Activiteiten KETI KOTI maand

Keti-Koti-maand met lezingen over slavernij en de genocide op het Molukse eiland Run door Jan Pieterszoon Coen.

Het Mondiaal Centrum Breda organiseert in de keti-Kotimaand juni een tweetal lezingen over het thema slavernij.

Op donderdag 9 juni om 19.30 uur zal dr. Karwan Fatah Black, docent koloniale geschiedenis Universiteit van Leiden in het Mondiaal Centrum Breda een lezing geven naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek ‘Slavernij en beschaving, geschiedenis van een paradox’’ waar hij ingaat op de vraag  waarom Nederland een probleem heeft als het gaat om het thema slavernij en veel mensen het liever willen vermijden.

Op woensdag 22 juni om 19.30 uur zal drs. Wim Manuhutu van de Vrije Universiteit Amsterdam een lezing geven met als titel ‘Toma Terus’ dat het motto is dat eeuwenlang door de Molukse voorouders is gebezigd. Het betekent ‘voortgaan of vooruitgaan en niet opgeven.

De lezing zal ook gaan over de verovering van het eiland Run op de Molukken, waarbij Jan Pieterszoon Coen genocide op de lokale bevolking om toegang tot de nootmuskaat te hebben Dit eiland kreeg de Republiek  in bezit bijde Vrede van breda door het evenals Suriname te ruilen met de Engelsen.

Deze geschiedenis is zeker bekend bij de Molukse inwoners van Breda, maar nog niet bij andere bevolkingsgroepen.

PERSBERICHT

De toegang is gratis, maar het verdient aanbeveling zich aan te melden bij gastvrouw@mondiaalcentrumbreda.nl

Deze activiteiten dienen als opmaat naar de Officiële Herdenking van de afschaffing van de Slavernij op 30 juni vanaf 19.00 uur inde Antoniuskathedraal, waar o.a. Noraly Beyer, ex-omroepster zal spreken en de Viering van de Keri-Kotidag op 1 juli op het Groendendijkplein bij de Vredesduif. Nadere berichten hierover volgen.

Print Friendly, PDF & Email