Lezing: Vrede van Breda, een Ramp

Voor Suriname en het molukse eiland Run

Vrede van Breda:

De Vrede van Breda gesloten op 31 juli 1667 in de Grote Zaal van het Kasteel van Breda was weliswaar het einde van de Tweede Engels-Nederlandse oorlog, maar was ook het begin van de slavernij onder Nederlandse verantwoordelijkheid in Suriname en het begin van de genocide op het eiland Run dat tot de Banda-eilanden in de Molukken behoort.

Het “thema van de maand van de geschiedenis” die voor de 19de keer door het Open Luchtmuseum georganiseerd wordt is Wat een ramp.

De Stichting Herdenking en Viering afschaffing Slavernij Breda en het Mondiaal Centrum Breda hebben bij deze gelegenheid samen met het Stedelijk Archief en Stedelijk museum een symposium georganiseerd over deze duistere geschiedenis van de Vrede van Breda, die niet zo bekend nog is.

De schrijver Willem Oosterbeek heeft over het eiland Run, maar met name over de geschiedenis van de nootmuskaat een boek geschreven. Het kleine nootje was destijds zijn gewicht in goud waard en de verschillende Europese naties haastten zich om een handelsmonopolie te verkrijgen op deze specerij.

De strijd onder aanvoerderschap van Jan Pieterszoon Coen die losbarstte werd uiteindelijk gewonnen door de VOC en bij de Vrede van Breda in het voordeel van Nederland, dat destijds nog uit Republieken bestond, bekrachtigd vanwege de ruil met Engeland.

Op het symposium komt de vraag aan de orde Wat had Nieuw-Amsterdam, later omgedoopt tot New York hiermee te maken?

Op de vraag wat deze ruil met Engeland voor Suriname met betrekking tot slavernij betekende gaat mevrouw dr. Aspha Bijnaart in. Zij heeft haar proefschrift geschreven over de informele geldeconomie bij de slaven op Suriname en zal uitgebreid op dit thema ingaan.

Symposium programma:

Maandag 17 oktober 2022 van 10.30 uur tot 13.30 uur gehouden wordt in het

Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71.

Het symposium is gratis, maar wel opgeven via gastvrouw@mondiaalcentrumbreda.nl

Tijdschema:

10.30 uur Opening door de dagvoorzitter dhr Crams Nikuluw, oud-identiteitsmedewerker Raffy.

10.35 uur Powerpresentatie door de schrijver Willem Oosterbeek, nootmuskaat: de geschiedenis van een wonderlijk nootje.

11.05 gelegenheid tot het stellen van vragen

11.30 uur Inleiding door Mevrouw Aspha Bijnaar

12.00 uur gelegenheid tot het stellen van vragen

12.30 uur voortzetting van het gesprek tijdens de lunch.

Nootmuskaatboom
nootmuskaat
Print Friendly, PDF & Email