BBB&B in het MCB

Jaarverslag 2020 BBB&B

Jaarverslag BBB&B 2020

De noodopvang in het MCB wordt begeleid door de commissie Bed, Bad, Brood en Begeleiding (BBB&B). Die bestaat uit 9 personen, allemaal vrijwilligers op de coördinator na.
Ongedocumenteerden uit de regio West Brabant en Zeeland kunnen vragen om een (tijdelijke) plek in ons centrum. Dit zijn mensen die afkomstig zijn uit een niet EU-land en die in Nederland verblijven zonder geldige verblijfsvergunning. Het zijn veelal uitgeprocedeerde asielzoekers die, hoewel de term anders doet vermoeden, vaak nog wel degelijk een juridisch perspectief hebben.

Het MCB is opgericht om deze mensen zonder papieren, zgn. ongedocumenteerden, een onderdak te bieden, en hen te begeleiden naar het nemen van een eigen verantwoordelijke beslissing. Daarvoor is rust nodig, en steun zoals een heel bescheiden leefgeld.

In 2017 besloot de gemeente Breda 2017 haar verantwoordelijkheid te nemen om voor vreemdelingen met een achtergrond als asielzoeker mee te werken aan opvang en daarvoor geld ter beschikking te stellen. Er werd een werkgroep gevormd (de zgn.. Toetsingscommissie), met zes partijen: de Dienst Terugkeer en Vertrek, Vluchtelingenwerk, de Vreemdelingenpolitie, de Stichting Maatschappelijke opvang en het MCB als adviseur, alles onder voorzitterschap van de Gemeente. Deze groep ging van start in 2019.

In het jaar 2020 waren er zowel aan het begin als aan het einde van het jaar 12 bewoners.
Tussentijds vertrokken 11 bewoners, waarvan 3 bewoners met onbekende bestemming (MOB), 3 bewoners kregen een verblijfsvergunning, 3 bewoners vertrokken om een hernieuwde aanvraag in te dienen (HASA, naar Ter Apel), 1 bewoner kwam uit een AZC en ging weer terug naar dat AZC, 1 bewoner ging vrijwillig terug naar zijn land van herkomst.

Bovenstaande opsomming van de tussentijdse bewegingen laat zien dat uitgeprocedeerd zijn niet hetzelfde is als een uitzichtloos bestaan hebben. Maar het kost wel moeite, doorzettingsvermogen en optimisme om tot een weloverwogen beslissing te komen. Daar werken we met ons allen hard aan. En we gaan er uiteraard mee door.

Print Friendly, PDF & Email