Salomonsoordeel

Woensdag 3 november

19.30 UUR in KINLYZAAL CHASSÉ

Nog maar enkele kaarten beschikbaar

Kaarten 25 euro
Verkrijgbaar: woensdag en vrijdag van 10 – 12 uur of na telefonische afspraak 06 24 61 81 55
bij het
Mondiaal Centrum Breda | Roland Holststraat 71 Breda

Het Mondiaal Centrum Breda organiseert in samenwerking met het Chassé theater een theaterstuk gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Inhoud:

Wanneer de asielaanvraag van Hassan, een goede vriend van Ilay uit Gaza, wordt
afgewezen door de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND), besluit Ilay onderzoeken te doen naar de asielprocedure en te zoeken naar de logica erachter.
Na zeven maanden werken bij de IND en twee maanden bij de Rechtbank
Amsterdam leert hij de Nederlandse asielprocedure te begrijpen en waarderen.

En toch vindt hij, tussen alle kennis die hij opdoet om het systeem te doorgronden, niet altijd de antwoorden. Net zoals de baby in de mythe van het Salomonsoordeel, dreigt Ilay verscheurd te worden: als een goede vriend van Hassan weet
hij dat het leven van zijn vriend in gevaar zal zijn in Gaza. Als een opgeleide hoor- en beslismedewerker realiseert hij zich dat hij Hassan’s asielrelaas ongeloofwaardig zou hebben verklaard en ook zou hebben afgewezen.

De drive om de asielprocedure volledig te doorgronden voerde Ilay langs het asielzoekerscentrum, de IND én de Rechtbank Amsterdam waar hij als griffier in opleiding de beroepsfase van afgewezen asielzoekers bijzat.

Daarna bezocht hij burgers, uitgeprocedeerde asielzoekers, experts en politici in hun huiskamers om zijn verhaal te vertellen en hen uit te nodigen om samen na te denken.

Als voorbereiding op dit theaterstuk wordt aanbevolen on de onderstaande film van de maker van het theaterstuk Ilay te bekijken met gewenste verdieping / basiskennis.

Voorbereidende film m.b.t. dit theaterstuk

Print Friendly, PDF & Email