Op 3 augustus 2017 was het “examendag” voor de 7 cursusten die de computeropleiding van het Mondiaal Centrum Breda gevolgd hadden.

Helaas kwamen er maar 3 op hun examendag naar het Mondiaal Centrum om hun “proeve van bekwaamheid” af te leggen.
Zij zijn geslaagd.
Na de nodige felicitaties verlieten zij trots met hun oorkonde en opgedane kennis het Mondiaal Centrum.

Computercursus MCB
Begin februari start er weer een cursus Windows 10 (waarschijnlijk op de
woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur).
Mensen die dit lezen kunnen zich nog opgeven bij het Mondiaal Centrum Breda.

Er worden twee verschillende cursussen georganiseerd, te weten:
○ een voor Nederlandstaligen en
○ een voor anderstaligen.
De cursussen zijn speciaal bedoeld voor mensen die geen of weinig ervaring met een computer hebben. De instructeurs hebben daar dan ook alle begrip voor.
Het overkoepelende onderwerp is wat u met Windows 10 kunt doen.
Zo komen tijdens de cursus navolgende onderwerpen aan de orde:
○ pictogrammen en nieuwe programmaonderdelen.
○ Hoe open ik programma’s en wat kan ik daarmee doen?
○ De muis: linker en rechtermuisknop, scrollen;
○ Opslaan van gegevens, maken van mappen en het terugvinden van gegevens;
○ Omgaan met vensters: sluiten, verkleinen, naast elkaar slepen;
○ Kennismaken met de tekstverwerker WordPad en het Grafische programma’s Paint;
○ Het schrijven van een e-mail en deze doorsturen naar een contactpersoon;
○ Internetten;
○ Zoeken op internet met behulp van Google;
○ Werken met foto’s.
De cursus kan enkel doorgang vinden bij voldoende belangstelling, tijdig aanmelden is daarom belangrijk. U kunt hiervoor het juiste aanmeldformulier gebruiken en deze inleveren bij het Mondiaal Centrum Breda gelegen aan de Roland Holststraat 71 te 4819 HD Breda, alwaar ook de cursussen zullen worden gegeven.
Na opgave krijgt u op het opgegeven adres vanzelf bericht over de aanvang van de computercursus.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten want die zijn minimaal, te weten:
Voor mensen met een Bredapas is de cursus GRATIS
Mensen die geen Bredapas bezitten € 5,00 per lesmiddag.
Graag tot ziens.

Digitaal aanmelding voor de computercursus

Geslaagden proficiat

Onlangs hebben 5 cursisten de cursus “Windows 10” met succes afgesloten.
Na het afgelegen van een door hen als moeilijk ervaren proefwerk (ze vonden het echt moeilijk,
vooral doordat hun Nederlands nog niet voldoende was) hebben ze toch van de docent een “bewijs van bekwaamheid” gekregen.
Het gaat om de volgende mensen:

  • Mahmoud Jalbout
  • Nisreen Alsalem
  • Mohammad Alanizan
  • Sileh Ibrahim
  • Ali Jabara
Geslaagden computercursus

Geslaagden Proficiat

Begin februari start er weer een cursus Windows 10 (waarschijnlijk op de
woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur).
Mensen die dit lezen kunnen zich nog opgeven bij het Mondiaal Centrum Breda.

Computercursus MCB

Er worden twee verschillende cursussen georganiseerd, te weten:
○ een voor Nederlandstaligen en
○ een voor anderstaligen.

De cursussen zijn speciaal bedoeld voor mensen die geen of weinig ervaring met een computer hebben. De instructeurs hebben daar dan ook alle begrip voor.

Het overkoepelende onderwerp is wat u met Windows 10 kunt doen.
Zo komen tijdens de cursus navolgende onderwerpen aan de orde:
○ pictogrammen en nieuwe programmaonderdelen.
○ Hoe open ik programma’s en wat kan ik daarmee doen?
○ De muis: linker en rechtermuisknop, scrollen;
○ Opslaan van gegevens, maken van mappen en het terugvinden van gegevens;
○ Omgaan met vensters: sluiten, verkleinen, naast elkaar slepen;
○ Kennismaken met de tekstverwerker WordPad en het Grafische programma’s Paint;
○ Het schrijven van een e-mail en deze doorsturen naar een contactpersoon;
○ Internetten;
○ Zoeken op internet met behulp van Google;
○ Werken met foto’s.

De cursus kan enkel doorgang vinden bij voldoende belangstelling, tijdig aanmelden is daarom belangrijk. Uw opgave dient voor 1 oktober 2016 bij het Mondiaal Centrum Breda binnen te zijn. U kunt hiervoor het juiste aanmeldformulier gebruiken en deze inleveren bij het Mondiaal Centrum Breda gelegen aan de Roland Holststraat 71 te 4819 HD Breda, alwaar ook de cursussen zullen worden gegeven.
Na opgave krijgt u op het opgegeven adres vanzelf bericht over de aanvang van de computercursus.

Voor de kosten hoeft u het niet te laten want die zijn minimaal, te weten:
Voor mensen met een Bredapas is de cursus GRATIS
Mensen die geen Bredapas bezitten € 5,00 per lesmiddag.

Graag tot ziens.

Inschrijfformulier computercursus ‘anderstaligen’

Inschrijfformulier computercursus Nederlandstaligen