelde samenleving”  Over dit thema zal de theoloog/pastoraal werker Godian Ejiogu een bijdrage leveren.

Hij komt uit Nigeria en woont nu al lange tijd in Amsterdam. Hij heeft een eigen instelling Peace  Servant  en zet zich in voor een samenleving met gelijke  kansen voor iedereen Hij vindt het gesprek aangaan over racisme en discriminatie belangrijk.

Daarnaast zal wethouder Marianne de Bie ingaan op het thema en ook op de relatie tussen slavernij en Breda. De Vrede van Breda was immers het begin van de slavernij in Suriname.

Om 19.00 uur zal er een Mis opgedragen worden door pastor Marian Supardi (SVD) in de Franciscuskerk, waarbij pastor Godian Ejiogu de overweging zal verzorgen. Hiervoor moet men zich bij de Augustinusparochie aanmelden.

Op het moment van het schrijven van dit artikel is nog niet duidelijk waar het evenement gehouden zal worden. Als het buiten kan zal het bij de Vredesduif op het Groenendijkplein plaatsvinden, binnen in een van de Bredase kerken.

Meer informatie via info@hasbreda.org of tel 06-24618155

Print Friendly, PDF & Email