Film over de broeders van Huijbergen

Van erfgenaam naar erflater
op 19 oktober

Beste belangstellenden,

Zoals u hoogstwaarschijnlijk weet, zet het Mondiaal Centrum Breda sinds zijn oprichting in 2014 zich in voor het welzijn van ongedocumenteerde vreemdelingen in Breda en omstreken. De belangrijkste doelgroep zijn mensen wier hun eerste asielaanvraag in Nederland werd afgewezene. Zijn mogen een hoger beroep hier wel afwachten, maar hebben verder geen andere rechten zoals opvang, recht op werk, opleiding en dergelijke. Voor wie niet een eigen netwerk van vrienden of familie heeft rest er weinig anders dan de straat. “Illegaal” zijn ze allemaal. Aan hen wil het MCB een plaats geven om te wonen en een eigen perspectief te zoeken.

Het MCB wordt hiertoe in de gelegenheid gesteld door het ruimhartig beschikbaar stellen van het gebouw Roland Holststraat 71, Breda, waar voorheen Broeders van Huijbergen woonden en van waaruit zij in onderwijs en sociaal werk actief waren.

Behalve opvang bieden wil het MCB ook Bredanaars activeren om na te denken over solidariteit en eerlijke omgang van mensen met elkaar, met veel aandacht voor migratie, asiel,  racisme.

  1. De Broeders

Wie de Broeders van Huijbergen zijn en wat zij doen spreekt ons aan en motiveert om het MCB om stand te houden. Zij doen meer dan dit. Over de Broeders en hun werk heeft Michael Gieskes een film gemaakt. Michael is vrijwilliger bij het MCB en heeft naast een documentaire over het MCB ook een documentaire over de Broeders gemaakt, onder de titel Van Erfgenaam tot erflater“ Daarin besteedt hij ook aandacht aan het ecologie project “De Huijberg” een woongemeenschap  Huijbergen dat een voortzetting is in de geest van het werk van de Broeders. Marion van de leefgemeenschap de Huijberg zal het project verder toelichten.

  1. De avond: 19 oktober

Op donderdag 19 oktober om 19.30 uur vindt in het MCB Roland Holststraat 71 Breda een avond plaats rond het werk van de Broeders, hun spiritualiteit in het verleden en het heden en hoe zij die voortzetten op verschillende manieren.  De films van Michaël Gieskes zullen getoond worden. Er is ruimte voor gesprek, De avond wordt ingeleid en begeleid door Franck Ploum,  pastor van de Ecclesia Breda, en bestuursadviseur van de Broeders.

We nodigen u graag uit deze avond bij te wonen.

Met vriendelijke groet, namens het MCB

Print Friendly, PDF & Email