Berichten

Druk bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst Mondiaal Centrum Breda.

Op 27 januari jl. hield het MCB de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst voor zijn vrijwilligers en hun partners, zijn vrienden en relaties. Tijdens deze druk bezochte middag werden de vrijwilligers, “het lopend kapitaal van het MCB” in het zonnetje gezet en bedankt voor hun geweldige inzet voor mensen (vooral van buitenlandse afkomst) die het moeilijk hebben, omdat ze vaak tussen de wal en het schip vallen. De coördinatoren presenteerden het brede palet aan activiteiten, waar zij met hun vrijwilligersteam vorm en inhoud aan geven.

Vervolgens werd stilgestaan bij een belangrijke verandering in het MCB.

Jan Hopman, een van de grondleggers en eerste voorzitter van het MCB droeg de voorzittershamer over aan Wilbert Willems.

Jan wil na de turbulente en energievretende start jaren een stapje opzij zetten en zich meer gaan verdiepen in hoe hulp in de meest brede zin van het woord vanuit compassie en presentietheorie anders vorm kan krijgen. Jan blijft lid van het Bestuur van MCB.

Wilbert Willems is in het Bredase geen onbekende. Zijn betrokkenheid bij het werk voor vluchtelingen en maatschappelijke opvang hebben zijn politieke loopbaan (raadslid Tilburg, Provinciale Statenlid, lid Tweede Kamer voor PSP en GroenLinks, wethouder in Breda) gekleurd.

Zijn missie: Zolang er mensen in Nederland zijn die zonder geldige papieren op straat worden gezet is een voorziening als Bed Bad Brood noodzakelijk en moet de huidige voorziening in het MCB blijven bestaan. Een heel belangrijke voorwaarde daartoe is dat er een gezonde sterke financiële basis ligt voor het MCB.

Onderstaand foto’s van de receptie en de overdracht van het voorzitterschap van het MCB.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”123″ gal_title=”MCB Nieuwjaars Receptie 2018″]

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”124″ gal_title=”Inauguratie MCB Voorzitter Willems”]