Berichten

OPENING

Op vrijdag 19 okt. 2018 Rond de klok van 17.00 uur stroomt het publiek binnen in het mondiaal centrum. De belangstelling betreft de opening van een foto-expositie.

De Bredaase fotograaf Piet den Blanken heeft hier van 19 oktober tot 20 november 2018 zijn fotoreportage geplaatst. Het betreft het dorp Santa Lucia Cotzumalguapa, gelegen aan de zuidkust van Guatemala.

Opening tentoonstelling Santa Lucia

Een dorp van plantage- arbeiders in de suikerriet. In de jaren 80 tot 83 van de vorige eeuw hebben honderden hun nek uitgestoken om in een georganiseerde vorm uiting te geven aan hun misnoegen over de slechte arbeids-en-leefomstandigheden. Dat kwam hen duur te staan. De overheid schakelde de doodseskaders in om deze mensen op te pakken. Sindsdien is er niets meer van hen vernomen. De achterblijvers hebben dit leed in stilzwijgen met zich meegezeuld. Uit pure angst hebben zij nooit gesproken.

Nooit is er iemand ter verantwoording geroepen voor dit drama. Tot op heden. Theoloog en ontwikkelingswerker Mario Coolen, langere tijd werkzaam in het dorp Santa Lucia C. heeft Piet den Blanken uitgenodigd een reportage te maken. Deze foto’s zijn nu te zien in het Mondiaal Centrum Breda, samen met een aantal verhalen van achtergebleven familieleden van de
vermisten vormen de basis van de aanklacht tegen de Guatemalteekse staat. Vorig jaar is deze klacht ingediend bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de mensenrechten. Deze zetelt in Washington, Guatemala heeft ook een zetel in deze commissie. Op 1 oktober j.l. is de behandeling hiervan geagendeerd.Opening tentoonstelling Santa Lucia

De familieleden hopen alsnog via een internationaal juridisch proces de ware feiten boven tafel te krijgen en te weten te komen waar de stoffelijke resten van hun vermiste mannen, zonen en vaders zijn. Dit drama kan niet gekeerd maar moet op een rechtvaardige manier kunnen worden afgesloten voor de immer rouwende families. Daarnaast verlangen zij genoegdoening voor de schade die geleden is als gevolg van dit drama, ook eisen zij het mensenrecht van organisatie van arbeiders en toezicht op de naleving hiervan.

Deze hulpkreet is om niet weer in vergetelheid te verzinken. Zo’n proces is kostbaar, een respectvol leven is onbetaalbaar.
Gunt u de mensen in Santa Lucia C een eerlijk proces help ze dan door bij te dragen in de proceskosten, maak uw gift over op:
BANKREKENING NL64RABO0101738420 t.n.v. Stichting Nuenen-Guatemala
Ovv Proces Santa Lucia (ANBI-keurmerk)

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de internationale rechtszaak? U, kunt dan terecht op;
www.nuenen-guatemala.nl
Vanaf a.s vrijdag 26 okt. Publiceren zij over deze zaak.

Deze fototentoonstelling: “Guatemala terug in beeld” en het proces voor gerechtigheid worden mede mogelijk gemaakt door: